Przeskocz do treści

Jednym z przywilejów wierzyciela alimentacyjnego jest silna pozycja na etapie postępowania egzekucyjnego. Szereg instytucji i rozwiązań w tym zakresie ma zapewnić szybką i efektywną windykację. Trzeba też mieć na uwadze, że roszczenia alimentacyjne wymagane są cyklicznie, a tym samym raz wszczęta egzekucja prawdopodobnie już na dłużej doskwierać będzie dłużnikowi. Bez dobrej woli wierzyciela dłużnik musi zatem skorzystać z rozwiązania opartego o depozyt. Ale tutaj pojawia się pytanie praktyczne - czy i na jakich warunkach sądy dopuszczają, aby środki z depozytu wróciły do dłużnika? Czytaj więcej

Im więcej trafia się spraw związanych z windykacją przedawnionych lub nieistniejących długów, tym bardziej można się zastanawiać, czy "jakaś" interwencja ustawodawcy nie byłaby w tym zakresie zasadna. Choćby wobec przypadków wszczynania, raz za razem, spraw sądowych przeciwko takim dłużnikom, ale w oparciu o pozwy kierowane na wadliwy adres zamieszkania. Co z reguły kończy się komornikiem "na karku". Są pozywane osoby starsze, nieporadne, czy też tylko mocno zapracowane, które mogą nie zdążyć skutecznie zareagować. Wprowadzenie blokad "przedawnieniowych" w EPU oraz grzywien za zawinione podawanie wadliwych adresów, przesunęło cały ten proceder do postępowań upominawczych. Może nagłaśnianie takich przypadków w mediach wyczuli chociaż sądy na to, że wydawanie niektórym powodom nakazów zapłaty nie powinno być "automatem". Planowane zmiany prawa - w zakresie badania przedawnienia przez sąd z urzędu - są chyba pokłosiem takich nadużyć, ale jak zwykle jest ryzyko, że dziecko zostanie wylane wraz z kąpielą. Czytaj więcej

PYTANIE:
Wygrałem sprawę o zapłatę. Czy mam obowiązek - przed rozpoczęciem egzekucji u komornika - wezwać jeszcze raz pozwanego do realizacji prawomocnego orzeczenia ?

ODPOWIEDŹ:
Nie jest to obowiązkowe. Takim "dodatkowym" wezwaniem jest pierwsze pismo, jakie dłużnik otrzyma właśnie od komornika. Niemniej, w pewnych przypadkach, dodatkowy monit może być uzasadniony. Czytaj więcej

Przyzwyczajeni jesteśmy do tego, że czynności z udziałem notariusza cechują się dużą pewnością w zakresie wiarygodności objętych nimi elementów. Skoro notariusz coś potwierdza, to przedmiot tego potwierdzenia trudno jest podważyć. Czy zatem należy wykluczyć możliwość skutecznego powoływania się na omyłkę w tym zakresie ? Czy dysponując określonym oświadczeniem notariusza możemy spodziewać się, że w istocie to oświadczenie potwierdza inne treści, niż literalnie w nim ujęte ? Odpowiedzieć trzeba odpowiednio: nie, tak. Przynajmniej takie wnioski wynikają z niżej przedstawionego orzeczenia. Czytaj więcej

3

Jak to już doskonale wiadomo z poprzednich wpisów - w sytuacji, gdy nakaz zapłaty zostaje uznany za prawidłowo doręczony, możliwa staje się egzekucja objętych nim roszczeń. Zdarza się, przy mniejszych roszczeniach lub zamożniejszych dłużnikach, że komornik od razu ściąga całą należność. Jeśli nakaz wysłano na nieaktualny adres, dłużnik zazwyczaj jest w stanie doprowadzić do utraty mocy takiego nakazu. Pozostaje jednak problem już wyegzekwowanych świadczeń. Czy okoliczność, że komornik działał w oparciu o tytuł egzekucyjny, który następnie utracił moc, jest sama w sobie wystarczająca do wykazania nienależnego świadczenia i w konsekwencji rodzi obowiązek jego zwrotu ? Czytaj więcej

4

PYTANIE:
Dowiedziałem się od komornika o nakazie zapłaty. Zawiesiłem egzekucję przekazując zaświadczenie z sądu, ale moje wynagrodzenie nadal jest zajęte i przez to cyklicznie pomniejszane. Co mogę zrobić ?

ODPOWIEDŹ:
Kierowanie nakazów zapłaty na niewłaściwy adres pozwanego stanowi nadal aktualną praktykę firm windykacyjnych, a tym samym rodzi wciąż identyczne problemy dla dotkniętych tą sytuacją pozwanych. Pierwszym krokiem obronnym jest najczęściej doprowadzenie do zawieszenia postępowania, niemniej w praktyce komornik dalej pobiera środki z zajętych wierzytelności. Przy czym nie przekazuje ich wierzycielowi, a przetrzymuje w depozycie - trwa to przez cały czas, przez jaki utrzymuje się stan zawieszenia postępowania egzekucyjnego. Czytaj więcej

Prawnik z Lublina
radca prawny
ALEKSANDER KUNICKI
`Prawo w praktyce` stanowi część WWW.LUBELSKIEKANCELARIE.PL . Administratorem Portalu jest Lubelskie Kancelarie - Aleksander Kunicki Kancelaria Radcy Prawnego. Wykorzystywanie prezentowanych tu materiałów i treści bez zgody Administratora i autora jest zabronione. Umieszczanie odniesień i zapożyczeń treści jest dozwolone pod warunkiem podania źródła oraz hiperłącza (link bez atrybutu nofollow) do strony źródłowej.

Treści zamieszczane na stronie mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią pomocy (porady) prawnej, nie są również aktualizowane w przypadku zmiany stanu prawnego. Prezentują jedną z dopuszczalnych wersji interpretacji powszechnie obowiązujących przepisów prawa, przedstawioną zazwyczaj w układzie hipotetycznych pytań i odpowiedzi. Wszelkie wątpliwości związane z treścią bloga, w szczególności w związku z samodzielnie prowadzonymi sprawami sądowymi, należy konsultować z adwokatem lub radcą prawnym w ramach odrębnie zlecanej usługi prawnej. Kancelarie i Administrator nie ponoszą odpowiedzialności za jakikolwiek skutek wykorzystania przedmiotowych treści przez inne osoby. Treść pełnej noty prawnej jest dostępna pod tym odnośnikiem.

Blog `Prawo w praktyce` służy informowaniu w przedmiocie specjalizacji, praktyki oraz form usług i pomocy prawnej świadczonych przez prawników powiązanych z www.lubelskiekancelarie.pl.Oferta Kancelarii dotyczy spraw cywilnych (majątkowych, odszkodowań, nieruchomości, umów), spadkowych, rodzinnych, gospodarczych, administracyjnych, karnych. Radca prawny specjalizuje się w obsłudze prawnej firm, prawie kontraktów, konsumenckim oraz procesowym, związanym ze sprawami sądowymi w Lublinie i okolicach.

Powered by WordPress. Enhanced by Google.