Lubelskie Kancelarie

Adwokat i radca prawny, praktyka w Lublinie - ul. Chopina 5/1 (parter)

Kancelaria Adwokacka Dorota Janowska-Kunicka
Kancelaria Radcy Prawnego Aleksander Kunicki

Porady prawne w Lublinie - w szczególności : prawo rodzinne, spadkowe, pracy i prawa konsumentów
O NASOFERTABLOG O PRAWIEKONTAKT
SPRAWA SĄDOWA
Sprawa cywilna

LUBELSKIE KANCELARIE
usługi pomocy prawnej
Lublin ul. Chopina 5/1

Kontakt z prawnikiem:
tel. 503-62-35-46

Kancelaria Prawa Cywilnego:

 • EPU
 • POZEW
 • APELACJA
 • NAKAZ ZAPŁATY
 • Sprawa cywilna

  Postępowanie sądowe to tradycyjne pole działania profesjonalnych prawników z Kancelarii w Lublinie. Osoba występująca w sprawie bez pełnomocnika z reguły nie posiada wiedzy w zakresie praw i obowiązków stron postępowania sądowego. Największym wrogiem osób, które samodzielnie podejmują się samodzielnie działać w procesie są wymogi formalne, prekluzja twierdzeń i dowodów oraz złe rozumienie zagadnienia ciężaru dowodu. Ryzyko z tym związane jest tym większe, że nierzadko określone działania można podjąć tylko na konkretnym etapie sprawy, bez możliwości ich późniejszego uzupełnienia. Dodatkowy czynnik utrudniający osiągnięcie takim osobom spodziewanego rezultatu to stres i emocje związane z przewodem sądowym. Wszystkie te przeszkody w prosty sposób doprowadzić mogą do umorzenia lub przegrania sprawy sądowej, która przy właściwym prowadzeniu miałaby duże szanse zakończyć się pozytywnie.

  Kancelarie adwokackie i radcowska w Lublinie zapewniają fachowe zastępstwo procesowe we wszystkich sprawach sądowych objętych przedmiotem naszej działalności. Zapewniamy pomoc w opracowaniu optymalnego stanowiska procesowego oraz przygotowaniu różnorodnych pism procesowych (np. pozew, skarga). Oceniamy zasadność i szanse na powodzenie odwołania oraz rekomendujemy podjęcie rozmów ugodowych, jeżeli leży to w interesie Klienta. Udział prawnika z Kancelarii w Lublinie w sprawie to gwarancja profesjonalnego podejścia i pewność fachowej weryfikacji w przedmiocie oceny i opracowania kierunku sprawy sądowej.

