Przeskocz do treści

Biegły formułuje wnioski opinii w oparciu o swoją najlepszą wiedzę i doświadczenie. Kryteria te są istotne także dla sądu (przy wydawaniu orzeczeń) oraz pełnomocników (przy prowadzeniu sprawy klienta). Ponieważ jednak każdy ma inną wiedzę i inne doświadczenie, to nie powinno dziwić, że w swoich osądach możemy się różnić. Czasem nieznacznie. Niekiedy jednak drastycznie. O ile błędy sędziego prostuje wyższa instancja, a błędy pełnomocnika weryfikuje proces o odszkodowanie za błąd w sztuce, o tyle w przypadku biegłych trzeba działać w reżimie postępowania dowodowego danej sprawy. Jedna niekorzystna opinia może "położyć" wnioskodawcy całe postępowanie. A zwalczanie takich opinii wcale nie jest łatwe, zwłaszcza że sądy z dużą nutą sceptycyzmu podchodzą do opinii prywatnych. Ale trzeba walczyć do końca - czego dowodem poniższy kazus. Czytaj więcej

Powództwo o zachowek niesie ze sobą z reguły trudności związane z określeniem oraz wyceną składników majątku i dokonanych przez spadkodawcę rozporządzeń, które mogłyby być uwzględnione na potrzeby substratu zachowku. Osoba uprawniona zazwyczaj nie posiada szczegółowych informacji w tym przedmiocie - z tych samych powodów faktycznych, dla których zostaje pominięta od spadku. Przekłada się to na problem natury prawnej, jako że roszczenie objęte pozwem musi być skonkretyzowane. Jeśli dopiero w trakcie procesu uprawniony pozyskiwał informacje o dodatkowych okolicznościach, które miały wpływ na potencjalne zwiększenie przysługującego mu zachowku, rozszerzenie w tym zakresie powództwa z powołaniem nowych twierdzeń mogłoby być teoretycznie objęte zarzutem przedawnienia. Czytaj więcej

PYTANIE:
Babcia niedawno zmarła i zostawiła testament. 1/3 majątku przypada osobie, która jak się okazało od lat nie żyje. Czy zapisany mu spadek dziedziczą wówczas dzieci tego Pana?

ODPOWIEDŹ:
NIE, chyba że z testamentu wynika inna wola testatora. Jeżeli spadkodawca powołał kilku spadkobierców testamentowych, a jeden z nich nie może być spadkobiercą, przeznaczony dla niego udział, w braku odmiennej woli spadkodawcy, przypada pozostałym spadkobiercom testamentowym w stosunku do przypadających im udziałów. W konsekwencji jego udział przypadnie pozostałym spadkobiercom testamentowym odpowiednio do ich udziałów.

PYTANIE:
Babcia chciałaby sporządzić testament, ale słabo widzi i trudno jest jej poruszać się oraz pisać. Czy wystarczy, jeżeli spiszemy i wydrukujemy jej słowa, a następnie ona to podpisze ? Możemy zaprosić sąsiadów na świadków.

ODPOWIEDŹ:
NIE. Testament spisywany osobiście nie może być wydrukowany. W tym wypadku zasadne byłoby zamówienie wizyty notariusza u babci. Wiążą się z tym pewne wydatki, ale taka forma daje największą pewność, iż testament będzie podstawą dziedziczenia.

PYTANIE:
Stryj zostawił po sobie 2 testamenty, z których jeden przygotowany był u notariusza, a drugi napisał odręcznie. Który z nich obowiązuje ?

ODPOWIEDŹ:
Przy założeniu że oba testamenty są ważne decydującą rolę odgrywać będzie data ich sporządzenia oraz zawarta w nich treść. Testament można bowiem odwołać w innej formie niż ta, w której został sporządzony testament odwoływany. Przy sprzecznościach w treści testamentów pierwszeństwo ma testament późniejszy, gdyż testator ma zawsze prawo odwołać w całości lub części wcześniej dokonane rozrządzenia. Jest to jednak kwestia wnikliwej wykładni testamentu. Możliwa jest więc także sytuacja, że oba testamenty będą podstawą dziedziczenia, o ile zwarte w nich postanowienia wzajemnie się nie wykluczają. W grę może również wchodzić dziedziczenie ustawowe, jeśli późniejszy testament nie zawiera żadnych postanowień poza odwołaniem poprzedniego testamentu.

Prawnik z Lublina
radca prawny
ALEKSANDER KUNICKI
`Prawo w praktyce` stanowi część WWW.LUBELSKIEKANCELARIE.PL . Administratorem Portalu jest Lubelskie Kancelarie - Aleksander Kunicki Kancelaria Radcy Prawnego. Wykorzystywanie prezentowanych tu materiałów i treści bez zgody Administratora i autora jest zabronione. Umieszczanie odniesień i zapożyczeń treści jest dozwolone pod warunkiem podania źródła oraz hiperłącza (link bez atrybutu nofollow) do strony źródłowej.

Treści zamieszczane na stronie mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią pomocy (porady) prawnej, nie są również aktualizowane w przypadku zmiany stanu prawnego. Prezentują jedną z dopuszczalnych wersji interpretacji powszechnie obowiązujących przepisów prawa, przedstawioną zazwyczaj w układzie hipotetycznych pytań i odpowiedzi. Wszelkie wątpliwości związane z treścią bloga, w szczególności w związku z samodzielnie prowadzonymi sprawami sądowymi, należy konsultować z adwokatem lub radcą prawnym w ramach odrębnie zlecanej usługi prawnej. Kancelarie i Administrator nie ponoszą odpowiedzialności za jakikolwiek skutek wykorzystania przedmiotowych treści przez inne osoby. Treść pełnej noty prawnej jest dostępna pod tym odnośnikiem.

Blog `Prawo w praktyce` służy informowaniu w przedmiocie specjalizacji, praktyki oraz form usług i pomocy prawnej świadczonych przez prawników powiązanych z www.lubelskiekancelarie.pl.Oferta Kancelarii dotyczy spraw cywilnych (majątkowych, odszkodowań, nieruchomości, umów), spadkowych, rodzinnych, gospodarczych, administracyjnych, karnych. Radca prawny specjalizuje się w obsłudze prawnej firm, prawie kontraktów, konsumenckim oraz procesowym, związanym ze sprawami sądowymi w Lublinie i okolicach.

Powered by WordPress. Enhanced by Google.