Przeskocz do treści

Odmowa zwolnienia od kosztów sądowych

PYTANIE
Sąd nie zwolnił mnie od ponoszenia kosztów sądowych, otrzymałam dziś postanowienie w tym temacie. Czy mam obowiązek od razu opłacić pismo, czy sąd wezwie mnie do uzupełnienia opłaty.

ODPOWIEDŹ

Tak, sąd wezwie do uiszczenia opłaty – jeśli występuje Pani bez adwokata lub radcy prawnego. W przeciwnym wypadku należy uiścić opłatę bez czekania na informację z sądu, jeżeli pismo podlega opłacie w wysokości stałej lub stosunkowej obliczonej od wskazanej przez stronę wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia. I o ile nie składacie państwo zażalenia/skargi na przedmiotowe postanowienie. Jeżeli wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych złożony przed upływem terminu do opłacenia pisma został oddalony, tygodniowy termin do opłacenia pisma biegnie od dnia doręczenia stronie postanowienia, a gdy postanowienie zostało wydane na posiedzeniu jawnym – od dnia jego ogłoszenia. Jeżeli jednak o zwolnieniu od kosztów sądowych orzekał sąd pierwszej instancji, a strona wniosła zażalenie w przepisanym terminie, termin do opłacenia pisma biegnie od dnia doręczenia stronie postanowienia oddalającego zażalenie, a jeżeli postanowienie sądu drugiej instancji zostało wydane na posiedzeniu jawnym – od dnia jego ogłoszenia.

Masz podobny problem prawny ?
Skontaktuj się z nami - postaramy się pomóc !

Jak zlecić sprawę lub umówić się na konsultacje - informacje
6 komentarze/y do: “Odmowa zwolnienia od kosztów sądowych

 1. Anonim

  Pozwany wniósł apelację od wyroku sądu I instancji /okręgowego/bez dokanania opłaty i dołaczył wniosek o zwolnienie kosztów sadowych, wniosek został oddalony. Pismo pozwany odebrał 9.08.2017.
  Co dalej? Ile czasu i na co /czas/ ma jeszcze pozwany

  Odpowiedz
  1. A. Kunicki

   Myślę, że przez te dwa miesiące sprawa się wyjaśniła. Niemniej - trzeba po prostu czekać i sprawdzać w sądzie, czy przeciwnik się odwołał - dopytując, czy wyrok I instancji się uprawomocnił.

   Odpowiedz
 2. A.

  Złożyłam apelację w sprawie rozwodowej wraz z wnioskiem o zwolnienie z opłaty 600zł, Sąd zwolnił mnie w 1/2, czyli mam zapłacić 300zł. Otrzymałam postanowienie. Wykonałam opłatę w kasie Sądu. Jak mam dostarczyć wykonanie opłaty ? Wystarczy druk opłaty złożyć w biurze podawczym ? Czy też mam napisać krótkie pismo, i dodać załącznik w postaci dowodu wpłaty ?
  Jeśli mam napisać krótkie pismo, to jak ma ona wyglądać ?
  Dziękuję za pomoc,
  Agnieszka

  Odpowiedz
  1. A. Kunicki

   Profesjonalni prawnicy przedkładają z zasady pismo z kopią dowodu wpłaty. Żeby lekko przyśpieszyć tok spraw. Treść pisma jest standardowa - np. w załączeniu przedkładam dowód uiszczenia opłaty sądowej od apelacji, złożonej przede mnie w dniu ............ , w sprawie ................. - w wysokości ........... zł. Jeśli opłata jest inna niż typowa, to zwykle dopisuje się zdanie wyjaśnienia, że wysokość opłaty wynika z np. postanowienia sądu z dnia .......... (zwolnienie od ponoszenia kosztów sądowych co do ...........)
   Ale można też nic nie robić i po prostu czekać aż sąd w końcu zainteresuje się statusem tego środka zaskarżenia.

   Odpowiedz
 3. M.

