Lubelskie Kancelarie

Adwokat i radca prawny, praktyka w Lublinie - ul. Chopina 5/1 (parter)

Kancelaria Adwokacka Dorota Janowska-Kunicka
Kancelaria Radcy Prawnego Aleksander Kunicki

Porady prawne w Lublinie - w szczególności : prawo rodzinne, spadkowe, pracy i prawa konsumentów
O NASOFERTABLOG O PRAWIEKONTAKT
PRZEDSIĘBIORCY

LUBELSKIE KANCELARIE
usługi pomocy prawnej
Lublin ul. Chopina 5/1

Kontakt z prawnikiem:
tel. 503-62-35-46

Obsługa biznesu

Zapraszamy do współpracy przedsiębiorców, w szczególności firmy jednoosobowe, które nie zatrudniają stałej obsługi prawnej. Korzystanie z pomocy zewnętrznych specjalistów zapewnia odpowiednie zabezpieczenie ryzyk prowadzonej działalności gospodarczej.

Z doświadczenia Kancelarii wynika, że dużej części sporów lub szkód można by w prosty sposób uniknąć, gdyby w odpowiednim czasie - a najlepiej przed podjęciem konkretnych działań (zwłaszcza: przed podpisaniem umowy) - skonsultować stan prawny z adwokatem lub radcą prawnym.

Jeżeli zlecenie dotyczyć ma konkretnego zagadnienia prawnego, a podstrony niniejszego działu nie zawierają poszukiwanych przez Państwa informacji, należy zwrócić się z bezpośrednim zapytaniem o możliwość podjęcia się określonej usługi prawnej przez Kancelarie oraz warunki takiego zlecenia.

W zakładce "Prawo Branżowe" przedstawione są niektóre z branż, w obsłudze których Kancelaria posiada największe praktyczne doświadczenie.

Dla przedsiębiorców, których działalność wymaga ciągłego korzystania z doradztwa prawnego optymalnym rozwiązaniem jest umowa o stałą obsługę prawną. Forma ta umożliwia zapewnienie cyklicznego świadczenie usług przez prawników poza lokalem Kancelarii, tj. w siedzibie przedsiębiorcy lub innym wskazanym miejscu oraz gwarantuje lepszą znajomość i zrozumienie potrzeb klienta, co pozwala na personalizację usług oraz wdrażanie długofalowych działań i praktyk dotyczących kompleksowej ochrony prawnej interesów przedsiębiorcy,

