Blog informacyjny kancelarii prawnej : ul. Chopina 5/1 Lublin; a.kunicki@lubelskiekancelarie.pl
Kancelaria adwokacka w Lublinie
Kancelaria radcy prawnego - Lublin


Analizy, opinie, nowelizacje, orzecznictwo -
blog prawniczy prowadzi radca prawny z Lublina


KANCELARIA PRAWNA LUBLIN

Przyczynienie się do wypadku a odszkodowanie

Należyte „wycenianie” szkód niemajątkowych – związanych ze skutkami wypadków drogowych – to „temat – rzeka”. Równie szeroki, co niemożliwy do ujęcia w matematyczne reguły. W Internecie pełno jest wpisów na ten temat, przy czym każdy z nich, nawet jeśli zawiera konkretne kwoty, nie ma w istocie przełożenia na naszą, czyli indywidualną i jednostkową, sprawę. Warto jednak spojrzeć czasem na inne, bardziej teoretyczne aspekty tego zagadnienia. W tym przykładowe podejście sądów powszechnych do wzajemnej relacji pomiędzy przyczynieniem a wysokością świadczenia oraz  aspektu „odpowiedniości” obu tych instytucji. Czytaj więcej

Bezwiedne bezpodstawne wzbogacenie

Instytucja bezpodstawnego wzbogacenia jest zazwyczaj ostatnim punktem zaczepienia dla podmiotów, które nie mogą wykazać swojej „straty” na innej podstawie, zwłaszcza w oparciu o zobowiązania umowne. Odróżnić należy ją od odpowiedzialności z tytułu deliktu, choć generalnie w pewnych przypadkach płaszczyzny te mogą na siebie zachodzić. Obok wielu interesujących aspektów, które można rozważać w tym przedmiocie, na potrzeby niniejszego wpisu zadajmy sobie pytanie – co w praktyce oznacza wzbogacenie i czy stan wiedzy wzbogaconego o wzbogaceniu ma znaczenie dla oceny żądania zubożonego ? Czy nienależne świadczenie charakteryzuje się odmiennościami względem bezpodstawnego wzbogacenia? Tych zagadnień dotyka, między innymi, opisywany poniżej wyrok. Czytaj więcej

Kłopotliwe gwarancje w „budowlance”

Obligatoryjne gwarancje przy robotach budowlanych na stałe wpisały się w płaszczyznę relacji inwestor – wykonawca. Nierzadko takie gwarancje wystawiają sobie strony wzajemnie – zamawiający oczekuje zabezpieczenia ewentualnej szkody wynikającej z nienależytej realizacji umowy, a wykonawca pewności, że za wykonane prace otrzyma wynagrodzenie. Należy jednak pamiętać, że już samo żądanie wystawienia gwarancji powinno być zawsze potraktowane z należytą uwagą. Jest to płaszczyzna oparta o formalne warunki, co wymusza nie tylko terminowe, ale również staranne postępowanie w tym zakresie. Zaniechanie wystawienia gwarancji może łączyć się bowiem z odstąpieniem od umowy, ze wszystkimi negatywnymi skutkami takiego zdarzenia prawnego. Czytaj więcej

Niezgodność oferty z SIWZ a omyłka

Poprawianie omyłek w ofertach przyprawia nieraz zamawiających o prawdziwy ból głowy. Jest to zazwyczaj kluczowa sprawa dla losów danej oferty. Często też sporna, co jest niestety nieuniknione przy regulacjach o charakterze generalnym, które mają zastosowanie do przeróżnych stanów faktycznych. Z reguły zamawiający ma bowiem dwie możliwości – uznać zasadność poprawki i ofertę procedować  albo założyć jej niedopuszczalność i wykonawcy podziękować (przez niezgodność oferty z SIWZ). Doświadczenie z innych przetargów procentują, ale nawet jeśli błędy są takie same, to ich ocena w różnych postępowaniach może być inna – wszak wszystko zależy od założeń, warunków i okoliczności konkretnego postępowania. Czytaj więcej

Najem a podział majątku małżeńskiego

W przypadku zniesienia wspólności majątkowej małżeńskiej prędzej czy później konieczne staje się dokonanie podziału objętego nią majątku. Mimo, że są to trudne sprawy, to co do zasady opierają się na podobnym schemacie. Wycenia się składniki majątku wspólnego, rozlicza nakłady, odpowiednio rozdysponowuje poszczególne składniki majątku, ustala spłaty, wylicza dopłaty itp. Z własnością rzeczy, czy środkami pieniężnymi jest to więc raczej dość przejrzyste (nie mówimy tutaj o praktycznym wykonaniu tej zasady, bo to zupełnie inna para kaloszy). Więcej wątpliwości mogą natomiast rodzić inne prawa. Takie – na ten przykład – prawo najmu danego lokalu mieszkalnego. Póki małżeństwo trwa, nikt się nad tym zwykle za bardzo nie zastanawia. Ale potem pojawia się dylemat – czy uwzględnić i jak podzielić najem w przypadku podziału majątku małżeńskiego ? Czytaj więcej

Odszkodowanie za przegrany proces

Poruszając różne wątki związane z roszczeniami odszkodowawczymi, nie wypada pominąć milczeniem zagadnienia, które dotyczy bezpośrednio własnej grupy zawodowej. Każdy, kto zawodowo wykonuje jakiekolwiek usługi, styka się w końcu z niezadowolonym klientem. Powody mogą być różne – od faktycznego błędu w sztuce, poprzez niedoskonałość w komunikacji, która wywołuje określone i nieprawdziwe wyobrażenie, aż nawet po brak stabilności emocjonalnej u klienta (eufemizm) lub czyste życiowe cwaniactwo (poparte tupetem) w celu wyłudzenia usługi. Tzw. „trudny klient” zdarza się wszędzie. Ile osób, tyle możliwości. Ile decyzji, tyle potencjalnych błędów. Nie da się zadowolić wszystkich. Do usług zaliczamy także oczywiście usługi prawne i tego dotyczy ten krótki wpis. Czytaj więcej

Odszkodowanie za nielegalnie wygrany przetarg

Każdy zamawiający musi borykać się z nieuczciwymi zachowaniami niektórych wykonawców. Fałszowanie referencji, nieprawdziwe oświadczenia, zmowy przetargowe – wszystko to jest przerabiane wielokrotnie. Zawsze znajdzie się ktoś, kto podejmie ryzyko, aby w sposób nieuczciwy pozyskać intratne zamówienie. Czasem nielegalne działanie wychodzi na jaw już po zamknięciu postępowania zakupowego. Odejdźmy jednak od sfery PZP i zastanówmy się, czy uczciwi konkurenci mają jakieś mechanizmy, aby naprawić szkodę, jaką odnoszą poprzez przegrywanie takich przetargów? Czytaj więcej