Przeskocz do treści

Firmy ubezpieczeniowe toną w zalewie roszczeń odszkodowawczych. Świadomość społeczna rośnie. Rozwija się rynek biur odszkodowań, stale rozszerzają się siatki agentów docierających z ofertą współpracy do poszkodowanych - ofiar wypadków oraz ich bliskich. To wszystko, to tylko jedna strona medalu. Druga płaszczyzna, to aktywność ubezpieczycieli nakierowana na odzyskanie części wypłat od sprawców w drodze swoistego regresu. Tam firma ubezpieczeniowa, ewentualnie inny podmiot zobowiązany do wypłaty odszkodowania lub zadośćuczynienia, wcielają się w rolę powoda. W takich sporach, podobnie jak w pozwach o odszkodowanie, także nie ma żadnego „automatu” orzeczniczego, a interesujących wątków prawnych tylko przybywa. Czytaj więcej

Ile kosztuje prowadzenie sprawy o odszkodowanie / zadośćuczynienie w sporach powypadkowych? Dobre pytanie. Klasyczna reguła nakazuje odpowiedzieć : tyle, ile ktoś jest gotów za taką usługę zapłacić. Skoro jest wolny rynek i swoboda umów, to nie może być jednej słusznej stawki. I tak to też wygląda w praktyce. Największa prowizja, o jakiej słyszałem (źródło wiarygodne, gdyż podzielił się taką informacją skład orzekający w przerwie innej rozprawy) wynosiła 50% uzyskanej kwoty... Ale to było dawno, czasy się zmieniają, rynek z czasem się cywilizuje, a konkurencja rośnie. Co zatem warto wiedzieć, zanim zdecydujemy się na wybór pełnomocnika, który poprowadzi dla nas daną sprawę odszkodowawczą (powypadkową) ? Czytaj więcej

Praktycy, a w szczególności sędziowie, są dość sceptycznie nastawieni do dowodu z zeznań świadków. Stronniczość, niepamięć, zła wola, przemieszanie faktów z ocenami - to nie pozwala przyjmować wszystkich wypowiedzi zeznających za prawdziwe. Jeden chce dobrze wypaść przed sądem, inny przed stroną. Jeden stara się powiedzieć jak najmniej, a drugi nie dopuszcza myśli, że na jakieś pytanie nie udzieli odpowiedzi, nawet jeśli będzie musiał pewne fakty wykreować. Co innego dokument - będzie miał taką samą treść czytany i dziś, i za pół roku. Świadek zaś dzisiaj powie tak, a za pół roku już inaczej. W sprawach, opierających się o przeciwstawne stanowiska stron oparte o zeznania, sądy mają twardy orzech do zgryzienia. Komu uwierzyć. Sąd I instancji ma o tyle łatwiej, że ma z tym świadkiem kontakt. Sąd II instancji, o ile nie trafi się nagrywanie rozprawy, takiej możliwości już nie ma. Wówczas nawet mały drobiazg może być tym niuansem, która przeważy szalę na jedną stronę. Czytaj więcej

W powszechnym przekonaniu wykupiona polisa OC dla pojazdu w pełni zabezpiecza przed cywilnymi skutkami kolizji drogowej. Nie jest to do końca prawda, choć - statystycznie patrząc - zapewne teza ta znajdzie potwierdzenie w faktach. Jednym z zagadnień związanych z tą materią jest limit odpowiedzialności ubezpieczyciela. Czy przeciętny właściciel pojazdu zdaje sobie sprawę, że taki limit w ogóle istnieje? Słysząc w reklamach lub mediach o ogromnych odszkodowaniach wypłacanych przez firmy ubezpieczeniowe, można odnieść wrażenie, że to studnia bez dna. Takie ograniczenia jednak obowiązują, a próby ich zwiększania należą do bardzo ciekawych przypadków, idealnych dla teoretycznych rozważań. Czytaj więcej

Przepisy dotyczące ubezpieczeń społecznych gwarantują określone świadczenia dla osób ubezpieczonych - zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Świadczenia te, oparte o wysokość wynagrodzenia z umowy o pracę, są jednak co do zasady wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Każde uprawnienie bywa niestety nadużywane, a jeśli skala procederu jest zbyt duża, to podejrzliwość ZUS rykoszetem uderza we wszystkich ubezpieczonych. Sprawy dotyczące wykazania fikcyjnego zatrudnienia albo pozornej podwyżki pensji - szczególnie tuż przed zajściem w ciąże lub w trakcie ciąży - są bardzo powszechne. ZUS kwestionuje takie awanse i stara się narzucić mniejszą, ustaloną według własnej oceny, podstawę wymiaru składek. Niekiedy tłumaczyć się muszą także osoby, które uzyskały awans ciężką pracą. Czasem jednak trafiają się sprawy bardziej problematyczne. Dopóki tak będzie, to raczej nie można się spodziewać, że podejrzliwość zakładu zmaleje. Czytaj więcej

