Przeskocz do treści

Zmieniamy czas w nowym roku

I śpimy spokojniej nie godzinę, a co najmniej o dzień dłużej. Ale nie wszyscy, a tylko dłużnicy i może nie do końca sam czas zmieniamy, co sposób liczenia terminów. To jedna ze zmian, z którymi powitaliśmy rok 2017. Pod koniec zeszłego roku w dość ekspresowym tempie przeprocedowany został bowiem pakiet zmian ujęty pod zgrabny tytuł ustawy „o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców”.

W związku z nowelizacją Kodeksu cywilnego art. 115 otrzymał następujące brzmienie:

Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę, termin upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą.

Jest to istotna zmiana w porównaniu z dotychczasową praktyką, gdzie „nie-świąteczna” sobota była w kontekście liczenia terminów normalnym dniem kalendarzowym. Zwłaszcza przy terminach, które nie były wyznaczone jako wielokrotność 7 dni, termin mógł upływać w sobotę. Co oczywiście wiązało się z zagadnieniem wymagalności, czy opóźnienia w zapłacie. Ale oczywiście aspekt ten ma dużo szersze znaczenie niż tylko ustalanie terminów płatności – nowym podejściem zostaną objęte wszelkie gałęzie prawa bazujące bezpośrednio lub pośrednio na kodeksie cywilnym. Co więcej - zgodnie z podstawową reguła kodeksu postępowania cywilnego wszelkie istotne dla procedury terminy oblicza się według przepisów prawa cywilnego. W praktyce zatem odbiór pisma z sądu w sobotę - z 7-dniowym terminem na działanie - to dwa dodatkowe dni na myślenie.

Więcej czasu dostaną także pracownicy, którzy zamierzają odwołać się do sądu pracy. Obecna treść art. 264 kodeksu pracy otrzymała następujące brzmienie :

1. Odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę wnosi się do sądu pracy w ciągu 21 dni od dnia doręczenia pisma wypowiadającego umowę o pracę.
2. Żądanie przywrócenia do pracy lub odszkodowania wnosi się do sądu pracy w ciągu 21 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia lub od dnia wygaśnięcia umowy o pracę.
3. Żądanie nawiązania umowy o pracę wnosi się do sądu pracy w ciągu 21 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o odmowie przyjęcia do pracy."

Zmiana także bardzo doniosła, skoro wydłuża dotychczasowe terminy od 100 % do 200 %. Choć oczywiście tych, którzy kształtują relacje z pracownikami zgodnie z przepisami, taka zmiana w żaden sposób nie powinna zaboleć.

Dla pełnej informacji warto przytoczyć także przepisy przejściowe :

Przepis art. 115 ustawy zmienianej w art. 1 (Kodeks cywilny - AK), w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się do terminów, które nie upłynęły przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.

Do terminów określonych w art. 264 ustawy zmienianej w art. 2 (Kodeks Pracy - AK), które nie upłynęły przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się art. 264 ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Masz podobny problem prawny ?
Skontaktuj się z nami - postaramy się pomóc !

Jak zlecić sprawę lub umówić się na konsultacje - informacje
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Publikacja komentarza wymaga akceptacji administratora - bez akceptacji komentarz nie będzie widoczny dla innych użytkowników. Dodawanie komentarzy nie wymaga logowania ani podawania jakichkolwiek danych. Aprobowane będą wyłącznie komentarze nawiązujące do tematyki wpisu - uzupełnienia, sprostowania, polemiki, pytania dodatkowe. Odrzucone zostaną wszelkie komentarze naruszające ten wymóg, ale także te stanowiące reklamę, zawierające dane osobowe (nazwisko, adres e-mail), odnośniki, pomówienia lub wulgaryzmy, jak też treści zdublowane lub nic nie wnoszące do dyskusji. Administrator nie jest zobligowany weryfikować komentarzy oczekujących na moderację w żadnym konkretnym terminie, ani też odpowiadać na komentarze. Aprobata komentarza nie oznacza potwierdzenia przez Kancelarię treści objętych komentarzem. Komentarze są publicznie dostępne i mogą być w uzasadnionych przypadkach edytowane lub usuwane przez administratora. Stanowią one wyłącznie wyraz poglądów ich autora, który świadomie i dobrowolnie zdecydował się na zamieszczenie ich w ramach polemiki lub dyskusji na Portalu w celu upublicznienia.
Prawnik z Lublina
radca prawny
ALEKSANDER KUNICKI
`Prawo w praktyce` stanowi część WWW.LUBELSKIEKANCELARIE.PL . Administratorem Portalu jest Lubelskie Kancelarie - Aleksander Kunicki Kancelaria Radcy Prawnego. Wykorzystywanie prezentowanych tu materiałów i treści bez zgody Administratora i autora jest zabronione. Umieszczanie odniesień i zapożyczeń treści jest dozwolone pod warunkiem podania źródła oraz hiperłącza (link bez atrybutu nofollow) do strony źródłowej.

Treści zamieszczane na stronie mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią pomocy (porady) prawnej, nie są również aktualizowane w przypadku zmiany stanu prawnego. Prezentują jedną z dopuszczalnych wersji interpretacji powszechnie obowiązujących przepisów prawa, przedstawioną zazwyczaj w układzie hipotetycznych pytań i odpowiedzi. Wszelkie wątpliwości związane z treścią bloga, w szczególności w związku z samodzielnie prowadzonymi sprawami sądowymi, należy konsultować z adwokatem lub radcą prawnym w ramach odrębnie zlecanej usługi prawnej. Kancelarie i Administrator nie ponoszą odpowiedzialności za jakikolwiek skutek wykorzystania przedmiotowych treści przez inne osoby. Treść pełnej noty prawnej jest dostępna pod tym odnośnikiem.

Blog `Prawo w praktyce` służy informowaniu w przedmiocie specjalizacji, praktyki oraz form usług i pomocy prawnej świadczonych przez prawników powiązanych z www.lubelskiekancelarie.pl.Oferta Kancelarii dotyczy spraw cywilnych (majątkowych, odszkodowań, nieruchomości, umów), spadkowych, rodzinnych, gospodarczych, administracyjnych, karnych. Radca prawny specjalizuje się w obsłudze prawnej firm, prawie kontraktów, konsumenckim oraz procesowym, związanym ze sprawami sądowymi w Lublinie i okolicach.

Powered by WordPress. Enhanced by Google.