Lubelskie Kancelarie

Adwokat i radca prawny, praktyka w Lublinie - ul. Chopina 5/1 (parter)

Kancelaria Adwokacka Dorota Janowska-Kunicka
Kancelaria Radcy Prawnego Aleksander Kunicki

Porady prawne w Lublinie - w szczególności : prawo rodzinne, spadkowe, pracy i prawa konsumentów
O NASOFERTABLOG O PRAWIEKONTAKT
KONSUMENCI

LUBELSKIE KANCELARIE
usługi pomocy prawnej
Lublin ul. Chopina 5/1

Kontakt z prawnikiem:
tel. 503-62-35-46

Pomoc prawna - porada prawna

Kancelarie oferują szeroki zakres usług skierowanych do osób fizycznych, które poszukują pomocy prawnej w nurtujących je kwestiach związanych m.in. z prawem rodzinnym, prawem pracy oraz sprawami majątkowymi.

Oferta Kancelarii dotyczy zarówno udzielania porad i opinii prawnych, jak i zastępstwa procesowego w sprawach sądowych.

W niniejszym dziale przybliżone są typowe sprawy należące do poszczególnych działów prawa. Osoby zainteresowane konkretnym zagadnieniem mogą także wyszukać odpowiednie informacje korzystając z generalnego i alfabetycznego indeksu spraw. Prezentowane zagadnienia i układ treści nie wyczerpują jednak zakresu usług świadczonych przez Kancelarię.

W najprostszych sprawach (albo dla oszczędności czasu) zapraszamy do rozważenia zlecenia pracy zdalnej, tj. np. zamówienia projektu pisma lub analizy umowy za pośrednictwem Internetu, w oparciu o wykorzystanie środków komunikacji na odległość.

Konsultacje osobiste wymagają uzgodnienia terminu spotkania bezpośrednio z danym prawnikiem.

Koszt standardowej ustnej porady prawnej wynosi 150 - 200 zł brutto.

Szczegółowe informacje dotyczące usług i współpracy znajdują się w dziale "Kontakt", do którego prowadzi też zakładka "Jak zlcecić sprawę".

Fundamentalnym segmentem rozwoju praktyki Kancelarii prawnej jest także świadczenie pomocy dla klientów indywidualnych - stron umów prywatnych, konsumentów, pracowników, lokatorów itp. Zakres tematyki, która wymaga wsparcia adwokatów lub radców prawnych jest niezmiernie szeroki, obejmuje m.in. aspekty prawa cywilnego, w tym umów, spadkowego i rzeczowego, rodzinnego, prawa pracy, prawo konsumentów, nieogarnięty wręcz przedmiot prawa administracyjnego, ale także zagadnienia prawa karnego i wykroczeń. Co najczęściej zmusza klientów do wpisywania w wyszukiwarce "szukam dobrego prawnika Lublin" ? Kłopoty lub przezorność. Niestety - zdecydowanie przeważa ta pierwsza motywacja. Najczęściej osoby kontaktują się z prawnikami dopiero w momencie, gdy dany problem zaistniał. O ile w niektórych wypadkach jest to stan wywołany obiektywnie przez czynniki zewnętrzne, o tyle niestety w wielu sprawach konkretny problem jest następstwem lekkomyślności lub długotrwałych zaniedbań. Na pewno warto udać się do kancelarii prawniczej w przypadku otrzymania pozwu, w tym nakazu zapłaty z EPU, ale również wcześniej, gdy wpływa monit lub wezwanie do zapłaty. Krótka rozmowa o możliwych scenariuszach i dopuszczalnych wariantach obrony z pewnością pozwoli złagodzić niepewność związaną z wytoczonym powództwem. Zadaniem adwokatów lub radców prawnych jest rzetelne i kompleksowe przeanalizowanie konkretnego stanu faktycznego, celem przyjęcia prawidłowej wykładni dotyczącego go przepisów. Oczywiste dla wszystkich jest, że lepiej zapobiegać niż leczyć, przy czym przy niefrasobliwości niektórych osób leczenie to z reguły sprowadza się do prób ugaszenia w trybie pilnym ogromnych pożarów. Nie zawsze jest to możliwe bez uszczerbku dla klienra i ponoszenia dodatkowych kosztów. Dlatego rozsądnie i przezornie jest skonsultować dany problem z prawnikiem przed zawarciem umowy, odpisaniem na pozew lub pismo, rozmową z dłużnikiem/wierzycielem, wniesieniem skargi, zarzutów od sprzeciwu itp. Ten typ klienta, najbardziej świadomy i konsekwentny, to dobry prognostyk w zakresie postępującego rozwoju świadomości prawnej społeczeństwa. Internet niewątpliwie czyni w tym zakresie wiele dobrego, ale nie można zapominać, że szereg komentarzy i wpisów tam obecnych formułowana jest przez osoby przypadkowe i anonimowe. Dopiero rozmowa z prawnikami profesjonalnymi, w ramach określonego zlecenia prawnego, gwarantuje właściwą jakość takiej usługi - konsultacji prawnych lub prowadzenia sprawy w sądzie Lublin Wschód lub Zachód. Rzetelna Kancelaria z Lublina nie podejmuje się samodzielnie spraw, co do których nie ma doświadczenia lub wiedzy - wynika to zresztą z zasad etyki zawodowych prawników. Obecnie, przez wzgląd na rozwój gospodarczy, nie można posiadać pełnej kompetencji we wszystkich dziedzinach prawa, stąd konieczna jest specjalizacja. Po wstępnej rozmowie z Klientem można szybko zweryfikować, czy dany kazus może być kompleksowo przejęty przez konkretnego prawnika. Zapoznawanie się z daną dziedziną prawa dopiero na przypadku klienta - bez informowania go o takim stanie rzeczy - to najprostsza droga do utraty jego zaufania, zwłaszcza jeśli wystąpią uchybienia i zostaną powołane w uzasadnieniu decyzji lub uzasadnienia. Jako podejście biznesowe jest to rzecz całkowicie nie do przyjęcia. Podobnie należy potraktować hurraoptymistyczne szacowanie szans na wygranie danej sprawy. Być może niepotrzebnie tylko rozbudzi to nadzieje klienta, a przecież dopiero na rozprawie można z reguły poznać wszelkie okoliczności sprawy i inny punkt widzenia drugiej strony. Dłuższa praktyka prawnicza uczy pokory, przynosząc przypadki spraw początkowo oczywistych, które dopiero w toku procesu ujawniają pełny stan faktyczny lub prawny. Zawód radcy prawnego lub adwokata polega na starannym działaniu, ale nie jest to jednoznaczne z zagwarantowaniem spełnienia wszystkich oczekiwań klienta co do skutków danej sprawy. Wymaga jednak zapewnienia pełnej informacji o ryzykach prawnych, a w przypadku spraw, które "nie rokują" podjąć się zlecenia można tylko na wyraźne życzenie klienta. Kancelaria radcowska przestrzega tych reguł dla dobra zleceniodawców i w trosce o pozytywny wizerunek i renomę prowadzonej działalności gospodarczej.