Przeskocz do treści

Poprzedni wpis przypomniał mi o wątku, z opisaniem którego noszę się już od dłuższego czasu. Zmiany w przedawnieniu. W mediach branżowych, jak również w prasie codziennej, pojawiło się wiele informacji o ostatniej nowelizacji przepisów Kodeksu cywilnego (i kpc), na mocy których skrócono ustawowe okresy przedawnienia. Tak, SKRÓCONO. Było to główne przesłanie tych artykułów, co oczywiście jest zgodne z wprowadzonymi zmianami. Ale takie podejście trzeba zestawić z innym problemem prawnym, wynikającym z przepisów przejściowych. W niektórych bowiem wypadkach - na skutek przedmiotowej noweli - okres przedawnienia aktualnych roszczeń uległ wydłużeniu. I warto o tym pamiętać, bo jeśli spór dotyczący tych roszczeń powstanie w przeciągu roku, to wyroki rozpoznające (albo pomijające) ten niuans będą zapadać dopiero za dobrych kilka lat. A wtedy już mało kto będzie miał w świeżej pamięci przepisy przejściowe nowelizacji z 2018 roku. Czytaj więcej

Głośno było ostatnio w mediach o korzystnych dla konsumentów zmianach prawa, które miały ukrócić dochodzenie przedawnionych długów. Pomysł opierał się na obowiązkowej analizie przez sąd, czy dług konsumenta przypadkiem nie jest przedawniony. Na etapie przygotowywania projektu ustawy pojawiały się głosy, że przed nowelizacją sądy zaleje fala pozwów firm windykacyjnych, które będą chciały zdążyć przed zmianą przepisów. Ustawa weszła w życie i powoli utrwala się jej stosowanie. Medialnie temat ucichł. Ale wątpliwości prawników się nie skończyły. Czy nowe prawo ma wpływ na pozwy złożone przed wejściem w życie nowelizacji? Czytaj więcej

W najbliższym czasie wejdzie w życie nowelizacja ustawy o prawach konsumentów, która nałoży na przedsiębiorców generalny obowiązek dotyczący sposobu załatwiania reklamacji. Z utrzymaniem regulacji szczególnych, które już funkcjonują w przepisach prawa, zmiany dotkną teraz także działających w innych sektorach rynku, gdzie również - adekwatnie do przedmiotu nowelizowanej ustawy - każda reklamacja konsumenta będzie wymagała wnikliwszej uwagi przedsiębiorcy. A przynajmniej dopilnowania terminu jej rozpoznania. Czytaj więcej

I śpimy spokojniej nie godzinę, a co najmniej o dzień dłużej. Ale nie wszyscy, a tylko dłużnicy i może nie do końca sam czas zmieniamy, co sposób liczenia terminów. To jedna ze zmian, z którymi powitaliśmy rok 2017. Pod koniec zeszłego roku w dość ekspresowym tempie przeprocedowany został bowiem pakiet zmian ujęty pod zgrabny tytuł ustawy „o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców”. Czytaj więcej

Od ostatniej istotnej nowelizacji prawa zamówień publicznych minęło już kilka miesięcy, a zatem warto przyjrzeć się w jaki sposób niektóre z nowych regulacji znalazły swoje odbicie w praktyce zamawiających. Tak długi okres jest także wystarczający, aby pojawiły się pierwsze orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej dotyczące wprowadzonych niedawno rozwiązań prawnych. To właśnie wyroki KIO, wskazujące na określone uchybienia zamawiających, w znacznej mierze kształtują postępowanie podmiotów zaangażowanych w proces udzielania zamówień publicznych. Zwłaszcza w przypadku przepisów, które niosą ze sobą więcej pytań niż odpowiedzi – tak jak art. 142 ust. 5 PZP. Czytaj więcej

Wejście w życie nowych przepisów implementujących Dyrektywę UE z 2011 roku postawiło przed sprzedawcami internetowymi dodatkowe wyzwania w kontekście obowiązków informacyjnych. Uwzględniając przekrojowo zakres wprowadzonych powinności należy wskazać, że dostosowanie się do części z nich będzie wymagać ingerencji w mechanizmy sprzedaży oparte o systemy informatyczne. Zmiany te dotykają w dodatku dochowania określonej staranności na różnych etapach procesu składania i finalizowania zamówień. Można wyróżnić trzy takie płaszczyzny. Czytaj więcej

Nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego, która wchodzi w życie 7 lipca 2013 r.,  zmieni nieco oblicze postępowania egzekucyjnego. Otóż wprowadzony zostaje nowy mechanizm zwalczania „przedwczesnej” egzekucji przez dłużnika, który nie miał możliwości podjąć należytej obrony przed powództwem – z uwagi na doręczenie pism z sądu na niewłaściwy adres zamieszkania. Pobieżne zapoznanie się z regulacją prowadzi jednak do wniosków, że nowelizacja – dla zapewnienia ochrony małej grupie realnie pokrzywdzonych przez doręczenie per awizo, potencjalnie zablokuje – a przynajmniej czasowo wstrzyma – większą ilość egzekucji wszczętych na podstawie nakazów zapłaty lub wyroków zaocznych. Czytaj dalej

Prawnik z Lublina
radca prawny
ALEKSANDER KUNICKI
`Prawo w praktyce` stanowi część WWW.LUBELSKIEKANCELARIE.PL . Administratorem Portalu jest Lubelskie Kancelarie - Aleksander Kunicki Kancelaria Radcy Prawnego. Wykorzystywanie prezentowanych tu materiałów i treści bez zgody Administratora i autora jest zabronione. Umieszczanie odniesień i zapożyczeń treści jest dozwolone pod warunkiem podania źródła oraz hiperłącza (link bez atrybutu nofollow) do strony źródłowej.

Treści zamieszczane na stronie mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią pomocy (porady) prawnej, nie są również aktualizowane w przypadku zmiany stanu prawnego. Prezentują jedną z dopuszczalnych wersji interpretacji powszechnie obowiązujących przepisów prawa, przedstawioną zazwyczaj w układzie hipotetycznych pytań i odpowiedzi. Wszelkie wątpliwości związane z treścią bloga, w szczególności w związku z samodzielnie prowadzonymi sprawami sądowymi, należy konsultować z adwokatem lub radcą prawnym w ramach odrębnie zlecanej usługi prawnej. Kancelarie i Administrator nie ponoszą odpowiedzialności za jakikolwiek skutek wykorzystania przedmiotowych treści przez inne osoby. Treść pełnej noty prawnej jest dostępna pod tym odnośnikiem.

Blog `Prawo w praktyce` służy informowaniu w przedmiocie specjalizacji, praktyki oraz form usług i pomocy prawnej świadczonych przez prawników powiązanych z www.lubelskiekancelarie.pl.Oferta Kancelarii dotyczy spraw cywilnych (majątkowych, odszkodowań, nieruchomości, umów), spadkowych, rodzinnych, gospodarczych, administracyjnych, karnych. Radca prawny specjalizuje się w obsłudze prawnej firm, prawie kontraktów, konsumenckim oraz procesowym, związanym ze sprawami sądowymi w Lublinie i okolicach.

Powered by WordPress. Enhanced by Google.