Lubelskie Kancelarie

Adwokat i radca prawny, praktyka w Lublinie - ul. Chopina 5/1 (parter)

Kancelaria Adwokacka Dorota Janowska-Kunicka
Kancelaria Radcy Prawnego Aleksander Kunicki

Porady prawne w Lublinie - w szczególności : prawo rodzinne, spadkowe, pracy i prawa konsumentów
O NASOFERTABLOG O PRAWIEKONTAKT
KONSUMENCI
Nieruchomości

LUBELSKIE KANCELARIE
usługi pomocy prawnej
Lublin ul. Chopina 5/1

Kontakt z prawnikiem:
tel. 503-62-35-46

Nieruchomości

Nieruchomości mogą być przedmiotem wielu zróżnicowanych praw rzeczowych i obligacyjnych. Rozwój gospodarczy i jego dynamika wymusza wciąż nowe rozwiązania prawne dotykające tej materii (np. służebność przesyłu, odwrócona hipoteka). Nieruchomości postrzegane są jako atrakcyjny składnik majątkowy, który ze względów gospodarczych oraz społecznych zajmuje szczególną pozycję w systemie prawa, co wymaga utrzymania względem nieruchomości wielu regulacji szczególnych.

Zlecenia dla prawników Kancelarii w Lublinie związane z nieruchomościami dotyczyć mogą:

  • nabycia prawa własności, w tym przez zasiedzenie i uwłaszczenie oraz ustanowienie i zmiana innych praw rzeczowych (służebność, hipoteka, użytkowanie),
  • ochrony prawa własności nieruchomości oraz zapewnienie prawidłowego korzystania z niej (stosunki sąsiedzkie, droga konieczna, immisje),
  • problematyki zarządu rzeczą wspólną oraz zniesienia współwłasności,
  • użytkowania wieczystego (opłaty oraz przekształcenie w prawo własności),
  • prawa spółdzielczego oraz ochrony praw lokatorów (eksmisja z lokalu),
  • umów związanych z nieruchomością - sprzedaż, najem, dzierżawa, użyczenie, dożywocie,
  • problematyki ksiąg wieczystych, w tym niezgodności ujawnionego tam stanu prawnego z rzeczywistym.
Nieruchomości to składniki majątkowe o największej wartości, stąd często są przedmiotem sporów i nieporozumień. Nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności. Ta krótka definicja kodeksowa to wstęp do szeregu problemów prawnych. Sam fakt ustalenia osoby prawowitego właściciela jest często kluczową osią takich konfliktów. Instytucja zasiedzenia przyjmuje w tym przypadku bardzo materialny wymiar, a doświadczenie dobrych prawników staje się w podobnych postępowaniach bezcenne. Zupełnie inny ciężar gatunkowy obiera też na tej płaszczyźnie posiadanie, w tym jego ochrona. Podobnie - o wyższą stawkę z reguły toczy się gra, gdy weryfikowane jest odwołanie darowizny działki, podważenie testamentu rozporządzającego mieszkaniem, czy nieważność określonej czynności prawnej. Niekiedy zainteresowani odpuszczają sobie sądzenie o rzeczy mniej wartościowe, ale już rzadko kiedy taka tolerancja dotyczy nieruchomości, czy kwot ich równowartości. Bardziej złożony, niż w przypadku innych rzeczy, jest także sam aspekt korzystania, obciążania czy rozporządzania nieruchomością. Każdy, kto sprzedawał mieszkanie, w tym stosował umowy przedwstępne, ma świadomość formalności, jakie wiążą się z tym procesem. Dużo częściej, niż wobec mniej wartościowych przedmiotów, napotykamy tutaj na różnego rodzaju współwłasność, co komplikuje proces skutecznego i sprawnego zarządzania. Działki i lokale w Lublinie nie są przecież umieszczone w próżni, a tym samym z miejsca aktualizuje się zagadnienie z obszaru prawa sąsiedzkiego czy (współ)korzystania z części wspólnych. Wyodrębnioną dziedziną prawną jest już w istocie "prawo lokalowe", dotyczące szeregu złożonych problemów obracających się m.in. wokół praw najemcy i wynajmującego. Specyfiką nieruchomości są wszelkiego typu służebności - oparte w dużej mierze na zasadach słuszności, które w danym wypadku wymagają interwencji sądu dla ograniczenia atrybutów władztwa w postaci prawa własności. Wielość stosowanych form prawnego korzystania z nieruchomości - zarówno rzeczowych, jak i obligacyjnych - wiąże się z częstą zmianą podmiotów, które faktycznie władają daną nieruchomością. To potęguje trudności w zasadach dokonywania rozliczeń z tego tytułu - czy to z tytułu współwłasności, czy też nakładów. Kancelaria prawna Lublin prowadzi kompleksowe wsparcie prawne w zakresie szeroko rozumianej problematyki nieruchomości. W tych sprawach trudno sobie pozwolić na błędy albo na bezczynność, stąd wsparcie adwokata lub radcy prawnego w Lublinie wydaje się słuszną i roztropną decyzją.