Lubelskie Kancelarie

Adwokat i radca prawny, praktyka w Lublinie - ul. Chopina 5/1 (parter)

Kancelaria Adwokacka Dorota Janowska-Kunicka
Kancelaria Radcy Prawnego Aleksander Kunicki

Porady prawne w Lublinie - w szczególności : prawo rodzinne, spadkowe, pracy i prawa konsumentów
O NASOFERTABLOG O PRAWIEKONTAKT
KONSUMENCI
Prawo Spadkowe

LUBELSKIE KANCELARIE
usługi pomocy prawnej
Lublin ul. Chopina 5/1

Kontakt z prawnikiem:
tel. 503-62-35-46

Zapis

Zapis zwykły polega na tym, że spadkodawca może przez rozrządzenie testamentowe zobowiązać spadkobiercę (ustawowego lub testamentowego) lub zapisobiercę do spełnienia określonego świadczenia majątkowego na rzecz oznaczonej osoby. Jeżeli spadek przypada kilku spadkobiercom, zapis co do zasady obciąża ich w stosunku do wielkości ich udziałów spadkowych. Zapis może być uczyniony pod warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu. Zapisobierca uzyskuje uprawnienie do domagania się od zobowiązanego zapisem - także przymusowo przez wniesienie sprawy sądowej - określonego przysporzenia. Roszczenie z tytułu zapisu przedawnia się z upływem lat pięciu od dnia wymagalności zapisu.

Stosunkowo nową instytucją prawa spadkowego i swoistą odpowiedzią na niedopuszczalność testamentów działowych jest zapis windykacyjny, który rozszerza swobodę rozporządzania swoim majątkiem przez testatora. Zapis ten dotyczyć może jedynie zamkniętego katalogu przedmiotów i wymaga formy notarialnej testamentu. Wywołuje również inne skutki niż zapis zwykły, gdyż niesie ze sobą skutek rozporządzający, a uprawniony nabywa przedmiot zapisu w chwili otwarcia spadku. Jest zatem następcą prawnym spadkobiercy i w tym kontekście jego status jest tożsamy z pozycją spadkobiercy. W konsekwencji odpowiada solidarnie ze spadkobiercami za długi spadkowe, może być również zobowiązany do zapłaty na rzecz uprawnionego z tytułu zachowku sumy pieniężnej potrzebnej do jego uzupełnienia. Wykładnię przepisów regulujących tę nową instytucję zawsze bezpieczniej jest skonsultować w kancelarii notariusza lub adwokata.