Lubelskie Kancelarie

Adwokat i radca prawny, praktyka w Lublinie - ul. Chopina 5/1 (parter)

Kancelaria Adwokacka Dorota Janowska-Kunicka
Kancelaria Radcy Prawnego Aleksander Kunicki

Porady prawne w Lublinie - w szczególności : prawo rodzinne, spadkowe, pracy i prawa konsumentów
O NASOFERTABLOG O PRAWIEKONTAKT
SPRAWA SĄDOWA
Sprawa cywilna

LUBELSKIE KANCELARIE
usługi pomocy prawnej
Lublin ul. Chopina 5/1

Kontakt z prawnikiem:
tel. 503-62-35-46

Kancelaria Prawa Cywilnego:

 • EPU
 • POZEW
 • APELACJA
 • NAKAZ ZAPŁATY
 • Pozew

  Pozew powinien czynić zadość warunkom pisma procesowego, a nadto zawierać: dokładnie określone żądanie (z oznaczeniem wartości przedmiotu sporu) oraz przytoczenie okoliczności faktycznych je uzasadniających. Pozew może zawierać wnioski o zabezpieczenie powództwa, nadanie wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności i przeprowadzenie rozprawy w nieobecności powoda oraz wnioski służące do przygotowania rozprawy, a w szczególności wnioski dowodowe. Kompleksową analizę zasadności poszczególnych wniosków zawsze dobrze jest skonsultować w ramach porad prawnych w Kancelarii radcy prawnego lub adwokatów w Lublinie.

  Pozew podlega opłacie, która w sprawach o prawa majątkowe ma charakter opłaty stosunkowej i wynosi 5 % wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia, jednak nie mniej niż 30 złotych i nie więcej niż 100.000 złotych.

  Zmiana powództwa jest dopuszczalna, jeżeli nie wpływa na właściwość sądu - co do zasady zmiana ta może być dokonana jedynie w piśmie procesowym. Pozew może być cofnięty bez zezwolenia pozwanego aż do rozpoczęcia rozprawy, a jeżeli z cofnięciem połączone jest zrzeczenie się roszczenia - aż do wydania wyroku. Sąd może jednak uznać za niedopuszczalne cofnięcie pozwu, zrzeczenie się lub ograniczenie roszczenia, gdy okoliczności sprawy wskazują, że wymienione czynności są sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego albo zmierzają do obejścia prawa.