Przeskocz do treści

Rodzice decydują o sprawach swoich dzieci i w większości wypadków wszelkie uzgodnienia w tym zakresie są wynikiem ich kompromisu. Jedną z czynności, która wymaga współdziałania obu rodziców, jest zawnioskowanie i uzyskanie paszportu dla dziecka. Jeśli zgody w tym temacie nie ma, to sprawa się komplikuje. Jednej stronie bardzo zależy, druga kategorycznie odmawia. W przypadkach, gdy drogi rodziców się rozeszły i problemu nie uchyla uprzednie rozstrzygniecie o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem, to takie nieporozumienia są kolejnym etapem sądowych walk o decydowanie o sprawach własnych dzieci. Czytaj więcej

PYTANIE
Czy dziecko, któremu założono konto musi mieć zawsze odrębną zgodę rodzica na każdą czynność obejmującą dysponowanie zgromadzonymi tam środkami ?

ODPOWIEDŹ
NIE. Małoletni posiadacz rachunku oszczędnościowego, rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego lub rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej może po ukończeniu trzynastu lat swobodnie dysponować środkami pieniężnymi zgromadzonymi na tych rachunkach, o ile nie sprzeciwi się temu na piśmie jego przedstawiciel ustawowy. Należy przyjąć, że regulacja ta nie dotyczy jednak czynności, dla których sama zgoda rodzica nie jest wystarczająca – rodzice nie mogą bowiem bez zezwolenia sądu opiekuńczego dokonywać czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu ani wyrażać zgody na dokonywanie takich czynności przez dziecko.

PYTANIE:
Czy córka może dziedziczyć po ojcu, który w wyroku rozwodowym miał ograniczoną władzę rodzicielską?

ODPOWIEDŹ:
TAK. Zasady dziedziczenia nie są zależne od władzy rodzicielskiej.

Prawnik z Lublina
radca prawny
ALEKSANDER KUNICKI
`Prawo w praktyce` stanowi część WWW.LUBELSKIEKANCELARIE.PL . Administratorem Portalu jest Lubelskie Kancelarie - Aleksander Kunicki Kancelaria Radcy Prawnego. Wykorzystywanie prezentowanych tu materiałów i treści bez zgody Administratora i autora jest zabronione. Umieszczanie odniesień i zapożyczeń treści jest dozwolone pod warunkiem podania źródła oraz hiperłącza (link bez atrybutu nofollow) do strony źródłowej.

Treści zamieszczane na stronie mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią pomocy (porady) prawnej, nie są również aktualizowane w przypadku zmiany stanu prawnego. Prezentują jedną z dopuszczalnych wersji interpretacji powszechnie obowiązujących przepisów prawa, przedstawioną zazwyczaj w układzie hipotetycznych pytań i odpowiedzi. Wszelkie wątpliwości związane z treścią bloga, w szczególności w związku z samodzielnie prowadzonymi sprawami sądowymi, należy konsultować z adwokatem lub radcą prawnym w ramach odrębnie zlecanej usługi prawnej. Kancelarie i Administrator nie ponoszą odpowiedzialności za jakikolwiek skutek wykorzystania przedmiotowych treści przez inne osoby. Treść pełnej noty prawnej jest dostępna pod tym odnośnikiem.

Blog `Prawo w praktyce` służy informowaniu w przedmiocie specjalizacji, praktyki oraz form usług i pomocy prawnej świadczonych przez prawników powiązanych z www.lubelskiekancelarie.pl.Oferta Kancelarii dotyczy spraw cywilnych (majątkowych, odszkodowań, nieruchomości, umów), spadkowych, rodzinnych, gospodarczych, administracyjnych, karnych. Radca prawny specjalizuje się w obsłudze prawnej firm, prawie kontraktów, konsumenckim oraz procesowym, związanym ze sprawami sądowymi w Lublinie i okolicach.

Powered by WordPress. Enhanced by Google.