Lubelskie Kancelarie

Adwokat i radca prawny, praktyka w Lublinie - ul. Chopina 5/1 (parter)

Kancelaria Adwokacka Dorota Janowska-Kunicka
Kancelaria Radcy Prawnego Aleksander Kunicki

Porady prawne w Lublinie - w szczególności : prawo rodzinne, spadkowe, pracy i prawa konsumentów
O NASOFERTABLOG O PRAWIEKONTAKT
KONSUMENCI
Odszkodowania

LUBELSKIE KANCELARIE
usługi pomocy prawnej
Lublin ul. Chopina 5/1

Kontakt z prawnikiem:
tel. 503-62-35-46

Odszkodowania

Zapewniamy kompleksową pomoc związaną z dochodzeniem roszczeń cywilnych wynikających z czynów niedozwolonych oraz odszkodowań z tytułu niewykonania lub niewłaściwego wykonania umów. Usługi te obejmują reprezentowanie osób poszkodowanych na skutek :

  • wypadków komunikacyjnych - krajowych i zagranicznych
  • błędów medycznych, w tym zakażeń szpitalnych
  • wypadków w rolnictwie - w ramach OC gospodarstw rolnych
  • wypadków przy pracy lub wynikających z zaniedbań (poślizgnięcia)
  • przestępstw przeciwko życiu lub zdrowiu - także w przypadku niewykrycia sprawcy
  • naruszenia dóbr osobistych
  • działania i zaniechania organów władzy publicznej oraz podmiotów prywatnych

Kancelaria w Lublinie zapewnia fachową pomoc prawną i reprezentację na każdym etapie postępowania - zarówno w trakcie negocjacji ugodowych z towarzystwem ubezpieczeń jak i w sprawach sądowych. Dotyczy to również procesu karnego, gdzie nierzadko brak profesjonalnego wsparcia dobrego adwokata po stronie pokrzywdzonego już na tym etapie sprawy, utrudnia później dochodzenie odszkodowania cywilnego. Służymy również pomocą w sprawach, gdy odpowiedzialność ponosi kierujący pojazdem, którego nie udało się zidentyfikować lub który posiadał zagraniczną polisę ubezpieczeniową.

W związku z ogromnym rozwojem rynku odszkodowań oraz różnymi niepokojącymi doniesieniami medialnymi co do praktyk niektórych firm odszkodowawczych, wiele osób zadaje sobie pytanie - jak wybrać dobrą kancelarię odszkodowawczą i jak uzyskać najwyższe odszkodowanie lub zadośćuczynienie. Agenci firm odszkodowawczych specjalizują się w szybkim docieraniu do potencjalnych klientów, ale nie trzeba eksperta żeby potwierdzić, że pośpiech jest zazwyczaj złym doradcą. A jest to szczególnie prawdopodobne, jeśli umowa podpisywana jest w biegu, poza biurem, a w szczególności - gdy zawiera niewypełnione pola. Warto poznać ofertę różnych podmiotów, a przede wszystkim - ustalić kto w istocie będzie zajmował się daną sprawą. Czy będzie to doświadczony prawnik - adwokat lub radca prawny, często parający się pomocą prawną z powołania - czy też może jedynie sprytny i dobrze wypromowany sprzedawca usług, który dopiero będzie uczył się na tej konkretnej sprawie. Czy wybrać osobę przyzwyczajoną do indywidualnej analizy każdego przypadku trafiającego do kancelarii, czy firmę - fabrykę, działającą w oparciu o ogromną ilość drobnych zleceń, z mechanicznym i półautomatycznym podejściem do klienta, bez miejsca na głębszą refleksję nad konkretnymi aspektami danej sprawy. Czy będzie to ktoś związany sformalizowaną etyką zawodową i posiadający polisę OC na wypadek popełnienia błędu, czy może też jedynie zwykły przedsiębiorca, kierujący się w działaniu wyłącznie swoim potencjalnym zyskiem. Wreszcie - czy wynegocjowane honorarium będzie odpowiadało nakładowi pracy, czy też z miejsca zostanie uplasowane na poziomie 30 %, gdyż musi pokryć także wynagrodzenie siatki agentów lub drogie kampanie reklamowe. Wydaje się, że wszystkie te pytania są retoryczne - niewątpliwie zawsze pierwszy z postawionych wariantów jest korzystniejszy dla klienta. W pełni pokrywa się również z podejściem prawników kancelarii w Lublinie. Posiadamy doświadczenie w prowadzeniu spraw powypadkowych, zarówno na etapie likwidacji szkody przed towarzystwem ubezpieczeniowym, jak i na etapie sądowym. Na bieżąco śledzimy orzecznictwo sądów w tym zakresie, co można łatwo wyczytać z wpisów na blogu kancelarii. Odszkodowania wypadkowe to tylko jeden z aspektów naszej praktyki, niemniej z pewnością najbardziej wyraźnie zarysowany w odbiorze społecznym. Wypadki komunikacyjne są niestety zmorą naszej rzeczywistości, a zatem jest wśród nas wielu poszkodowanych w wypadkach albo pogrążonych w żalu po śmierci osoby bliskiej. W naszych oczach jest to przede wszystkim ludzka tragedia - gdzieś na dalszym tle jest świadomość, że przepisy prawa wiążą z nią określone roszczenia o naprawienie szkody majątkowej lub niemajątkowej (krzywdy). Pomagamy odnaleźć się w tej płaszczyźnie prawnej. Świadczymy usługi pomocy prawnej dla takich osób wyłącznie wówczas, gdy same zgłoszą się z taką potrzebą. Nie prowadzimy aktywnej akwizycji klientów w tym przedmiocie - tam gdzie dla niektórych jest to przede wszystkim biznes, dla nas jest to misja.