  Kodeks postępowania cywilnego normuje postępowanie sądowe w sprawach ze stosunków z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa pracy, jak również w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz w innych sprawach, do których przepisy tego Kodeksu stosuje się z mocy ustaw szczególnych (sprawy cywilne). Kancelaria radcy prawnego ma duże doświadczenie w tym zakresie - mecenas Kunicki specjalizuje się w procedurze cywilnej zawodowo oraz z uwagi na preferencje i zainteresowania naukowe. Wobec formalizmu procedury cywilnej dobra znajomość tych przepisów zapewnia niejednokrotnie wzmocnienie sytuacji procesowej klienta tylko i wyłącznie w oparciu o aspekty formalne. Strony i uczestnicy postępowania obowiązani są przytaczać wszystkie okoliczności faktyczne i dowody bez zwłoki, aby postępowanie mogło być przeprowadzone sprawnie i szybko - obowiązani są dokonywać czynności procesowych zgodnie z dobrymi obyczajami, dawać wyjaśnienia co do okoliczności sprawy zgodnie z prawdą i bez zatajania czegokolwiek oraz przedstawiać dowody. W szczególności duże pole do zaprezentowania prawidłowego rozumowania prawnego przynoszą apelacje, w których należy w sposób rzeczowy, konkretny i syntetyczny przedstawić wszystkie podnoszone błędy - merytoryczne i proceduralne - sądu I instancji. Z reguły apelacja taka jest bardziej rozbudowana niż sam pozew, co wynika z istoty postępowania apelacyjnego. Preferowany zakres praktyki Kancelarii radcowskiej to sprawy o zapłatę - oparte o wszelkiego rodzaju stosunki prawne: gospodarcze, umowne, odszkodowawcze, rzeczowe, spadkowe i tym podobne. Najciekawsze sprawy gospodarcze dotyczą tych relacji przedsiębiorców, gdzie zarówno stawka jak i udział innych kancelarii prawnych po stronie przeciwnej zwiększają poziom trudności, ale i satysfakcję w przypadku wygranej. W kręgu specjalizacji prawników pozostają też sprawy z zakresu prawa rodzinnego - zwłaszcza rozwody oraz sprawy majątkowe małżeńskie (podział majątku). Inna kategoria to sprawy dotyczące zniesienia współwłasności lub dział spadku, także postępowanie nieprocesowe, jak nabycie spadku czy zasiedzenie. Zlecenie prawnikowi prowadzenia sprawy sądowej w Lublinie to niewątpliwie rozsądna decyzja, zwłaszcza przy bardziej skomplikowanych stanach prawnych lub w sytuacji, gdy przeciwnik korzysta z pomocy zawodowego pełnomocnika, jednego z adwokatów lub radców prawnych. Strony zazwyczaj też nie zdają sobie sprawy, że istnieje np. instytucja właściwości sądowej - rzeczowej i miejscowej. Niekoniecznie dana sprawa musi toczyć się w sądzie najbliższym miejscu zamieszkania klienta. Pewna kategoria kazusów podlega rozpoznaniu przez sądy okręgowe, nie we wszystkich sądach znajdują się także te bardziej wyspecjalizowane wydziały rozstrzygające dane kategorie spraw. Ważny aspekt to ciężar dowodów - nieraz to, co dla klienta jest oczywiste, wymusza powołanie opinii biegłego, bez której osiągnięcie konkretnego rezultatu nie będzie możliwe. Postępowanie dowodowe jest kluczowe w każdej sprawie, toteż znajomość procedury w tym zakresie może ułatwić wygranie sprawy z przyczyn formalnych, a odpowiednie zgłaszanie zastrzeżeń do protokołów jest niezbędne dla podnoszenia uchybień na etapie apelacji. Sąd oczywiście powinien informować stronę, która nie ma profesjonalnego pełnomocnika, o określonych instrumentach i zasadach procesowych, ale zasada ta nie może prowadzić do założenia, że sprawa "wygra się sama". Każdy korzystny wyrok to efekt nakładu czasu i pracy, czasem też kosztów - przy nieprecyzyjnie napisanym pozwie można nawet nie uzyskać nakazu zapłaty w prostej i pewnej sprawie cywilnej. Oczywiście świadomość prawna jest zróżnicowana w społeczeństwie. Niektórzy nie będą potrzebować prawnika, inni mają trudności nawet ze zrozumieniem prostych zarządzeń sądu. Stres i nerwy dodatkowo robią swoje, tym bardziej że często stawka jest dość wysoka, a strona jest emocjonalnie i ambicjonalnie nastawiona do uzyskania konkretnego wyroku. Niewątpliwie argumentem za powierzeniem sprawy prawnikowi jest zasądzanie przez sąd co do zasady kosztów zastępstwa procesowego dla strony reprezentowanej przez radcę prawnego lub adwokata. Jeśli stawka honorarium prawnika jest dostosowana do wartości przedmiotu sporu, to w istocie w zakresie kwoty netto (do zapłaty pozostaje bowiem VAT) klient odzyskuje pieniądze zainwestowane na udział Kancelarii. Nieraz jednak stawka może być tak wynegocjowana, że stanowi jedynie pewien procent kosztów zastępstwa, przez co pokrywają one jednocześnie także podatek. To jednak zależy od rodzaju sprawy i nakładu pracy niezbędnego prawnikowi na jej przygotowanie.