Wśród polskich przedsiębiorców, zwłaszcza jednoosobowych, pokutuje przekonanie, że najważniejszy jest pomysł na biznes i jego skuteczna realizacja, a wszystkie inne aspekty działalności załatwi się na bieżąco. Tym samym wielu z nich podchodzi do prawników z rezerwą. Zakładają, że znają swoją branżę, potrafią zdobywać kontrahentów, a profesjonalna pomoc prawna adwokatów lub radców prawnych będzie im potrzebna dopiero wówczas, gdy na firmowym horyzoncie pojawi się jakaś sprawa sądowa. Niektórzy przedsiębiorcy sądzą wręcz, że prawnicy jedynie utrudniają to co jest w istocie bardzo proste, np. przeciągają negocjacjami zawarcie i wykonanie umowy handlowej. W konsekwencji stosunkowo niewielki odsetek podmiotów gospodarczych, też czasem nawet spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, zapewnia sobie stałą obsługę prawną. Niestety duża część z nich nie przewiduje nawet sporadycznej wizyty u prawnika. Powierzają te zadania własnym pracownikom, którzy najczęściej czerpią swoją wiedzę z Internetu. Dopóki jest koniunktura, kontrahenci w większości są rzetelni i trwa dobra passa, firma się rozwija, można taki stan rzeczy utrzymywać. Jest to jednak z reguły konstrukcja prowizoryczna i nietrwała, pozbawiona solidnych i dobrze przemyślanych fundamentów prawnych w postaci procedur, regulacji, dobrych praktyk. Brak jest przede wszystkim rozważnego zabezpieczenia interesów i umownego regulowania przypadków, które prowadzą do niewykonania lub niewłaściwego wykonania kontraktów. Forma optymalnego zarządzania ryrzykiem wymaga dużej świadomości prawnej. Jedno lekkie tąpnięcie może spowodować trudne do opanowania skutki - przypadkowe, niedopasowane i niezabezpieczone elementy tej firmowej układanki sypią się wówczas w całości. Założenie, że "jakoś to będzie" trudno uznać za owocny wyznacznik polityki biznesowej. Doświadczenie kancelarii pozwala łatwo określić występujące powszechnie w takich wypadkach błędy oraz ich konsekwencje. Umowy ustne, całkowita dowolność w przyjętych procedurach realizacji umowy, zero zabezpieczeń umownych, brak wskazania osób odpowiedzialnych za dane projekty, brak nadzoru i monitoringu projektów, niejasny zakres organizacji pracy i pełnomocnictw, nieuregulowane zasady odpowiedzialności majątkowej lub brak zakazu konkurencji pracowników, brak konsekwencji w zakresie dokumentowania elementów stanu faktycznego istotnego dla zobowiązań umownych. Wszystko to utrudnia lub wręcz uniemożliwia udowodnienie w sądzie kluczowych dla interesów klienta tez lub skutkuje powstaniem szkody, winy za którą w zasadzie nie sposób jest przypisać konkretnym osobom albo stopień przyczynienia po stronie klienta jest tak duży, że zakres potencjalnego odszkodowania zdecydowanie się kurczy. Trudno znaleźć argumenty ekonomiczne przemawiające za koniecznością rezygnacji z wiedzy prawników w przypadku, gdy przygotowuje się umowę o wartości nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych, a koszt takiej usługi prawnej to równowartość kilkuset złotych. Cena usługi bezpośrednio bowiem odpowiada nakładowi pracy, więc nie ma automatycznego przełożenia w stosunku do wartości umowy. Przegrany proces z pewnością pozwoli ostrożniej podchodzić do takich przedsięwzięć w przyszłości, ale po co uczyć się na kosztownych błędach, jeśli można zaczerpnąć porady u prawnika z Lublina, który swoje doświadczenie zdobywa właśnie poprzez takich błędów wykorzystywanie lub obalanie w innych sprawach sądowych. Jest wiele aspektów i wiele przepisów, z których istnienia przedsiębiorca po prostu nie zdaje sobie sprawy, nie mówiac już o dokonaniu ich prawidłowej wykładni, często opartej o orzecznictwo. Najtrudniej jest przekonać firmy do zmiany praktyk już u nich utartych, a całkowicie wadliwych lub niebezpiecznych. Powiedzenie, że lepsze jest wrogiem dobrego nie ma bowiem racjonalnego uzasadnienia w dziedzinie prawa - osiągnięcie pewnego minimum bezpieczeństwa prowadzonego obrotu prawnego to priorytet dla każdego przedsiębiorcy. Abstrahując już nawet od częstej zmiany obowiązujących przepisów. Kancelaria prawna zapewnia kompleksową pomoc w dziedzinie prawa gospodarczego i handlowego. Kluczowa sfera prawna dotyczy prawidłowego formułowania kontraktów, prawidłowego sposobu (forma, reprezentacja) zawierania umów oraz stosowania wzorców umownych. Wiedza prawnicza to jednak nie tylko prawo umów (kontraktów), ale również organizacja prawna przedsiębiorców stosownie do ich formy prawnej, w tym statusu pracodawcy. Temat rzeka to prawa konsumentów - sfera, która bardzo konkretnie przekłada się na praktykę biznesową. Obsługa prawna firm nie wymaga stałej obecności prawnika w siedzibie przedsiębiorstwa. Większość zagadnień można rozwiązać zdalnie, jedynie w razie negocjacji handlowych z udziałem służb prawnych zasadne staje się współuczestnictwo w rozmowach lub telekonferencji przychylnego adwokata, czy radcy prawnego, który na bieżąco będzie weryfikował kierunek rozmów oraz zgłaszane propozycje. Kolejne pole prawne istotne dla firm to sektor zamówień publicznych - analizowany z punktu widzenia wykonawców. Ryzyka prawne w zakresie obowiązków informacyjnych rodzi również działalność prowadzona przez Internet, czy promocja i reklama oraz obsługa kontrahentów, w tym zarządzanie umowami i windykacja. Duża część tych czynności jest schematyczna i powtarzalna, a tym samym opracowany przez prawnika Lublin wzór umowy lub pisma znajdzie z pewnością wielokrotne zastosowanie. Dobre uregulowanie tych kwestii pozwala firmom skupić się na tym na czym znają się najlepiej - na poszukiwaniu nowych rynków, kontaktów, wyzwań biznesowych. Kancelaria radcowska w Lublinie - oraz współpracująca Kancelaria adwokacka, zapewnia obsługę prawną firm na konkurencyjnych i dostosowanych do potrzeb danego przedsiębiorcy zasadach.