Przeskocz do treści

PYTANIE
Dziadek zmarł – nie pozostawił majątku, nie było testamentu. 20 lat temu udzielił darowizny mieszkania na rzecz swojego starszego syna oraz jego żony (darowizna na małżonków). Czy drugi syn dochodząc zachowku może doliczyć całą wartość darowanej na brata i bratową nieruchomości ?

ODPOWIEDŹ
NIE. Należy – zakładając oczywiście, że są spełnione inne przesłanki do ubiegania się o zachowek – uwzględnić co najwyżej tylko ten zakres darowizny, który może być na potrzeby zachowku doliczony do czystej wartości spadku. Darowizna na bratową uprawnionego została dokonana ponad 10 lat przed śmiercią spadkodawcy, stąd w tej części wartość darowizny nie podlega doliczeniu. Na należny uprawnionemu zachowek zaliczeniu podlegać może ewentualnie tylko wartość połowy przedmiotu darowizny, według stanu na datę darowizny.

PYTANIE:
Babcia odwołała darowiznę działki. Jak zmienić informacje o właścicielach w księgach wieczystych.

ODPOWIEDŹ:
Samo oświadczenie o odwołaniu darowizny nie powoduje, że darczyńca niezwłocznie staje się ponownie właścicielem działki. Obdarowany powinien (dobrowolnie lub nie) formalnie przenieść prawo własności na darczyńcę. Dopiero wówczas możliwa będzie zmiana właściciela w KW.

PYTANIE:
Czy dokonując darowizny 20.000 zł na syna musimy od tej umowy zapłacić podatek od czynności cywilno-prawnych?

ODPOWIEDŹ:

NIE. Taka czynność opodatkowana jest podatkiem od spadków i darowizn z możliwością skorzystania ze zwolnienia dla osób z kręgu najbliższej rodziny. Umowy darowizny podlegają bowiem PCC jedynie w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy.

PYTANIE:
Czy odwołanie darowizny pieniężnej bez zachowania formy aktu notarialnego jest prawnie skuteczne ?

ODPOWIEDŹ:
TAK. Kodeks cywilny nie wymaga dla tej czynności zachowania określonej formy pod rygorem jej nieważności. Odwołanie powinno się jednak odbyć na piśmie dla celów dowodowych. Jest to istotne z punktu widzenia ograniczeń dowodowych w przypadku powstania sporu co do zaistnienia i skuteczności tego zdarzenia.

Prawnik z Lublina
radca prawny
ALEKSANDER KUNICKI
`Prawo w praktyce` stanowi część WWW.LUBELSKIEKANCELARIE.PL . Administratorem Portalu jest Lubelskie Kancelarie - Aleksander Kunicki Kancelaria Radcy Prawnego. Wykorzystywanie prezentowanych tu materiałów i treści bez zgody Administratora i autora jest zabronione. Umieszczanie odniesień i zapożyczeń treści jest dozwolone pod warunkiem podania źródła oraz hiperłącza (link bez atrybutu nofollow) do strony źródłowej.

Treści zamieszczane na stronie mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią pomocy (porady) prawnej, nie są również aktualizowane w przypadku zmiany stanu prawnego. Prezentują jedną z dopuszczalnych wersji interpretacji powszechnie obowiązujących przepisów prawa, przedstawioną zazwyczaj w układzie hipotetycznych pytań i odpowiedzi. Wszelkie wątpliwości związane z treścią bloga, w szczególności w związku z samodzielnie prowadzonymi sprawami sądowymi, należy konsultować z adwokatem lub radcą prawnym w ramach odrębnie zlecanej usługi prawnej. Kancelarie i Administrator nie ponoszą odpowiedzialności za jakikolwiek skutek wykorzystania przedmiotowych treści przez inne osoby. Treść pełnej noty prawnej jest dostępna pod tym odnośnikiem.

Blog `Prawo w praktyce` służy informowaniu w przedmiocie specjalizacji, praktyki oraz form usług i pomocy prawnej świadczonych przez prawników powiązanych z www.lubelskiekancelarie.pl.Oferta Kancelarii dotyczy spraw cywilnych (majątkowych, odszkodowań, nieruchomości, umów), spadkowych, rodzinnych, gospodarczych, administracyjnych, karnych. Radca prawny specjalizuje się w obsłudze prawnej firm, prawie kontraktów, konsumenckim oraz procesowym, związanym ze sprawami sądowymi w Lublinie i okolicach.

Powered by WordPress. Enhanced by Google.