Przeskocz do treści

Niedozwolone klauzule dotyczące regulaminu sklepu internetowego

Lektura rejestru klauzul niedozwolonych pozwala prześledzić najczęstsze błędy, jakie są stosowane przez przedsiębiorców zaangażowanych w e-commerce. Uchybienia te, dumnie ujmowane przez autorów w oficjalnie regulaminy sklepów internetowych, mają bardzo powszechny charakter. Wynika to z reguły z bezrefleksyjnego powielania określonych elementów i postanowień regulaminów od konkurentów w branży. Oszczędność na kosztach zlecenia usługi prawnej w zakresie przygotowania lub analizy regulaminu często kończy się zainteresowaniem organów stojących na straży praw konsumentów, a w gorszym wypadku – korespondencją i żądaniami wysyłanymi przez przeróżnego typu stowarzyszenia konsumenckie (choć ostatnie zmiany w prawie z pewnością ten aspekt ograniczą).

Jedynym z bardzo szerokiego spektrum problemów prawnych, które są przedmiotem klauzul niedozwolonych oraz są źle pojmowane przez przedsiębiorców, jest płaszczyzna skutecznego wprowadzenia do obowiązywania regulaminu sklepu internetowego oraz jego interpretacji i zmiany. Krótkie omówienie tego zagadnienia można oprzeć o poszczególne klauzule wpisane do rejestru klauzul niedozwolonych,

"XXX zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu" – data wpisu 2016-06-08

Cóż takiego strasznego zostało zapisane w tym zdaniu, że konieczne było jego publiczne napiętnowanie w rejestrze. Otóż, przy zaznaczeniu, że nie miałem okazji zapoznać się z uzasadnieniem tego konkretnego rozstrzygnięcia, można w ciemno obstawiać, że przedsiębiorca naraził się tym, iż zastrzegł dla siebie jednostronną, bezwarunkową, autorytarną możliwość zmiany regulaminu. Trzeba bowiem pamiętać, że regulamin to określony wzorzec umowny i jego zmiana podlega tym samym zasadom, co przeróżne regulaminy lub OWU załączane do umów zawieranych w sposób konwencjonalny. Pomijając już nawet przepisy szczególne. Druga strona nie powinna być zaskakiwana zmianami oraz musi mieć określone instrumenty prawne, jeśli zmian nie akceptuje.

„Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Sprzedającego” – data wpisu 2016-05-05

Interpretacja regulaminu jest czasem ważniejsza niż jego literalna treść. W stosunkach z konsumentami nie zawsze też stosowanie prawa w praktyce musi być tożsame z tym, co autor regulaminu miał na myśli. Wszelkie próby umieszczania w regulaminach postanowień, które przyznają sprzedającemu prawo do wiążącej interpretacji regulaminu, skazane są na niepowodzenie – jest to zresztą jedna z szarych klauzul ujętych w kodeksie cywilnym.

"Zakup w sklepie internetowym XXX oznacza akceptację niniejszego regulaminu" – data wpisu 2016-05-05

Zapewnienie kontrahentowi pełnej i wyczerpującej informacji to jedno z głównych założeń wszelkich regulacji dotyczących zagwarantowania praw i interesów konsumenta w relacji z przedsiębiorcą. W tym kontekście do wszystkich domniemań w zakresie związania się regulaminem na podstawie określonych czynności faktycznych należy podchodzić dość sceptycznie. Można także na marginesie wskazać na pewien dysonans poglądów w zakresie możliwości formalnego uznania podobnych klauzul za abuzywne, przy jednoczesnej pełnej akceptacji dla postrzegania samej treści za niedopuszczalną – por orzeczenie Sądu Apelacyjnego w Warszawie, sygn. akt VI ACa 152/13.

Masz podobny problem prawny ?
Skontaktuj się z nami - postaramy się pomóc !

Jak zlecić sprawę lub umówić się na konsultacje - informacje
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Publikacja komentarza wymaga akceptacji administratora - bez akceptacji komentarz nie będzie widoczny dla innych użytkowników. Dodawanie komentarzy nie wymaga logowania ani podawania jakichkolwiek danych. Aprobowane będą wyłącznie komentarze nawiązujące do tematyki wpisu - uzupełnienia, sprostowania, polemiki, pytania dodatkowe. Odrzucone zostaną wszelkie komentarze naruszające ten wymóg, ale także te stanowiące reklamę, zawierające dane osobowe (nazwisko, adres e-mail), odnośniki, pomówienia lub wulgaryzmy, jak też treści zdublowane lub nic nie wnoszące do dyskusji. Administrator nie jest zobligowany weryfikować komentarzy oczekujących na moderację w żadnym konkretnym terminie, ani też odpowiadać na komentarze. Aprobata komentarza nie oznacza potwierdzenia przez Kancelarię treści objętych komentarzem. Komentarze są publicznie dostępne i mogą być w uzasadnionych przypadkach edytowane lub usuwane przez administratora. Stanowią one wyłącznie wyraz poglądów ich autora, który świadomie i dobrowolnie zdecydował się na zamieszczenie ich w ramach polemiki lub dyskusji na Portalu w celu upublicznienia.
Prawnik z Lublina
radca prawny
ALEKSANDER KUNICKI
`Prawo w praktyce` stanowi część WWW.LUBELSKIEKANCELARIE.PL . Administratorem Portalu jest Lubelskie Kancelarie - Aleksander Kunicki Kancelaria Radcy Prawnego. Wykorzystywanie prezentowanych tu materiałów i treści bez zgody Administratora i autora jest zabronione. Umieszczanie odniesień i zapożyczeń treści jest dozwolone pod warunkiem podania źródła oraz hiperłącza (link bez atrybutu nofollow) do strony źródłowej.

Treści zamieszczane na stronie mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią pomocy (porady) prawnej, nie są również aktualizowane w przypadku zmiany stanu prawnego. Prezentują jedną z dopuszczalnych wersji interpretacji powszechnie obowiązujących przepisów prawa, przedstawioną zazwyczaj w układzie hipotetycznych pytań i odpowiedzi. Wszelkie wątpliwości związane z treścią bloga, w szczególności w związku z samodzielnie prowadzonymi sprawami sądowymi, należy konsultować z adwokatem lub radcą prawnym w ramach odrębnie zlecanej usługi prawnej. Kancelarie i Administrator nie ponoszą odpowiedzialności za jakikolwiek skutek wykorzystania przedmiotowych treści przez inne osoby. Treść pełnej noty prawnej jest dostępna pod tym odnośnikiem.

Blog `Prawo w praktyce` służy informowaniu w przedmiocie specjalizacji, praktyki oraz form usług i pomocy prawnej świadczonych przez prawników powiązanych z www.lubelskiekancelarie.pl.Oferta Kancelarii dotyczy spraw cywilnych (majątkowych, odszkodowań, nieruchomości, umów), spadkowych, rodzinnych, gospodarczych, administracyjnych, karnych. Radca prawny specjalizuje się w obsłudze prawnej firm, prawie kontraktów, konsumenckim oraz procesowym, związanym ze sprawami sądowymi w Lublinie i okolicach.

Powered by WordPress. Enhanced by Google.