Przeskocz do treści

PYTANIE:
Jestem właścicielem nieruchomości. Lokal obciążony jest starą hipoteką dawnego właściciela. Wiem, że ten pan ma jakieś sprawy sądowe o te długi. Czy komornik, ściągając od niego długi, może od razu zająć moją nieruchomość ?

ODPOWIEDŹ:
Co do zasady - aby dłużnik rzeczowy (właściciel nieruchomości obciążonej hipoteką) ponosił odpowiedzialność za długi dłużnika osobistego (tutaj - tego dawnego właściciela), to wierzyciel (np. bank uprawniony z hipoteki) powinien uzyskać odrębny tytuł egzekucyjny przeciwko dłużnikowi rzeczowemu. Czyli "pójść" drugi raz do sądu - pozywając w oparciu o odpowiedzialność rzeczową (hipotekę) aktualnego właściciela nieruchomości. Czytaj więcej

Postępowanie egzekucyjne jest tym etapem windykacji, gdy dłużnik zaczyna realnie odczuwać skutki przegranego procesu. Monity, wezwania, etap sądowy - to nie wielu nie robi większego wrażenia. Pismo od komornika to już jednak zupełnie inna historia. Trudno się dziwić, że dłużnicy aktywnie korzystają wówczas ze wszelkich środków ochrony. Należy jednak pamiętać, że nie można ich mylić i stosować zamiennie. Inne zasady dotyczą skarżenia aspektów formalnych nadania klauzuli wykonalności, inne zaś przesłanki znajdują zastosowanie w przypadku powództwa przeciwegzekucyjnego. Jest to właśnie jeden z tych kazusów, gdzie pomoc niefachowych doradców może okazać się niedźwiedzią przysługą. A nasze - nawet słuszne - racje, rozbiją się o formalne podejście składu orzekającego. Czytaj więcej

Przyzwyczajeni jesteśmy do tego, że czynności z udziałem notariusza cechują się dużą pewnością w zakresie wiarygodności objętych nimi elementów. Skoro notariusz coś potwierdza, to przedmiot tego potwierdzenia trudno jest podważyć. Czy zatem należy wykluczyć możliwość skutecznego powoływania się na omyłkę w tym zakresie ? Czy dysponując określonym oświadczeniem notariusza możemy spodziewać się, że w istocie to oświadczenie potwierdza inne treści, niż literalnie w nim ujęte ? Odpowiedzieć trzeba odpowiednio: nie, tak. Przynajmniej takie wnioski wynikają z niżej przedstawionego orzeczenia. Czytaj więcej

Utrata dowodu osobistego niesie niekiedy ze sobą bardzo kłopotliwe i długofalowe skutki. Nie chodzi tylko o konieczność wyrobienia sobie nowego dokumentu. W rękach nieuczciwej osoby taki dowód to źródło ogromnych kłopotów. Wyłudzane pożyczki, zawierane umowy telekomunikacyjne z aparatem "w gratisie", zamawianie towaru z odroczoną główną płatnością - to tylko wierzchołek góry lodowej. O zakładaniu fikcyjnych firm na takie osoby to już lepiej nawet nie wspominać. Wszystkie te - także przecież oszukane - firmy i instytucje w końcu upomną się o należności, a swoje roszczenia skierują do osoby figurującej na umowie. Jeśli oszust działa w całym kraju, to po utracie dowodu zapewne poznamy także lepiej Polskę, tj. nowe komisariaty i sądy, w których trzeba będzie się tłumaczyć. Temat jest obszerny, ale w tym wpisie dotkniemy tylko jednego elementu tej płaszczyzny - czy zarzut podrobienia podpisu na umowie może być skuteczny, jeśli podnosimy go dopiero  w postępowaniu przeciwegzekucyjnym ? Czytaj więcej

