Przeskocz do treści

Funkcjonowanie na rynku wymaga wielu kompromisów. Niekiedy utrzymanie stałych przychodów związane jest z koniecznością godzenia się na nieuczciwe praktyki silniejszego kontrahenta. Duzi gracze mogą więcej, więc czasem prowadzi to do wykorzystywania innych przedsiębiorców. Aby nie stracić dobrych relacji z potentatem, mniejsze firmy przystają na dodatkowe opłaty, prowizje, przymusowe promocje i różne inne korekty finansowe. Wszyscy na danym rynku o tym wiedzą, wszystkich to dotyka, ale nikt nie chce się wychylić. Aż do czasu. W końcu jakaś kropla przeleje czarę albo po prostu ktoś postanowi się przebranżowić i już bez oporów zapragnie rozliczyć się z przeszłością. Bo to, co jest korzystne dla poszkodowanych podmiotów, to fakt, że znoszenie takich praktyk przez jakiś czas nie tworzy domniemania, że to był akceptowalny przez obie strony przejaw swobody umów. Czytaj więcej

Każdy zamawiający musi borykać się z nieuczciwymi zachowaniami niektórych wykonawców. Fałszowanie referencji, nieprawdziwe oświadczenia, zmowy przetargowe - wszystko to jest przerabiane wielokrotnie. Zawsze znajdzie się ktoś, kto podejmie ryzyko, aby w sposób nieuczciwy pozyskać intratne zamówienie. Czasem nielegalne działanie wychodzi na jaw już po zamknięciu postępowania zakupowego. Odejdźmy jednak od sfery PZP i zastanówmy się, czy uczciwi konkurenci mają jakieś mechanizmy, aby naprawić szkodę, jaką odnoszą poprzez przegrywanie takich przetargów? Czytaj więcej

Korzystny dla powoda finał w sądzie miała sprawa o czyn nieuczciwej konkurencji w postaci utrudniania innym przedsiębiorcom dostępu do rynku poprzez pobieranie innych niż marża handlowa opłat za przyjęcie towaru do sprzedaży. Dotyczyło to katalogu praktyk, których najbardziej spopularyzowanym i medialnie nagłośnionym przejawem były opłaty półkowe. Przy czym normatywny zakaz określonego zachowania to tylko teoretyczna podstawa każdego sporu – dopiero konkretne okoliczności faktyczne przemawiają za uwzględnieniem lub oddaleniem powództwa, a kluczową rolę w tej układance odgrywa postępowanie dowodowe. Czytaj więcej

Potrzeba właściwej oceny przesłanek dla zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa to stały aspekt praktyczny większości postępowań z zakresu zamówień publicznych. Wynika to z konieczności zrównoważenia dwóch wartości - zasady jawności takich postępowań oraz poszanowania prawa wykonawców do zachowania jako poufnych niektórych informacji objętych składaną ofertą. Aktualne orzecznictwo potwierdza istotną rolę Zamawiającego w całym procesie weryfikacji wystąpienia przesłanek do powołania się na tajemnicę przedsiębiorstwa. Powinności te literalnie nie wynikają z przepisów ustawy, ale można odszyfrować je z relewantnych innych regulacji normatywnych. Zamawiający musi wykazać pewną aktywność nakierowaną na rozstrzygnięcie, czy obiektywnie, a nie wyłącznie subiektywnie, istnieją powody, aby określone dokumenty lub informacje zataić przed innymi wykonawcami. Czytaj więcej

Duża aktywność stowarzyszeń konsumenckich skutecznie zwiększa świadomość w przedmiocie praw konsumentów u przedsiębiorców prowadzących sklepy internetowe. Trudno odpowiedzieć na pytanie jak przygotować dobry wzorzec umowny dla danego sklepu, jako że jego kształt zawsze determinuje specyfika danej działalności oraz potrzeby i sposób prowadzenia konkretnego biznesu. Przedsiębiorca nie ma swobody w konstruowaniu treści regulaminu, gdyż wiążą go powszechnie obowiązujące przepisy prawa, do których w szczególności zalicza się płaszczyznę prawa konsumentów.
Czytaj dalej

W Dzienniku Gazeta Prawna z dnia 11 czerwca br. opublikowany został wywiad z mecenasem Aleksandrem Kunickim.  Rozmowa dotyczyła teoretycznych oraz praktycznych aspektów funkcjonowania rejestru postanowień niedozwolonych.

 

Rozmowa o klauzulach niedozwolonych
Rozmowa o klauzulach niedozwolonych

 

Podobne wpisy

PYTANIE:
Czy jest zgodne z prawem, że pracodawca wymaga ode mnie powstrzymania się od działalności konkurencyjnej, a jednocześnie nie chce przyznać z tego tytułu żadnej rekompensaty ?

ODPOWIEDŹ:

TAK, dbałość o dobro zakładu pracy, w tym o interesy pracodawcy względem konkurencji, jest podstawowym obowiązkiem pracownika. Sytuacja rysuje się odrębnie, jeżeli rozważamy zakaz konkurencji po ustaniu stosunku pracy.

Prawnik z Lublina
radca prawny
ALEKSANDER KUNICKI
`Prawo w praktyce` stanowi część WWW.LUBELSKIEKANCELARIE.PL . Administratorem Portalu jest Lubelskie Kancelarie - Aleksander Kunicki Kancelaria Radcy Prawnego. Wykorzystywanie prezentowanych tu materiałów i treści bez zgody Administratora i autora jest zabronione. Umieszczanie odniesień i zapożyczeń treści jest dozwolone pod warunkiem podania źródła oraz hiperłącza (link bez atrybutu nofollow) do strony źródłowej.

Treści zamieszczane na stronie mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią pomocy (porady) prawnej, nie są również aktualizowane w przypadku zmiany stanu prawnego. Prezentują jedną z dopuszczalnych wersji interpretacji powszechnie obowiązujących przepisów prawa, przedstawioną zazwyczaj w układzie hipotetycznych pytań i odpowiedzi. Wszelkie wątpliwości związane z treścią bloga, w szczególności w związku z samodzielnie prowadzonymi sprawami sądowymi, należy konsultować z adwokatem lub radcą prawnym w ramach odrębnie zlecanej usługi prawnej. Kancelarie i Administrator nie ponoszą odpowiedzialności za jakikolwiek skutek wykorzystania przedmiotowych treści przez inne osoby. Treść pełnej noty prawnej jest dostępna pod tym odnośnikiem.

Blog `Prawo w praktyce` służy informowaniu w przedmiocie specjalizacji, praktyki oraz form usług i pomocy prawnej świadczonych przez prawników powiązanych z www.lubelskiekancelarie.pl.Oferta Kancelarii dotyczy spraw cywilnych (majątkowych, odszkodowań, nieruchomości, umów), spadkowych, rodzinnych, gospodarczych, administracyjnych, karnych. Radca prawny specjalizuje się w obsłudze prawnej firm, prawie kontraktów, konsumenckim oraz procesowym, związanym ze sprawami sądowymi w Lublinie i okolicach.

Powered by WordPress. Enhanced by Google.