Przeskocz do treści

Ilość transakcji zawieranych poprzez Internet rośnie z każdym rokiem. Zwiększa się wolumen sprzedaży, poszerza oferta oraz rodzaj dostępnych dóbr lub usług. Poza sklepami swoje towary oferują także osoby prywatne - im najwygodniej zapewne skorzystać z usług Allegro. Zdarzają się nieuczciwi sprzedawcy, którzy liczą na szybki zysk. Ale zdarzają się także nierzetelni nabywcy, którzy za nic mają zasady aukcji. Licytują, ale nie zamierzają płacić. Czy - poza zwrotem prowizji od Allegro i negatywnym komentarzem - sprzedawca może coś z tym zrobić ? Czytaj więcej

Zaśmiecanie skrzynki poczty elektronicznej ogromną ilością korespondencji reklamowej stało się praktyką na tyle uciążliwą, że konieczne było prawne uregulowanie najważniejszych aspektów związanych z tym procederem. Kilka lat temu UKE zadbało nawet o przekrojową analizę stanu faktycznego i prawnego w tej płaszczyźnie. Tradycyjnie, uwzględniając niejednoznaczność przepisów prawnych oraz pomysłowość podmiotów trudniących się taką działalnością, trudno jest przyjąć, że obecnie zagadnienie to przestało być już kontrowersyjne. Zwłaszcza, że odpowiednie przepisy nie opierają się - w przyjętych różnicowaniach statusu podmiotów otrzymujących niezamówione informacje - na „przećwiczonych” już przez biznes pojęciach: przedsiębiorca / konsument. Czy jednak za niezamówioną informację handlową można pociągnąć nadawcę wiadomości do odpowiedzialności cywilnej ? Czytaj więcej

Lektura rejestru klauzul niedozwolonych pozwala prześledzić najczęstsze błędy, jakie są stosowane przez przedsiębiorców zaangażowanych w e-commerce. Uchybienia te, dumnie ujmowane przez autorów w oficjalnie regulaminy sklepów internetowych, mają bardzo powszechny charakter. Wynika to z reguły z bezrefleksyjnego powielania określonych elementów i postanowień regulaminów od konkurentów w branży. Oszczędność na kosztach zlecenia usługi prawnej w zakresie przygotowania lub analizy regulaminu często kończy się zainteresowaniem organów stojących na straży praw konsumentów, a w gorszym wypadku – korespondencją i żądaniami wysyłanymi przez przeróżnego typu stowarzyszenia konsumenckie (choć ostatnie zmiany w prawie z pewnością ten aspekt ograniczą). Czytaj więcej

Wejście w życie nowych przepisów implementujących Dyrektywę UE z 2011 roku postawiło przed sprzedawcami internetowymi dodatkowe wyzwania w kontekście obowiązków informacyjnych. Uwzględniając przekrojowo zakres wprowadzonych powinności należy wskazać, że dostosowanie się do części z nich będzie wymagać ingerencji w mechanizmy sprzedaży oparte o systemy informatyczne. Zmiany te dotykają w dodatku dochowania określonej staranności na różnych etapach procesu składania i finalizowania zamówień. Można wyróżnić trzy takie płaszczyzny. Czytaj więcej

Duża aktywność stowarzyszeń konsumenckich skutecznie zwiększa świadomość w przedmiocie praw konsumentów u przedsiębiorców prowadzących sklepy internetowe. Trudno odpowiedzieć na pytanie jak przygotować dobry wzorzec umowny dla danego sklepu, jako że jego kształt zawsze determinuje specyfika danej działalności oraz potrzeby i sposób prowadzenia konkretnego biznesu. Przedsiębiorca nie ma swobody w konstruowaniu treści regulaminu, gdyż wiążą go powszechnie obowiązujące przepisy prawa, do których w szczególności zalicza się płaszczyznę prawa konsumentów.
Czytaj dalej

Proszę wskazać wspólny mianownik następujących sformułowań:
a) „Zwroty są akceptowane wyłącznie w oryginalnych opakowaniach”
b) „Sklep nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy zawiniony przez Firmę Kurierską”
c) „Reklamacje dotyczące uszkodzeń powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko na podstawie pisemnego protokołu uszkodzenia zawartości przesyłki sporządzanego w momencie odbioru towaru”
d) „Do reklamowanego lub zwracanego produktu konieczne jest dołączenie paragonu”
e) „Koszty wysyłki towarów ponosi Klient i nie podlegają one zwrotowi” Czytaj dalej

PYTANIE:
Czy wystarczające jest zamieszczenie w regulaminie sklepu klauzuli, że dokonanie zakupu w sklepie jest równoznaczne z wyrażeniem przez klienta zgody na treść regulaminu i na przetwarzanie jego danych osobowych dla celów marketingowych sklepu i jego partnerów handlowych ?

ODPOWIEDŹ:
NIE, zgoda na przetwarzanie danych osobowych nie może być w ten sposób dorozumiana, podobnie jak akceptacja całego regulaminu przez klienta.

Prawnik z Lublina
radca prawny
ALEKSANDER KUNICKI
`Prawo w praktyce` stanowi część WWW.LUBELSKIEKANCELARIE.PL . Administratorem Portalu jest Lubelskie Kancelarie - Aleksander Kunicki Kancelaria Radcy Prawnego. Wykorzystywanie prezentowanych tu materiałów i treści bez zgody Administratora i autora jest zabronione. Umieszczanie odniesień i zapożyczeń treści jest dozwolone pod warunkiem podania źródła oraz hiperłącza (link bez atrybutu nofollow) do strony źródłowej.

Treści zamieszczane na stronie mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią pomocy (porady) prawnej, nie są również aktualizowane w przypadku zmiany stanu prawnego. Prezentują jedną z dopuszczalnych wersji interpretacji powszechnie obowiązujących przepisów prawa, przedstawioną zazwyczaj w układzie hipotetycznych pytań i odpowiedzi. Wszelkie wątpliwości związane z treścią bloga, w szczególności w związku z samodzielnie prowadzonymi sprawami sądowymi, należy konsultować z adwokatem lub radcą prawnym w ramach odrębnie zlecanej usługi prawnej. Kancelarie i Administrator nie ponoszą odpowiedzialności za jakikolwiek skutek wykorzystania przedmiotowych treści przez inne osoby. Treść pełnej noty prawnej jest dostępna pod tym odnośnikiem.

Blog `Prawo w praktyce` służy informowaniu w przedmiocie specjalizacji, praktyki oraz form usług i pomocy prawnej świadczonych przez prawników powiązanych z www.lubelskiekancelarie.pl.Oferta Kancelarii dotyczy spraw cywilnych (majątkowych, odszkodowań, nieruchomości, umów), spadkowych, rodzinnych, gospodarczych, administracyjnych, karnych. Radca prawny specjalizuje się w obsłudze prawnej firm, prawie kontraktów, konsumenckim oraz procesowym, związanym ze sprawami sądowymi w Lublinie i okolicach.

Powered by WordPress. Enhanced by Google.