Poniższy wpis dotyczy zagadnienia odpowiedzialności cywilnej za długi małżonka. Ujętego w aspekty formalnoprawne. Sąd Najwyższy musiał bowiem odpowiedzieć na pytanie, czy nieskuteczna obrona współmałżonka w toku egzekucji wyklucza możliwość żądania zwrotu wyegzekwowanych kwot. I co rozumiemy przez niezależne świadczenie. Wszystko na kanwie jednego przypadku, dotyczącego realizacji przez wierzyciela tytułu egzekucyjnego przeciwko dłużnikowi - ale z nadaną dodatkowo klauzulą przeciwko jego małżonkowi i z ograniczeniem egzekucji do majątku wspólnego. Czytaj więcej

Niedawno na blogu została wspomniana przestroga, że płatność czynszu z góry za bardzo długi okres, to nie zawsze najlepsza inwestycja - jeśli wydzierżawiający popadnie w kłopoty finansowe. To, co ładnie dla wierzyciela wygląda w teorii, w praktyce może być dość utrudnione w realizacji. A przegapienie niektórych terminów wywołuje nieciekawe skutki. Sprawa nieskomplikowana - kupujemy w egzekucji nieruchomość będącą przedmiotem dzierżawy. Dzierżawa wydaje się opłacalna i chcemy czerpać z niej pożytki. Występujemy o zapłatę bieżącego czynszu, ale dzierżawca informuje nas, że przecież już zapłacił naszemu dłużnikowi. I żeby było weselej - za 15 lat do przodu. Czytaj więcej

3

Jak to już doskonale wiadomo z poprzednich wpisów - w sytuacji, gdy nakaz zapłaty zostaje uznany za prawidłowo doręczony, możliwa staje się egzekucja objętych nim roszczeń. Zdarza się, przy mniejszych roszczeniach lub zamożniejszych dłużnikach, że komornik od razu ściąga całą należność. Jeśli nakaz wysłano na nieaktualny adres, dłużnik zazwyczaj jest w stanie doprowadzić do utraty mocy takiego nakazu. Pozostaje jednak problem już wyegzekwowanych świadczeń. Czy okoliczność, że komornik działał w oparciu o tytuł egzekucyjny, który następnie utracił moc, jest sama w sobie wystarczająca do wykazania nienależnego świadczenia i w konsekwencji rodzi obowiązek jego zwrotu ? Czytaj więcej

Prawnik z Lublina
radca prawny
ALEKSANDER KUNICKI
`Prawo w praktyce` stanowi część WWW.LUBELSKIEKANCELARIE.PL . Administratorem Portalu jest Lubelskie Kancelarie - Aleksander Kunicki Kancelaria Radcy Prawnego. Wykorzystywanie prezentowanych tu materiałów i treści bez zgody Administratora i autora jest zabronione. Umieszczanie odniesień i zapożyczeń treści jest dozwolone pod warunkiem podania źródła oraz hiperłącza (link bez atrybutu nofollow) do strony źródłowej.

Treści zamieszczane na stronie mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią pomocy (porady) prawnej, nie są również aktualizowane w przypadku zmiany stanu prawnego. Prezentują jedną z dopuszczalnych wersji interpretacji powszechnie obowiązujących przepisów prawa, przedstawioną zazwyczaj w układzie hipotetycznych pytań i odpowiedzi. Wszelkie wątpliwości związane z treścią bloga, w szczególności w związku z samodzielnie prowadzonymi sprawami sądowymi, należy konsultować z adwokatem lub radcą prawnym w ramach odrębnie zlecanej usługi prawnej. Kancelarie i Administrator nie ponoszą odpowiedzialności za jakikolwiek skutek wykorzystania przedmiotowych treści przez inne osoby. Treść pełnej noty prawnej jest dostępna pod tym odnośnikiem.

Blog `Prawo w praktyce` służy informowaniu w przedmiocie specjalizacji, praktyki oraz form usług i pomocy prawnej świadczonych przez prawników powiązanych z www.lubelskiekancelarie.pl.Oferta Kancelarii dotyczy spraw cywilnych (majątkowych, odszkodowań, nieruchomości, umów), spadkowych, rodzinnych, gospodarczych, administracyjnych, karnych. Radca prawny specjalizuje się w obsłudze prawnej firm, prawie kontraktów, konsumenckim oraz procesowym, związanym ze sprawami sądowymi w Lublinie i okolicach.

Powered by WordPress. Enhanced by Google.