Przeskocz do treści

Poniższy wpis dotyczy zagadnienia odpowiedzialności cywilnej za długi małżonka. Ujętego w aspekty formalnoprawne. Sąd Najwyższy musiał bowiem odpowiedzieć na pytanie, czy nieskuteczna obrona współmałżonka w toku egzekucji wyklucza możliwość żądania zwrotu wyegzekwowanych kwot. I co rozumiemy przez niezależne świadczenie. Wszystko na kanwie jednego przypadku, dotyczącego realizacji przez wierzyciela tytułu egzekucyjnego przeciwko dłużnikowi - ale z nadaną dodatkowo klauzulą przeciwko jego małżonkowi i z ograniczeniem egzekucji do majątku wspólnego. Czytaj więcej

W powszechnym przekonaniu wykupiona polisa OC dla pojazdu w pełni zabezpiecza przed cywilnymi skutkami kolizji drogowej. Nie jest to do końca prawda, choć - statystycznie patrząc - zapewne teza ta znajdzie potwierdzenie w faktach. Jednym z zagadnień związanych z tą materią jest limit odpowiedzialności ubezpieczyciela. Czy przeciętny właściciel pojazdu zdaje sobie sprawę, że taki limit w ogóle istnieje? Słysząc w reklamach lub mediach o ogromnych odszkodowaniach wypłacanych przez firmy ubezpieczeniowe, można odnieść wrażenie, że to studnia bez dna. Takie ograniczenia jednak obowiązują, a próby ich zwiększania należą do bardzo ciekawych przypadków, idealnych dla teoretycznych rozważań. Czytaj więcej

W przypadku nieuzasadnionego wypowiedzenia umowy o pracę pracownikowi przysługują określone roszczenia. W pierwszym rzędzie są to żądania nakierowane na restytucję stosunku pracy. Jeśli jednak to jest niemożliwe lub niezasadne, sąd może przyznać określone odszkodowanie. I tutaj pojawia się dylemat – jakie koszty zastępstwa fachowego pełnomocnika zasądza się w takim procesie. Liczone wedle widełek kosztowych - od kwoty odszkodowania – czy może przyjmowane „ryczałtem” dla typowych spraw prawa pracy. Dylemat już rozstrzygnięty w orzecznictwie, ale zasługujący na krótkie omówienie. Czytaj więcej

Tym razem krótki wpis, który przybliża praktyczny aspekt procedowania żądań ewentualnych. Instytucja ta ma bardzo szerokie zastosowanie przy formułowaniu pozwów i przyjmuje nieraz postać niezwykle rozbudowanych konstrukcji teoretycznych. Dwustopniowy łańcuch żądań jest w zasadzie normą w pewnych kategoriach spraw, a w praktyce miałem nawet okazję zwalczać powództwo z roszczeniem opartym aż o pięć ewentualności. Dla powodów jest to wygodna opcja, choć niewątpliwie wzrasta wówczas liczba wątków wymagających rozważenia. Sądy również wykształciły praktykę odpowiedniego traktowania takich roszczeń, przy czym - jak ukazuje poniższej opisany przypadek - niespodzianki czekają na każdym kroku. Czytaj więcej

Naprawienie szkody powinno obejmować wszystkie następstwa, które zaistniały z uwagi na jej wystąpienie - oczywiście przy uwzględnieniu adekwatnego związku przyczynowo - skutkowego. Nie budzi wątpliwości, że szeroko rozumiana szkoda cywilna obejmuje zarówno stratę, jak i utracone korzyści. W uproszczeniu przyjmuje się, że „na koniec dnia” stan majątkowy poszkodowanego powinien odpowiadać takiemu stanowi, jaki hipotetycznie istniałby, gdyby do zdarzenia wywołującego szkodę nie doszło. Typowym roszczeniem związanym ze zdarzeniem komunikacyjnym jest zwrot kosztów spożytkowanych na najem pojazdu zastępczego. Czytaj więcej

Należyte „wycenianie” szkód niemajątkowych - związanych ze skutkami wypadków drogowych - to „temat - rzeka”. Równie szeroki, co niemożliwy do ujęcia w matematyczne reguły. W Internecie pełno jest wpisów na ten temat, przy czym każdy z nich, nawet jeśli zawiera konkretne kwoty, nie ma w istocie przełożenia na naszą, czyli indywidualną i jednostkową, sprawę. Warto jednak spojrzeć czasem na inne, bardziej teoretyczne aspekty tego zagadnienia. W tym przykładowe podejście sądów powszechnych do wzajemnej relacji pomiędzy przyczynieniem a wysokością świadczenia oraz  aspektu „odpowiedniości” obu tych instytucji. Czytaj więcej

Instytucja bezpodstawnego wzbogacenia jest zazwyczaj ostatnim punktem zaczepienia dla podmiotów, które nie mogą wykazać swojej "straty" na innej podstawie, zwłaszcza w oparciu o zobowiązania umowne. Odróżnić należy ją od odpowiedzialności z tytułu deliktu, choć generalnie w pewnych przypadkach płaszczyzny te mogą na siebie zachodzić. Obok wielu interesujących aspektów, które można rozważać w tym przedmiocie, na potrzeby niniejszego wpisu zadajmy sobie pytanie – co w praktyce oznacza wzbogacenie i czy stan wiedzy wzbogaconego o wzbogaceniu ma znaczenie dla oceny żądania zubożonego ? Czy nienależne świadczenie charakteryzuje się odmiennościami względem bezpodstawnego wzbogacenia? Tych zagadnień dotyka, między innymi, opisywany poniżej wyrok. Czytaj więcej

Prawnik z Lublina
radca prawny
ALEKSANDER KUNICKI
`Prawo w praktyce` stanowi część WWW.LUBELSKIEKANCELARIE.PL . Administratorem Portalu jest Lubelskie Kancelarie - Aleksander Kunicki Kancelaria Radcy Prawnego. Wykorzystywanie prezentowanych tu materiałów i treści bez zgody Administratora i autora jest zabronione. Umieszczanie odniesień i zapożyczeń treści jest dozwolone pod warunkiem podania źródła oraz hiperłącza (link bez atrybutu nofollow) do strony źródłowej.

Treści zamieszczane na stronie mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią pomocy (porady) prawnej, nie są również aktualizowane w przypadku zmiany stanu prawnego. Prezentują jedną z dopuszczalnych wersji interpretacji powszechnie obowiązujących przepisów prawa, przedstawioną zazwyczaj w układzie hipotetycznych pytań i odpowiedzi. Wszelkie wątpliwości związane z treścią bloga, w szczególności w związku z samodzielnie prowadzonymi sprawami sądowymi, należy konsultować z adwokatem lub radcą prawnym w ramach odrębnie zlecanej usługi prawnej. Kancelarie i Administrator nie ponoszą odpowiedzialności za jakikolwiek skutek wykorzystania przedmiotowych treści przez inne osoby. Treść pełnej noty prawnej jest dostępna pod tym odnośnikiem.

Blog `Prawo w praktyce` służy informowaniu w przedmiocie specjalizacji, praktyki oraz form usług i pomocy prawnej świadczonych przez prawników powiązanych z www.lubelskiekancelarie.pl.Oferta Kancelarii dotyczy spraw cywilnych (majątkowych, odszkodowań, nieruchomości, umów), spadkowych, rodzinnych, gospodarczych, administracyjnych, karnych. Radca prawny specjalizuje się w obsłudze prawnej firm, prawie kontraktów, konsumenckim oraz procesowym, związanym ze sprawami sądowymi w Lublinie i okolicach.

Powered by WordPress. Enhanced by Google.