Lubelskie Kancelarie

Adwokat i radca prawny, praktyka w Lublinie - ul. Chopina 5/1 (parter)

Kancelaria Adwokacka Dorota Janowska-Kunicka
Kancelaria Radcy Prawnego Aleksander Kunicki

Porady prawne w Lublinie - w szczególności : prawo rodzinne, spadkowe, pracy i prawa konsumentów
O NASOFERTABLOG O PRAWIEKONTAKT
SPRAWA SĄDOWA

LUBELSKIE KANCELARIE
usługi pomocy prawnej
Lublin ul. Chopina 5/1

Kontakt z prawnikiem:
tel. 503-62-35-46

Sprawy sądowe

Lubelskie Kancelarie to także wyspecjalizowane kancelarie prawa procesowego. Prawnicy Kancelarii prowadzą sprawy sądowe jako profesjonalni zastępcy procesowi lub jedynie doradzają stronom samodzielnie działającym w toku postępowania. Nasze doświadczenie obejmuje sprawy karne i cywilne wszystkich instancji, w sądach apelacji lubelskiej oraz w innych miastach całej Polski. Prowadzimy również sprawy administracyjne, przed sądami administracyjnymi oraz w ramach sądownictwa polubownego.

Zapraszamy do zapoznania się z charakterystyką oferty przewidzianej zarówno dla konsumentów jak i z bardziej wyspecjalizowaną praktyką spraw o charakterze gospodarczym przeznaczoną dla firm i innych uczestników zawodowego obrotu.

Z oferty Kancelarii w Lublinie można skorzystać na każdym etapie sprawy sądowej, niemniej optymalne efekty daje powierzenie sprawy do analizy jeszcze przed etapem zainicjowania procesu. Kancelaria posiada także bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw w elektronicznym postępowaniu upominawczym.

Dla osób niezamożnych istnieje możliwość wskazania prawnika Kancelarii (adwokata bądź radcę prawnego) jako wnioskowanego pełnomocnika z urzędu.

Sprawa sądowa nierzadko jest bardziej trudną koniecznością niż pozytywnym wyborem. Strona, która decyduje się na taki krok zazwyczaj ma już za sobą różne próby i starania, aby doprowadzić do pozytywnego i polubownego zamknięcia tematu. Sąd jest dla takich osób swoistym złem koniecznym. Przekonanie takie łatwo jednak obalić, jeżeli skorzysta się z usług doświadczonego prawnika. Taki fachowiec, najczęściej adwokat lub radca prawny, nie tylko pozwoli solidnie przygotować się do takiego kroku, ale również w toku sprawy w sądzie będzie kontrolował i analizował jej dotychczasowy przebieg. Przede wszystkim jednak przydatny będzie na etapie przesądowym - oceni szanse na powodzenie, podpowie jakie dowody należy zgromadzić, wskaże jakie koszty mogą się z całym tym przedsięwzięciem wiązać. Generalnie - podpowie: kiedy i czy w ogóle warto kierować swoje roszczenia do sądu. Czym bowiem jest sprawa sądowa jak nie poddaniem danego zagadnienia rozważeniu i rozstrzygnięciu przez sąd, organ powołany do wiążącego strony stosowania prawa. Sąd rozpoznaje sprawę obiektywnie, nie może kierować się interesem żadnej ze stron, a po prostu ma za zadanie ocenić z takim samym nastawieniem tezy i dowody przedkładane przez przeciwników procesowych i na tej podstawie wskazać kto ma rację lub rozstrzygnąć w przypadku spraw niespornych. Jak zatem najlepiej przygotować się na rozprawę ? Optymalnym rozwiązaniem jest oczywiście udanie się do prawnika na rozmowę, jeśli już zlecenie mu kompleksowego prowadzenia sprawy z jakiś względów nie wchodzi w grę. W innych wypadkach należy po prostu stosować się do poleceń sądu i czynić starania nakierowane na przekonanie składu orzekającego do swoich racji. Brzmi prosto, niemniej należy pamiętać, że obie strony procesu działają w tym kierunku, a mimo to przynajmniej jedna ze stron procesu musi wyjść z sądu przegrana. Procedura karna jest dziedziną właściwą dla adwokatów i prowadzenie takich spraw najlepiej zlecić przedstawicielowi tego zawodu, przy czym wymóg ten dotyczy przede wszystkim pozycji oskarżonego. Pełnomocnikiem pokrzywdzonego może być także radca prawny z kancelarii prawniczej, co często się przydaje, jeśli poza aspektem prawnokarnym, którego pilnuje oskarżyciel publiczny, potrzebne jest także bieżące monitorowanie aspektów cywilnoprawnych lub administracyjnych. Podobnież wsparcie prawnika może okazać się przydatne w sprawach administracyjnych, zwłaszcza na etapie odwołania lub skargi. Materia ta jest na tyle złożona, że pozwala często na dwutorową interpretację, a tym samym przekonanie organu administracyjnego do swoich racji już na wstępnym etapie sprawy, pozwala przerzucić ciężar zwalczania takiej decyzji na inne osoby, którym zależało na odmiennym rozstrzygnięciu. Należy także podkreślić, że szereg osób jest "wplątywanych" w sprawy sądowe z inicjatywy innych stron lub organów. W takim wypadku, gdy po przeciwnej stronie znajduje się przygotowany przeciwnik, reprezentowany przez jednego z adwokatów lub radców prawnych, a samo pismo inicjujące postępowanie jest z reguły wynikiem szeregu przemyśleń i analiz, skorzystanie z "przeciwwagi" w postaci fachowego pełnomocnika wydaje się koniecznością. W innym wypadku taka strona może "potknąć się" na samych aspektach formalnych, co zakończy sprawę bez szczegółowej analizy płaszczyzny merytorycznej. W szczególności sprzeciwy od nakazów zapłaty w postępowaniu uproszczonym niosą ze sobą niebezpieczeństwo zbyt ogólnikowego sformułowania, przez co późniejsze przedstawianie nowych twierdzeń i dowodów może okazać się niemożliwe lub mocno utrudnione.