Lubelskie Kancelarie

Adwokat i radca prawny, praktyka w Lublinie - ul. Chopina 5/1 (parter)

Kancelaria Adwokacka Dorota Janowska-Kunicka
Kancelaria Radcy Prawnego Aleksander Kunicki

Porady prawne w Lublinie - w szczególności : prawo rodzinne, spadkowe, pracy i prawa konsumentów
O NASOFERTABLOG O PRAWIEKONTAKT
KONSUMENCI
Prawo Spadkowe

LUBELSKIE KANCELARIE
usługi pomocy prawnej
Lublin ul. Chopina 5/1

Kontakt z prawnikiem:
tel. 503-62-35-46

Dział spadku

Spadkobiercy dziedziczą określony udział w majątku spadkowym - z chwilą otwarcia spadku powstaje między nimi wspólność majątku spadkowego. Jest to więc z założenia stan tymczasowy, a zniesienia wspólności następuje przez dział spadku : na mocy umowy między wszystkimi spadkobiercami, bądź na mocy orzeczenia sądu na żądanie któregokolwiek ze spadkobierców. Sądowy dział spadku powinien z reguły obejmować cały spadek. Umowny dział spadku może być zawsze ograniczony do części spadku.

Do działu spadku stosuje się odpowiednio przepisy o współwłasności w częściach ułamkowych, z tym że kodeks przewiduje w tym zakresie pewne odmienności. Przykładowo - na żądanie dwóch lub więcej spadkobierców sąd może wydzielić im schedy spadkowe w taki sposób, że przyzna im pewien przedmiot lub pewne przedmioty należące do spadku jako współwłasność w określonych częściach ułamkowych. Specyfika działu spadku przejawia się również m.in. w obowiązku wzajemnego zaliczenia na schedę spadkową otrzymanych od spadkodawcy darowizn oraz zapisów windykacyjnych pomiędzy niektórymi kategoriami spadkobierców. Zaliczenie na schedę spadkową przeprowadza się w ten sposób, że wartość przysporzeń podlegających zaliczeniu dolicza się do części spadku, która ulega podziałowi między spadkobierców obowiązanych wzajemnie do zaliczenia, po czym oblicza się schedę spadkową każdego z tych spadkobierców, a następnie każdemu z nich zalicza się na poczet jego schedy wartość darowizny lub zapisu windykacyjnego podlegającej zaliczeniu.