Lubelskie Kancelarie

Adwokat i radca prawny, praktyka w Lublinie - ul. Chopina 5/1 (parter)

Kancelaria Adwokacka Dorota Janowska-Kunicka
Kancelaria Radcy Prawnego Aleksander Kunicki

Porady prawne w Lublinie - w szczególności : prawo rodzinne, spadkowe, pracy i prawa konsumentów
O NASOFERTABLOG O PRAWIEKONTAKT
KONSUMENCI
Prawo Rodzinne

LUBELSKIE KANCELARIE
usługi pomocy prawnej
Lublin ul. Chopina 5/1

Kontakt z prawnikiem:
tel. 503-62-35-46

Prawo rodzinne

Prawo rodzinne reguluje przede wszystkim aspekty prawne relacji pomiędzy małżonkami oraz pomiędzy rodzicami a dziećmi. Ta delikatna z uwagi na odbiór społeczny materia wymusza stosowanie bardzo specyficznych instrumentów prawnych. Duże znaczenie ma tutaj doświadczenie praktyczne, gdyż instrumenty te realizowane są przez pryzmat niedefiniowalnych z założenia wartości takich jak "dobro dziecka" lub "dobro rodziny".

Pomoc prawna adwokatów i radcy prawnego naszych Kancelarii w Lublinie z zakresu prawa rodzinnego oraz o prawa stanu obejmuje porady prawne i sprawy sądowe:

  • o rozwód, separację, unieważnienie małżeństwa,
  • majątkowe małżeńskie, podział majątku wspólnego, w tym przypadki ustalania nierównej wysokości udziałów i dochodzenia zwrotu wzajemnie uczynionych nakładów,
  • o roszczenia wynikające z obowiązków: alimentacyjnego, zaspokajania potrzeb rodziny, ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka,
  • z zakresu władzy rodzicielskiej, w tym jej ograniczenia i pozbawienia oraz ustalenia kontaktów z dzieckiem,
  • dotyczące opieki i kurateli,
  • o pochodzenie dziecka - ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa oraz macierzyństwa;
  • o uznanie za zmarłego, stwierdzenie zgonu, ubezwłasnowolnienie.