Przeskocz do treści

PYTANIE
Zmarł mój przeciwnik w procesie o niewłaściwe wykonanie umowy. Proces się toczy od 2 lat i za miesiąc miała być ostatnia już rozprawa. Czy śmierć pozwanego spowoduje jakieś komplikacje skoro wszystkie dowody zostały już przeprowadzone a pozwany ma adwokata ?

ODPOWIEDŹ
Ustanowienie pełnomocnika procesowego oraz stopień zaawansowania sprawy nie mają w tym przypadku żadnego znaczenia. Postępowanie będzie bowiem w tej sytuacji zawieszone z urzędu do czasu aż zgłoszą się lub zostaną wskazani następcy prawni zmarłego albo zostanie ustanowiony kurator spadku. W przeciwnym wypadku sąd umorzy postępowanie po upływie 5 lat od daty przedmiotowego postanowienia o zawieszeniu. Zasadne jest zatem aby monitorował Pan tę sprawę i w razie potrzeby sam zgłosił odpowiedni wniosek w sądzie spadku pozwanego.

Prawnik z Lublina
radca prawny
ALEKSANDER KUNICKI
`Prawo w praktyce` stanowi część WWW.LUBELSKIEKANCELARIE.PL . Administratorem Portalu jest Lubelskie Kancelarie - Aleksander Kunicki Kancelaria Radcy Prawnego. Wykorzystywanie prezentowanych tu materiałów i treści bez zgody Administratora i autora jest zabronione. Umieszczanie odniesień i zapożyczeń treści jest dozwolone pod warunkiem podania źródła oraz hiperłącza (link bez atrybutu nofollow) do strony źródłowej.

Treści zamieszczane na stronie mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią pomocy (porady) prawnej, nie są również aktualizowane w przypadku zmiany stanu prawnego. Prezentują jedną z dopuszczalnych wersji interpretacji powszechnie obowiązujących przepisów prawa, przedstawioną zazwyczaj w układzie hipotetycznych pytań i odpowiedzi. Wszelkie wątpliwości związane z treścią bloga, w szczególności w związku z samodzielnie prowadzonymi sprawami sądowymi, należy konsultować z adwokatem lub radcą prawnym w ramach odrębnie zlecanej usługi prawnej. Kancelarie i Administrator nie ponoszą odpowiedzialności za jakikolwiek skutek wykorzystania przedmiotowych treści przez inne osoby. Treść pełnej noty prawnej jest dostępna pod tym odnośnikiem.

Blog `Prawo w praktyce` służy informowaniu w przedmiocie specjalizacji, praktyki oraz form usług i pomocy prawnej świadczonych przez prawników powiązanych z www.lubelskiekancelarie.pl.Oferta Kancelarii dotyczy spraw cywilnych (majątkowych, odszkodowań, nieruchomości, umów), spadkowych, rodzinnych, gospodarczych, administracyjnych, karnych. Radca prawny specjalizuje się w obsłudze prawnej firm, prawie kontraktów, konsumenckim oraz procesowym, związanym ze sprawami sądowymi w Lublinie i okolicach.

Powered by WordPress. Enhanced by Google.