Lubelskie Kancelarie

Adwokat i radca prawny, praktyka w Lublinie - ul. Chopina 5/1 (parter)

Kancelaria Adwokacka Dorota Janowska-Kunicka
Kancelaria Radcy Prawnego Aleksander Kunicki

Porady prawne w Lublinie - w szczególności : prawo rodzinne, spadkowe, pracy i prawa konsumentów
O NASOFERTABLOG O PRAWIEKONTAKT
KONSUMENCI
Umowy Cywilne

LUBELSKIE KANCELARIE
usługi pomocy prawnej
Lublin ul. Chopina 5/1

Kontakt z prawnikiem:
tel. 503-62-35-46

Przedawnienie

Instytucja przedawnienia sprowadza się w praktyce do odmowy udzielenia sądowej ochrony prawnej wierzycielowi, który przez zbyt długi okres zwlekał ze skutecznym dochodzeniem swojej wierzytelności od dłużnika. Sąd bierze jednak przedawnienie pod uwagę tylko na zarzut strony, co jest konsekwencją faktu, że w wyniku upływu okresu przedawnienia samo roszczenie nie wygasa, a jedynie nie może być dochodzone przed sądem w zainicjowanej sprawie sądowej.

Przepisy przewidują zróżnicowane terminy przedawnienia oraz sposób rozpoczęcia biegu tych terminów - w zależności od rodzaju i charakteru roszczenia. W ramach roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej zasadą jest 3-letni okres przedawnienia, z tym że ustawy wprowadzają w tym zakresie szereg wyjątków (np. prawo przewozowe, prawo bankowe, prawo pocztowe). Szczególnie istotnym zagadnieniem dla skutków prawnych określonych zachowań dłużnika mają reguły dotyczące przerwania i zawieszenia biegu przedawnienia. Nie można również pominąć faktu, że w niektórych stanach faktycznych zarzut przedawnienia może zostać obalony z uwagi na niedopuszczalność jego podnoszenia w świetle zasad współżycia społecznego.

Z uwagi jednak na skutki związane z wytoczeniem powództwa rozważenie praktycznego zastosowania tej instytucji również może wymagać porady prawnika (adwokata czy radcy prawnego) z Kancelarii w Lublinie.