Przeskocz do treści

Tytuł postu w zasadzie wyjaśnia wszystko. Mamy uprawnionego do zachowku, mamy przepisy określające wysokość zachowku. Czy można obronić się przed takim roszczeniem argumentacją, że dochodzona kwota zachowku powinna być zmiarkowana? Na jakiej podstawie i w jakich okolicznościach taka obrona mogłaby być uwzględniona przez sąd, skoro w kodeksowej regulacji zachowkowej nic o miarkowaniu nie znajdziemy. A wręcz na odwrót - dla niesympatycznych spadkobierców mamy przecież dedykowane rozwiązania, jak niegodność dziedziczenia, czy wydziedziczenie. Czy zatem jest to regulacja pełna i nie mamy tu już miejsca na jakieś dodatkowe zabiegi lub klauzule generalne ?

Czytaj dalej... "Miarkowanie zachowku"

Nie wszyscy zdają sobie sprawę, że sądy cywilne mają możliwość swoistego rozbicia dochodzonego roszczenia na raty. Wbrew woli powoda, który domaga się wszak zazwyczaj skonkretyzowanej i wymagalnej kwoty. Oczywiście - nie jest to decyzja arbitralna i wymaga odniesienia do istniejących przesłanek uregulowanych w kodeksie postępowania cywilnego. Ta instytucja pozwala jednak w pewien sposób ochronić pozwanego przed koniecznością zapłaty jednorazowo większej kwoty. Powoda może to irytować, ale dla pozwanego jest szansą na unikniecie komornika, zmniejszenie ewentualnych odsetek i popadnięcie w spiralę długów. "Ludzka twarz" stosowania prawa. Czytaj więcej

2

I nie toga prawnika. Broda zresztą też nie - choć popularność tej ostatniej na spotkaniach prawników zdaje się temu przeczyć. Ale do rzeczy. Czy ktoś spotkał się z takim przypadkiem: na pierwszy rzut oka ciekawy i obiecujący tytuł, a potem lektura i ... rozczarowanie oraz poczucie straconego czasu. I nie, nie, nie - mylisz się, krytyczny Czytelniku; to nie jest charakterystyka tego wpisu. To jedynie uczucia możliwe do doświadczenia, kiedy solidny fundament naszego procesu okazuje się pływającą wyspą. Gdy z tytularnej darowizny - tak umiłowanej przez wszystkich powodów w sprawach zachowkowych - robi nam się nagle w oczach sądu inna umowa, która (z punktu widzenia zachowku) jest nic nie warta. Gdyż, jak doskonale wiemy, to nie nazwa, a treść umowy, jest kluczowa dla jej interpretacji. Czytaj więcej

Powództwo o zachowek niesie ze sobą z reguły trudności związane z określeniem oraz wyceną składników majątku i dokonanych przez spadkodawcę rozporządzeń, które mogłyby być uwzględnione na potrzeby substratu zachowku. Osoba uprawniona zazwyczaj nie posiada szczegółowych informacji w tym przedmiocie - z tych samych powodów faktycznych, dla których zostaje pominięta od spadku. Przekłada się to na problem natury prawnej, jako że roszczenie objęte pozwem musi być skonkretyzowane. Jeśli dopiero w trakcie procesu uprawniony pozyskiwał informacje o dodatkowych okolicznościach, które miały wpływ na potencjalne zwiększenie przysługującego mu zachowku, rozszerzenie w tym zakresie powództwa z powołaniem nowych twierdzeń mogłoby być teoretycznie objęte zarzutem przedawnienia. Czytaj więcej

2

Wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Lublinie - oddalającym apelację pozwanej - zakończył się proces o zachowek prowadzony przez prawników Kancelarii. W stanie faktycznym sprawy spadkodawca, który nie pozostawił testamentu, rozporządził przed śmiercią całym swoim majątkiem nieodpłatnie na rzecz siostry. Powodami (klientami Kancelarii) były małoletnie dzieci zmarłego, które wystąpiły z powództwem o zachowek w stosunku do obdarowanej siostry. Czytaj więcej

PYTANIE
Dziadek zmarł – nie pozostawił majątku, nie było testamentu. 20 lat temu udzielił darowizny mieszkania na rzecz swojego starszego syna oraz jego żony (darowizna na małżonków). Czy drugi syn dochodząc zachowku może doliczyć całą wartość darowanej na brata i bratową nieruchomości ?

ODPOWIEDŹ
NIE. Należy – zakładając oczywiście, że są spełnione inne przesłanki do ubiegania się o zachowek – uwzględnić co najwyżej tylko ten zakres darowizny, który może być na potrzeby zachowku doliczony do czystej wartości spadku. Darowizna na bratową uprawnionego została dokonana ponad 10 lat przed śmiercią spadkodawcy, stąd w tej części wartość darowizny nie podlega doliczeniu. Na należny uprawnionemu zachowek zaliczeniu podlegać może ewentualnie tylko wartość połowy przedmiotu darowizny, według stanu na datę darowizny.

PYTANIE:
Czy należy mi się zachowek jeśli nie było testamentu, a brat uzyskał majątek ojca w drodze darowizny?

ODPOWIEDŹ:
TAK. Zgodnie z przeważającym w doktrynie i orzecznictwie poglądem zachowek należy się również w przypadku dziedziczenia ustawowego. Brat może więc odpowiadać za zapłatę zachowku jako obdarowany.

Prawnik z Lublina
radca prawny
ALEKSANDER KUNICKI
`Prawo w praktyce` stanowi część WWW.LUBELSKIEKANCELARIE.PL . Administratorem Portalu jest Lubelskie Kancelarie - Aleksander Kunicki Kancelaria Radcy Prawnego. Wykorzystywanie prezentowanych tu materiałów i treści bez zgody Administratora i autora jest zabronione. Umieszczanie odniesień i zapożyczeń treści jest dozwolone pod warunkiem podania źródła oraz hiperłącza (link bez atrybutu nofollow) do strony źródłowej.

Treści zamieszczane na stronie mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią pomocy (porady) prawnej, nie są również aktualizowane w przypadku zmiany stanu prawnego. Prezentują jedną z dopuszczalnych wersji interpretacji powszechnie obowiązujących przepisów prawa, przedstawioną zazwyczaj w układzie hipotetycznych pytań i odpowiedzi. Wszelkie wątpliwości związane z treścią bloga, w szczególności w związku z samodzielnie prowadzonymi sprawami sądowymi, należy konsultować z adwokatem lub radcą prawnym w ramach odrębnie zlecanej usługi prawnej. Kancelarie i Administrator nie ponoszą odpowiedzialności za jakikolwiek skutek wykorzystania przedmiotowych treści przez inne osoby. Treść pełnej noty prawnej jest dostępna pod tym odnośnikiem.

Blog `Prawo w praktyce` służy informowaniu w przedmiocie specjalizacji, praktyki oraz form usług i pomocy prawnej świadczonych przez prawników powiązanych z www.lubelskiekancelarie.pl.Oferta Kancelarii dotyczy spraw cywilnych (majątkowych, odszkodowań, nieruchomości, umów), spadkowych, rodzinnych, gospodarczych, administracyjnych, karnych. Radca prawny specjalizuje się w obsłudze prawnej firm, prawie kontraktów, konsumenckim oraz procesowym, związanym ze sprawami sądowymi w Lublinie i okolicach.

Powered by WordPress. Enhanced by Google.