Lubelskie Kancelarie

Adwokat i radca prawny, praktyka w Lublinie - ul. Chopina 5/1 (parter)

Kancelaria Adwokacka Dorota Janowska-Kunicka
Kancelaria Radcy Prawnego Aleksander Kunicki

Porady prawne w Lublinie - w szczególności : prawo rodzinne, spadkowe, pracy i prawa konsumentów
O NASOFERTABLOG O PRAWIEKONTAKT
OFERTA
Rodzaje zleceń

LUBELSKIE KANCELARIE
usługi pomocy prawnej
Lublin ul. Chopina 5/1

Kontakt z prawnikiem:
tel. 503-62-35-46

Porady prawne

Porada prawna to najprostszy i najszybszy sposób uzyskania pomocy prawnej. Problematyczne dla Klienta zagadnienie prawne zostaje przedstawione prawnikowi, który w ramach prowadzonej rozmowy dokonuje ogólnej analizy aspektów prawnych takiej sprawy. Większość zagadnień, które dotyczą podstawowych instytucji prawa materialnego i proceduralnego wyjaśniana jest na bieżąco w toku konsultacji. Przy bardziej złożonych sprawach, wymagających np. analizy bieżącego orzecznictwa, udzielenie odpowiedzi na jedno z zapytań może zostać przełożone w czasie. Nie ma bowiem przeszkód, żeby umówić się na uzupełnienie odpowiedzi w formie telefonicznej, pisemnej lub elektronicznej.

Dla sprawniejszego udzielenia dobrej porady prawnej zasadne jest uprzednie umówienie się telefonicznie na termin wizyty w Kancelarii z jednoczesnym zarysowaniem problematyki, której będzie dotyczyło zapytanie. Pozwoli to skrócić czas porady oraz od początku skoncentrować się adwokatowi lub radcy prawnemu Kancelarii na kluczowych aspektach prawnych danej sprawy. Porada prawna to często etap poprzedzający udzielenie innego rodzaju zlecenia - po uzyskaniu informacji wstępnej Klient może bowiem zdecydować się na zlecenie zastępstwa procesowego, opracowania dokumentu lub przygotowania opinii prawnej. Rozmowa z prawnikiem może bowiem naświetlić pewne nieznane Klientowi ryzyka i zagrożenia, których zmarginalizowanie wymaga bardziej kompleksowego wsparcia profesjonalnego prawnika. Koszt standardowej porady prawnej wynosi 150 zł brutto.

Ustna porada udzielana przez prawnika w siedzibie kancelarii w Lublinie to najprostsza formy pomocy prawnej, którą możemy uzyskać u adwokata lub radcy prawnego. Po uprzednim umówieniu wizyty klient ma możliwość przedstawić swój problem prawny oraz szczegółowo opisać stan faktycznych sprawy. Z reguły wiąże się to z okazaniem prawnikom określonych dokumentów powiązanych z tym zagadnieniem. Dla przyśpieszenia porady rekomendujemy zawsze wcześniejsze przekazanie na e-mail kancelarii skanów tych dokumentów - usprawnia to rozmowę oraz ukierunkowuje ją na aspekty kluczowe dla poszczególnych relacji prawnych. Konsultacji prawnych poszukują zarówno osoby fizyczne jak i przedsiębiorcy (zapewnienie obsługi prawnej firm), a ich zakres jest bardzo zróżnicowany i uzależniony od świadomości prawnej klientów. Wiele podstawowych informacji można uzyskać z lektury stron internetowych, niemniej większość osób przezornie - i jak się często okazuje - zasadnie, postanawia zweryfikować te informacje z wiedzą doświadczonego fachowca. Taka rozmowa najczęściej wykazuje, że pogląd oparty na luźnych wzmiankach znalezionych w Internecie, jest, w najlepszy razie - niepełny. Z reguły jednak jest nieaktualny, gdyż w międzyczasie nastąpiła zmiana prawa lub dominującej linii orzeczniczej albo całkowicie błędny, jako oparty na jedynie podobnym stanie faktycznym i przyjęty bezrefleksyjnie - bez uwzględniania odrębności i niuansów własnej sprawy. Rzadko kiedy na ogólne pytanie prawnicy są w stanie odpowiedzieć tak lub nie - z reguły poprawna i pełna odpowiedź powinna zaczynać się od zwrotu - to zależy. Taka jest bowiem istota współczesnego prawa, gdzie kluczową rolę odgrywa wykładnia, a nie kazuistyka. Dwuznaczność niektórych regulacji pozostawia pole do tworzenia bardziej lub mniej przekonywującej argumentacji prawnej, których ewentualna (nie)skuteczność dobitnie pozwala zweryfikować kunszt danej Kancelarii prawniczej. Jest także szereg osób, które nie interesują się tematem samodzielnie i oczekują pełnej informacji od prawnika. Tego typu konsultacje prawne u adwokatów lub radców prawnych mają zwykle charakter przekrojowy - dotyczą wielu instytucji prawnych i charakteryzują się większą ogólnością. Rozmowa z adwokatem lub radcą, jako usługa tania i szybka, zazwyczaj stanowi dopiero wstęp do głównego zlecenia : powierzenia zastępstwa procesowego, negocjacji warunków kontraktu, opracowania dokumentu itp. W takim wypadku porada jest wliczona w cenę całej usługi, o ile usługa zostanie zlecona niezwłocznie. Dobry prawnik z doświadczeniem potrafi w kilka minut pozyskać w trakcie rozmowy z Klientem kluczowe informacje kształtujące stan prawny, jak również wykluczyć lub potwierdzić ewentualne wyjątki, wyłączenia lub odmienności przewidziane prawem, które mają zastosowanie dla oceny tej konkretnej sprawy. Nasi prawnicy z Lublina oferują możliwość umówienia spotkania w dogodnych dla Klienta terminach - dla osób pracujących optymalne są bowiem godziny popołudniowe lub sobota. W sytuacji, gdy w problem jest na tyle nietypowy, że wymaga bardziej szczegółowej analizy, dodatkowe odpowiedzi przesyłamy mailem po weryfikacji najnowszego orzecznictwa w danej materii. Kancelaria radcy prawnego Aleksandra Kunickiego (Lublin) nie pobiera również opłat w przypadku, gdy zakres zapytania wykracza poza specjalizację praktyki albo dotyczy jakiejś niszowej dziedziny prawa, w której nie posiadamy doświadczenia - nie da się bowiem ukryć, że nie można być obecnie ekspertem we wszystkich gałęziach prawa. Kancelarie zawsze lojalnie informują, jeśli tematyka zagadnienia nie jest im szczególnie bliska. Interes klienta jest dla nas bowiem najważniejszy i całkowicie obce jest nam podejście w stylu : "przyjmę zlecenie, a potem doczytam", jako że takie zachowanie jest sprzeczne z zasadami etyki profesjonalnych zawodów prawniczych.