Wiele firm oraz osób prywatnych wykupuje ubezpieczenie na wypadek kradzieży pojazdu. Oczywiście standardem jest, że OWU regulujące warunki ubezpieczenia określa także przypadki wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela. Niektóre są bardziej dotkliwe, inne mniej prawdopodobne. Jest jednak okoliczność, która dość często przewija się w sporach sądowych z ubezpieczycielami, zwłaszcza w przypadku samochodów firmowych (rotacyjnych lub flotowych, w których stosunkowo często występuje zmiana kierujących), a mianowicie : pozostawienie dowodu rejestracyjnego w samochodzie, który następnie został skradziony. Czytaj więcej

Pod rozpoznanie Sądu Najwyższego postawiony został problem kwalifikowania – z punktu widzenia towarzystwa ubezpieczeń – nałożonego na sprawcę wypadku komunikacyjnego w procesie karnym obowiązku naprawienia szkody. W uchwale z dnia 13 lipca 2011 r. (Sygn. akt III CZP 31/11) SN ustosunkował się do tego zagadnienia i po przeprowadzeniu analizy funkcji przedmiotowego środka karnego rozstrzygnął postawiony problem w sposób korzystny dla ubezpieczonych. Zgodnie z rzeczoną uchwałą sprawca wypadku komunikacyjnego, wobec którego zastosowano środek karny polegający na obowiązku naprawienia szkody (art. 46 § 1 w związku z art. 39 pkt 5 k.k.), może domagać się od ubezpieczyciela – na podstawie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów – zwrotu świadczenia zapłaconego na rzecz pokrzywdzonego. W uzasadnieniu uchwały Sąd dopowiedział jednocześnie, że okoliczność, iż środek karny może być orzeczony w rozmiarze większym niż szkoda czy też dotyczyć może roszczenia przedawnionego nie ma wpływu na przyjęte stanowisko. Ubezpieczyciel bowiem odpowiada w granicach odpowiedzialności cywilnej sprawcy, zatem w wypadku wystąpienia przez sprawcę z roszczeniem regresowym może podnosić stosowne zarzuty.

Prawnik z Lublina
radca prawny
ALEKSANDER KUNICKI
`Prawo w praktyce` stanowi część WWW.LUBELSKIEKANCELARIE.PL . Administratorem Portalu jest Lubelskie Kancelarie - Aleksander Kunicki Kancelaria Radcy Prawnego. Wykorzystywanie prezentowanych tu materiałów i treści bez zgody Administratora i autora jest zabronione. Umieszczanie odniesień i zapożyczeń treści jest dozwolone pod warunkiem podania źródła oraz hiperłącza (link bez atrybutu nofollow) do strony źródłowej.

Treści zamieszczane na stronie mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią pomocy (porady) prawnej, nie są również aktualizowane w przypadku zmiany stanu prawnego. Prezentują jedną z dopuszczalnych wersji interpretacji powszechnie obowiązujących przepisów prawa, przedstawioną zazwyczaj w układzie hipotetycznych pytań i odpowiedzi. Wszelkie wątpliwości związane z treścią bloga, w szczególności w związku z samodzielnie prowadzonymi sprawami sądowymi, należy konsultować z adwokatem lub radcą prawnym w ramach odrębnie zlecanej usługi prawnej. Kancelarie i Administrator nie ponoszą odpowiedzialności za jakikolwiek skutek wykorzystania przedmiotowych treści przez inne osoby. Treść pełnej noty prawnej jest dostępna pod tym odnośnikiem.

Blog `Prawo w praktyce` służy informowaniu w przedmiocie specjalizacji, praktyki oraz form usług i pomocy prawnej świadczonych przez prawników powiązanych z www.lubelskiekancelarie.pl.Oferta Kancelarii dotyczy spraw cywilnych (majątkowych, odszkodowań, nieruchomości, umów), spadkowych, rodzinnych, gospodarczych, administracyjnych, karnych. Radca prawny specjalizuje się w obsłudze prawnej firm, prawie kontraktów, konsumenckim oraz procesowym, związanym ze sprawami sądowymi w Lublinie i okolicach.

Powered by WordPress. Enhanced by Google.