Przeskocz do treści

Zatrzymanie wadium. Ta "sankcja" spędza sen z powiek niektórym wykonawcom. Mimo, że w ostatnich latach mocno złagodzono podejście do tego zagadnienia, to jednak nadal jest to instytucja, która pełni ważną funkcję w przetargach. Działa jak straszak, który pozwala wyrugować część "przypadkowych" ofert i zaoszczędzić czas zamawiającemu. Zdarzają się jednak przypadki, że zasadność zatrzymania wadium jest kwestionowana. Jak to w biznesie - każdy ma swoje zdanie i swój interes do obrony. Możliwość domagania się zwrotu bezzasadnie zatrzymanego wadium jest zrozumiała i oczywista. Czy jednak wykonawca ma jeszcze inne roszczenia? Czy może np. zakwalifikować ten akt zamawiającego jako czyn stanowiący naruszenie dóbr osobistych ? Czytaj więcej

Poprawianie omyłek w ofertach przyprawia nieraz zamawiających o prawdziwy ból głowy. Jest to zazwyczaj kluczowa sprawa dla losów danej oferty. Często też sporna, co jest niestety nieuniknione przy regulacjach o charakterze generalnym, które mają zastosowanie do przeróżnych stanów faktycznych. Z reguły zamawiający ma bowiem dwie możliwości – uznać zasadność poprawki i ofertę procedować  albo założyć jej niedopuszczalność i wykonawcy podziękować (przez niezgodność oferty z SIWZ). Doświadczenie z innych przetargów procentują, ale nawet jeśli błędy są takie same, to ich ocena w różnych postępowaniach może być inna – wszak wszystko zależy od założeń, warunków i okoliczności konkretnego postępowania. Czytaj więcej

Każdy zamawiający musi borykać się z nieuczciwymi zachowaniami niektórych wykonawców. Fałszowanie referencji, nieprawdziwe oświadczenia, zmowy przetargowe - wszystko to jest przerabiane wielokrotnie. Zawsze znajdzie się ktoś, kto podejmie ryzyko, aby w sposób nieuczciwy pozyskać intratne zamówienie. Czasem nielegalne działanie wychodzi na jaw już po zamknięciu postępowania zakupowego. Odejdźmy jednak od sfery PZP i zastanówmy się, czy uczciwi konkurenci mają jakieś mechanizmy, aby naprawić szkodę, jaką odnoszą poprzez przegrywanie takich przetargów? Czytaj więcej

W przypadku gwarancji udzielanych przez zagraniczne instytucje finansowe często można spotkać się z dopiskiem, iż do danej gwarancji stosuje się zasady URDG (Uniform Rules for Demand Guarantees, ICC Publication N. 758 – publikacja MIH nr 758), czyli Jednolitych reguł dla gwarancji płatnych na żądanie Międzynarodowej Izby Handlowej. Jest to typowa adnotacja m.in. w gwarancjach bankowych w formie komunikatu SWIFT. Gwarancje bankowe to natomiast często wykorzystywana przez wykonawców forma zabezpieczenia / wadium. O czym powinien wiedzieć zamawiający napotykając na odniesienie do wskazanej regulacji ? Czytaj więcej

Interpretując przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych należy mieć na względzie odrębności tej regulacji w stosunku do przepisów prawa cywilnego. Różnice te dotyczyć bowiem mogą najbardziej podstawowych kwestii, o kluczowym znaczeniu dla losów postępowania. Jednym z takich aspektów, powodującym rozbieżności wśród stanowisk samych zamawiających, jest sposób liczenia terminu związania ofertą – w kontekście treści art. 85 ust. 5 PZP. Czytaj więcej

1

Przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych przewidują możliwość wspólnego ubiegania się przez wykonawców o oznaczone zamówienie. Status konsorcjum ma przełożenie na wszystkie aspekty związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia, w tym także na środki ochrony prawnej. Dotyczy to w szczególności płaszczyzny cywilnoprawnej oraz procesowej. Ta ostatnia kwestia odnosi się zaś do zagadnienia legitymacji procesowej, o czym traktuje także niedawny wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie - I Wydział Cywilny z dnia 17 grudnia 2014 r. I ACa 1308/14. Jest to zagadnienie o tyle istotne, że w samym uzasadnieniu wskazano na pewne rozbieżności orzecznicze w tym przedmiocie. Czytaj więcej

Zatrzymanie wadium przez zamawiającego to bolesne doświadczenie dla wykonawcy. Nie tylko nie wygrywa przetargu, ale również ponosi dodatkowe koszty. Wykonawca staje wówczas przed poważnym dylematem. Z jednej strony musi rozważyć, czy były podstawy do takiego działania po stronie zamawiającego. Z drugiej - o ile uzna, że zamawiający pobłądził - w jaki sposób kwotę wadium odzyskać. I ten drugi dylemat jest chyba znacznie bardziej niewdzięczny. Wykonawca musi bowiem w określonych terminach wybrać właściwą ścieżkę odwoławczą. I tutaj powinien liczyć się z brakiem jednolitości w podejściu do tej sprawy w orzecznictwie SN. I to w kwestii zasadniczej, jaką niewątpliwie jest właściwość danego organu publicznego do rozpoznania takiej sprawy. Czytaj więcej

Prawnik z Lublina
radca prawny
ALEKSANDER KUNICKI
`Prawo w praktyce` stanowi część WWW.LUBELSKIEKANCELARIE.PL . Administratorem Portalu jest Lubelskie Kancelarie - Aleksander Kunicki Kancelaria Radcy Prawnego. Wykorzystywanie prezentowanych tu materiałów i treści bez zgody Administratora i autora jest zabronione. Umieszczanie odniesień i zapożyczeń treści jest dozwolone pod warunkiem podania źródła oraz hiperłącza (link bez atrybutu nofollow) do strony źródłowej.

Treści zamieszczane na stronie mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią pomocy (porady) prawnej, nie są również aktualizowane w przypadku zmiany stanu prawnego. Prezentują jedną z dopuszczalnych wersji interpretacji powszechnie obowiązujących przepisów prawa, przedstawioną zazwyczaj w układzie hipotetycznych pytań i odpowiedzi. Wszelkie wątpliwości związane z treścią bloga, w szczególności w związku z samodzielnie prowadzonymi sprawami sądowymi, należy konsultować z adwokatem lub radcą prawnym w ramach odrębnie zlecanej usługi prawnej. Kancelarie i Administrator nie ponoszą odpowiedzialności za jakikolwiek skutek wykorzystania przedmiotowych treści przez inne osoby. Treść pełnej noty prawnej jest dostępna pod tym odnośnikiem.

Blog `Prawo w praktyce` służy informowaniu w przedmiocie specjalizacji, praktyki oraz form usług i pomocy prawnej świadczonych przez prawników powiązanych z www.lubelskiekancelarie.pl.Oferta Kancelarii dotyczy spraw cywilnych (majątkowych, odszkodowań, nieruchomości, umów), spadkowych, rodzinnych, gospodarczych, administracyjnych, karnych. Radca prawny specjalizuje się w obsłudze prawnej firm, prawie kontraktów, konsumenckim oraz procesowym, związanym ze sprawami sądowymi w Lublinie i okolicach.

Powered by WordPress. Enhanced by Google.