Przeskocz do treści

Ilość transakcji zawieranych poprzez Internet rośnie z każdym rokiem. Zwiększa się wolumen sprzedaży, poszerza oferta oraz rodzaj dostępnych dóbr lub usług. Poza sklepami swoje towary oferują także osoby prywatne - im najwygodniej zapewne skorzystać z usług Allegro. Zdarzają się nieuczciwi sprzedawcy, którzy liczą na szybki zysk. Ale zdarzają się także nierzetelni nabywcy, którzy za nic mają zasady aukcji. Licytują, ale nie zamierzają płacić. Czy - poza zwrotem prowizji od Allegro i negatywnym komentarzem - sprzedawca może coś z tym zrobić ? Czytaj więcej

2

Wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Lublinie - oddalającym apelację pozwanej - zakończył się proces o zachowek prowadzony przez prawników Kancelarii. W stanie faktycznym sprawy spadkodawca, który nie pozostawił testamentu, rozporządził przed śmiercią całym swoim majątkiem nieodpłatnie na rzecz siostry. Powodami (klientami Kancelarii) były małoletnie dzieci zmarłego, które wystąpiły z powództwem o zachowek w stosunku do obdarowanej siostry. Czytaj więcej

Negatywne w swoim wydźwięku publikacje prasowe mogą w prosty sposób nadszarpnąć dobre imię lub reputację bohatera danego materiału. Ewentualne podstawy odpowiedzialności redakcji i dziennikarza za formułowane tezy nie są oparte o prostą weryfikację prawdziwości lub nieprawdziwości konkretnych informacji. Główny akcent położony jest bowiem na aspekt staranności w przygotowywaniu takiego materiału. Bogate orzecznictwo w tym zakresie pozwala lepiej poznać zasady postrzegania tej staranności w kontekście odpowiedzialności opartej o naruszenie art. 10 – 12 prawa prasowego: Czytaj więcej

Zakończył się proces sądowy z zakresu prawa pracy, w którym stronę pozwaną reprezentowała adw. Dorota Janowska – Kunicka z Kancelarii w Lublinie. Proces toczył się w sądzie okręgowym z uwagi na ogromną wartość przedmiotu sporu. Klient Kancelarii został pozwany przez byłego pracodawcę o zapłatę kwoty ponad 12 milionów (sic!) zł. Stan faktyczny opisany w pozwie opierał się na zarzucie umyślnego wyrządzenia przez pozwanego szkody pracodawcy - w ramach służbowego koordynowania/zlecania kontraktów giełdowych terminowych, w tym opartych o prawo opcji. Oceniając działania pozwanego jako celowe spekulacje pracodawca zażądał naprawienia całej nominalnej szkody, jaką poniósł na skutek zawirowań kursów giełdowych. Czytaj więcej

Kancelaria mecenas Doroty Janowskiej – Kunickiej z powodzeniem przeprowadziła trudną i medialną sprawę związaną z dochodzeniem zadośćuczynienia i odszkodowania dla uczestnika meczu piłkarskiego – kibica, który został postrzelony przez funkcjonariuszy Policji gumowymi kulami. Pozytywny dla poszkodowanego wyrok pierwszej instancji został utrzymany przez sąd apelacyjny.

O sprawie napisały m.in. Rzeczpospolita, Kurier Lubelski i Dziennik Wschodni

W Dzienniku Gazeta Prawna z dnia 11 czerwca br. opublikowany został wywiad z mecenasem Aleksandrem Kunickim.  Rozmowa dotyczyła teoretycznych oraz praktycznych aspektów funkcjonowania rejestru postanowień niedozwolonych.

 

Rozmowa o klauzulach niedozwolonych
Rozmowa o klauzulach niedozwolonych

 

Podobne wpisy

Prawnik z Lublina
radca prawny
ALEKSANDER KUNICKI
`Prawo w praktyce` stanowi część WWW.LUBELSKIEKANCELARIE.PL . Administratorem Portalu jest Lubelskie Kancelarie - Aleksander Kunicki Kancelaria Radcy Prawnego. Wykorzystywanie prezentowanych tu materiałów i treści bez zgody Administratora i autora jest zabronione. Umieszczanie odniesień i zapożyczeń treści jest dozwolone pod warunkiem podania źródła oraz hiperłącza (link bez atrybutu nofollow) do strony źródłowej.

Treści zamieszczane na stronie mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią pomocy (porady) prawnej, nie są również aktualizowane w przypadku zmiany stanu prawnego. Prezentują jedną z dopuszczalnych wersji interpretacji powszechnie obowiązujących przepisów prawa, przedstawioną zazwyczaj w układzie hipotetycznych pytań i odpowiedzi. Wszelkie wątpliwości związane z treścią bloga, w szczególności w związku z samodzielnie prowadzonymi sprawami sądowymi, należy konsultować z adwokatem lub radcą prawnym w ramach odrębnie zlecanej usługi prawnej. Kancelarie i Administrator nie ponoszą odpowiedzialności za jakikolwiek skutek wykorzystania przedmiotowych treści przez inne osoby. Treść pełnej noty prawnej jest dostępna pod tym odnośnikiem.

Blog `Prawo w praktyce` służy informowaniu w przedmiocie specjalizacji, praktyki oraz form usług i pomocy prawnej świadczonych przez prawników powiązanych z www.lubelskiekancelarie.pl.Oferta Kancelarii dotyczy spraw cywilnych (majątkowych, odszkodowań, nieruchomości, umów), spadkowych, rodzinnych, gospodarczych, administracyjnych, karnych. Radca prawny specjalizuje się w obsłudze prawnej firm, prawie kontraktów, konsumenckim oraz procesowym, związanym ze sprawami sądowymi w Lublinie i okolicach.

Powered by WordPress. Enhanced by Google.