Przeskocz do treści

Lektura rejestru klauzul niedozwolonych pozwala prześledzić najczęstsze błędy, jakie są stosowane przez przedsiębiorców zaangażowanych w e-commerce. Uchybienia te, dumnie ujmowane przez autorów w oficjalnie regulaminy sklepów internetowych, mają bardzo powszechny charakter. Wynika to z reguły z bezrefleksyjnego powielania określonych elementów i postanowień regulaminów od konkurentów w branży. Oszczędność na kosztach zlecenia usługi prawnej w zakresie przygotowania lub analizy regulaminu często kończy się zainteresowaniem organów stojących na straży praw konsumentów, a w gorszym wypadku – korespondencją i żądaniami wysyłanymi przez przeróżnego typu stowarzyszenia konsumenckie (choć ostatnie zmiany w prawie z pewnością ten aspekt ograniczą). Czytaj więcej

Duża aktywność stowarzyszeń konsumenckich skutecznie zwiększa świadomość w przedmiocie praw konsumentów u przedsiębiorców prowadzących sklepy internetowe. Trudno odpowiedzieć na pytanie jak przygotować dobry wzorzec umowny dla danego sklepu, jako że jego kształt zawsze determinuje specyfika danej działalności oraz potrzeby i sposób prowadzenia konkretnego biznesu. Przedsiębiorca nie ma swobody w konstruowaniu treści regulaminu, gdyż wiążą go powszechnie obowiązujące przepisy prawa, do których w szczególności zalicza się płaszczyznę prawa konsumentów.
Czytaj dalej

Jaki skutek miało sześciokrotne obniżenie stawki minimalnej kosztów zastępstwa w sprawach o uznanie postanowień wzorca umownego za niedozwolone ? Liczba pozwów wzrosła sześciokrotnie, gdyż podmioty zarabiające na klauzulach muszą utrzymać dotychczasowe przychody.
Czytaj dalej

Wpis nawiązuje do tematu wcześniejszego opracowania o zarabianiu na klauzulach, jako że dotyczy „nękania” przedsiębiorców pozwami o uznanie postanowień wzorca za niedozwolone przez różne organizacje społeczne. Tak, nękania, jako że trudno uznać za zgodne z zasadami współżycia społecznego wysyłanie 15 odrębnych pozwów o klauzule identyczne z tymi wpisanymi do rejestru postanowień niedozwolonych, gdzie w dodatku wysyłkę pozwów poprzedza wezwanie do zapłaty „odszkodowania”. Nie dalej jak wczoraj skontaktował się z Kancelarią przedsiębiorca, który pod koniec zeszłego roku dostał propozycję ugody w wysokości kilkudziesięciu tys zł do zapłacenia na podstawie maila stowarzyszeniu P.  z Łodzi. Odmowa zapłaty poskutkowała tym, że zostało wniesione kilkadziesiąt pozwów do SOKiK. Dziwne aż, że konsumenci masowo nie wylegli na ulice z radości…
Czytaj dalej

W Dzienniku Gazeta Prawna z dnia 11 czerwca br. opublikowany został wywiad z mecenasem Aleksandrem Kunickim.  Rozmowa dotyczyła teoretycznych oraz praktycznych aspektów funkcjonowania rejestru postanowień niedozwolonych.

 

Rozmowa o klauzulach niedozwolonych
Rozmowa o klauzulach niedozwolonych

 

Podobne wpisy

Problem zarabiania na klauzulach abuzywnych posiada wiele odniesień na tematycznych blogach i forach internetowych. Schemat działania jest prosty i – mimo kilku odmian i wariacji regionalnych – jednak dość ordynarny. Stowarzyszenie konsumentów, ustawowo zwolnione w tym zakresie od kosztów sądowych, masowo produkuje pozwy o uznanie określonych wzorców umownych za niedozwolone. Często jeden pozew obejmuje jedną klauzulę, a w konsekwencji konkretny przedsiębiorca, który pokusił się o obszerny wzorzec umowny (np. regulamin zakupów) otrzymuje nagle od kilku do kilkunastu takich pozwów. Z reguły pozwy dotyczą postanowień wzorca o treści, która widnieje już w Rejestrze UOKIK, a tym samym były już przedmiotem rozstrzygnięcia sądu. Czytaj dalej

Proszę wskazać wspólny mianownik następujących sformułowań:
a) „Zwroty są akceptowane wyłącznie w oryginalnych opakowaniach”
b) „Sklep nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy zawiniony przez Firmę Kurierską”
c) „Reklamacje dotyczące uszkodzeń powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko na podstawie pisemnego protokołu uszkodzenia zawartości przesyłki sporządzanego w momencie odbioru towaru”
d) „Do reklamowanego lub zwracanego produktu konieczne jest dołączenie paragonu”
e) „Koszty wysyłki towarów ponosi Klient i nie podlegają one zwrotowi” Czytaj dalej

Prawnik z Lublina
radca prawny
ALEKSANDER KUNICKI
`Prawo w praktyce` stanowi część WWW.LUBELSKIEKANCELARIE.PL . Administratorem Portalu jest Lubelskie Kancelarie - Aleksander Kunicki Kancelaria Radcy Prawnego. Wykorzystywanie prezentowanych tu materiałów i treści bez zgody Administratora i autora jest zabronione. Umieszczanie odniesień i zapożyczeń treści jest dozwolone pod warunkiem podania źródła oraz hiperłącza (link bez atrybutu nofollow) do strony źródłowej.

Treści zamieszczane na stronie mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią pomocy (porady) prawnej, nie są również aktualizowane w przypadku zmiany stanu prawnego. Prezentują jedną z dopuszczalnych wersji interpretacji powszechnie obowiązujących przepisów prawa, przedstawioną zazwyczaj w układzie hipotetycznych pytań i odpowiedzi. Wszelkie wątpliwości związane z treścią bloga, w szczególności w związku z samodzielnie prowadzonymi sprawami sądowymi, należy konsultować z adwokatem lub radcą prawnym w ramach odrębnie zlecanej usługi prawnej. Kancelarie i Administrator nie ponoszą odpowiedzialności za jakikolwiek skutek wykorzystania przedmiotowych treści przez inne osoby. Treść pełnej noty prawnej jest dostępna pod tym odnośnikiem.

Blog `Prawo w praktyce` służy informowaniu w przedmiocie specjalizacji, praktyki oraz form usług i pomocy prawnej świadczonych przez prawników powiązanych z www.lubelskiekancelarie.pl.Oferta Kancelarii dotyczy spraw cywilnych (majątkowych, odszkodowań, nieruchomości, umów), spadkowych, rodzinnych, gospodarczych, administracyjnych, karnych. Radca prawny specjalizuje się w obsłudze prawnej firm, prawie kontraktów, konsumenckim oraz procesowym, związanym ze sprawami sądowymi w Lublinie i okolicach.

Powered by WordPress. Enhanced by Google.