Lubelskie Kancelarie

Adwokat i radca prawny, praktyka w Lublinie - ul. Chopina 5/1 (parter)

Kancelaria Adwokacka Dorota Janowska-Kunicka
Kancelaria Radcy Prawnego Aleksander Kunicki

Porady prawne w Lublinie - w szczególności : prawo rodzinne, spadkowe, pracy i prawa konsumentów
O NASOFERTABLOG O PRAWIEKONTAKT
PRZEDSIĘBIORCY
Prawo Konsumentów

LUBELSKIE KANCELARIE
usługi pomocy prawnej
Lublin ul. Chopina 5/1

Kontakt z prawnikiem:
tel. 502-66-39-36

Kancelaria Prawa Konsumentów:

Prawa konsumentów

Dla przedsiębiorców świadczących usługi oraz prowadzących handel na rynku konsumenckim niezmiernie istotne są zasady prawa konsumentów. Restrykcyjne regulacje dotyczące klauzul niedozwolonych (abuzywnych) bardzo często skutkują niespodziewanymi dla przedsiębiorców modyfikacjami istniejących stosunków zobowiązaniowych. Dodatkowe wymogi dla organizacji kontaktów handlowych z konsumentami wynikają z ustaw szczególnych, regulujących dalsze uprawnienia tej grupy kontrahentów.

Prawnicy Lubelskich Kancelarii doradzają przedsiębiorcom jak dobrze i bezpiecznie poruszać się w sferze prawa konsumentów, co obejmuje usługi prawne takie jak :

  • przygotowanie lub opiniowanie projektów umów oraz wzorców umownych, w tym też regulaminów sklepów internetowych i usług teleinformatycznych, z uwzględnieniem zarejestrowanych oraz potencjalnych klauzul niedozwolonych
  • konsultacje w ramach postępowania reklamacyjnego
  • zastępstwo procesowe w sporach z konsumentami w zakresie dochodzenia przez nich uprawnień kodeksowych oraz tych wynikających z konsumenckich ustaw szczególnych (sprzedaż / świadczenie usług na odległość, umowy zawierane poza lokalem przedsiębiorstwa)
  • prowadzenie w imieniu przedsiębiorcy polemiki oraz ewentualnego sporu z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a także przed SOKiK w Warszawie