  Dzień dobry,
  Otrzymałem dziś z sądu (Wydział Cywilny Rodzinny) postanowienie o oddalenie wniosku o zwolnienie z kosztów sądowych w sprawie rozwodowej. Niestety nie ma w tym postanowieniu informacji czy mam to zapłacić w jakimś konkretnym terminie, czy dostanę osobne wezwanie do zapłaty itd. Występuję bez prawnika, pozew o rozwód bez orzekania o winie.

  Ostatni akapit postanowienia brzmi:
  "O ostatecznym podziale kosztów procesu pomiędzy stronami, Sąd rozstrzygnie w orzeczeniu kończącym proces stosownie do wyniku sprawy, poczynionych ustaleń, w tym w szczególnosci w zakresie sytuacji materialnej i bytowej stron". Nie wiem jak to rozumieć.

  Dziękuję z góry za odpowiedź 🙂

  Odpowiedz
  1. A. Kunicki

   Aktualna treść przepisu jest następująca (zasada się nie zmieniła):
   Jeżeli wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych zgłoszony przed upływem terminu do opłacenia pisma został prawomocnie oddalony, przewodniczący wzywa stronę do opłacenia złożonego pisma, na podstawie art. 130 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego.
   Pouczenie o rozdziale kosztów procesu dotyczy późniejszego (końcowego) etapu postępowania.

   Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Publikacja komentarza wymaga akceptacji administratora - bez akceptacji komentarz nie będzie widoczny dla innych użytkowników. Dodawanie komentarzy nie wymaga logowania ani podawania jakichkolwiek danych. Aprobowane będą wyłącznie komentarze nawiązujące do tematyki wpisu - uzupełnienia, sprostowania, polemiki, pytania dodatkowe. Odrzucone zostaną wszelkie komentarze naruszające ten wymóg, ale także te stanowiące reklamę, zawierające dane osobowe (nazwisko, adres e-mail), odnośniki, pomówienia lub wulgaryzmy, jak też treści zdublowane lub nic nie wnoszące do dyskusji. Administrator nie jest zobligowany weryfikować komentarzy oczekujących na moderację w żadnym konkretnym terminie, ani też odpowiadać na komentarze. Aprobata komentarza nie oznacza potwierdzenia przez Kancelarię treści objętych komentarzem. Komentarze są publicznie dostępne i mogą być w uzasadnionych przypadkach edytowane lub usuwane przez administratora. Stanowią one wyłącznie wyraz poglądów ich autora, który świadomie i dobrowolnie zdecydował się na zamieszczenie ich w ramach polemiki lub dyskusji na Portalu w celu upublicznienia.
Prawnik z Lublina
radca prawny
ALEKSANDER KUNICKI
`Prawo w praktyce` stanowi część WWW.LUBELSKIEKANCELARIE.PL . Administratorem Portalu jest Lubelskie Kancelarie - Aleksander Kunicki Kancelaria Radcy Prawnego. Wykorzystywanie prezentowanych tu materiałów i treści bez zgody Administratora i autora jest zabronione. Umieszczanie odniesień i zapożyczeń treści jest dozwolone pod warunkiem podania źródła oraz hiperłącza (link bez atrybutu nofollow) do strony źródłowej.

Treści zamieszczane na stronie mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią pomocy (porady) prawnej, nie są również aktualizowane w przypadku zmiany stanu prawnego. Prezentują jedną z dopuszczalnych wersji interpretacji powszechnie obowiązujących przepisów prawa, przedstawioną zazwyczaj w układzie hipotetycznych pytań i odpowiedzi. Wszelkie wątpliwości związane z treścią bloga, w szczególności w związku z samodzielnie prowadzonymi sprawami sądowymi, należy konsultować z adwokatem lub radcą prawnym w ramach odrębnie zlecanej usługi prawnej. Kancelarie i Administrator nie ponoszą odpowiedzialności za jakikolwiek skutek wykorzystania przedmiotowych treści przez inne osoby. Treść pełnej noty prawnej jest dostępna pod tym odnośnikiem.

Blog `Prawo w praktyce` służy informowaniu w przedmiocie specjalizacji, praktyki oraz form usług i pomocy prawnej świadczonych przez prawników powiązanych z www.lubelskiekancelarie.pl.Oferta Kancelarii dotyczy spraw cywilnych (majątkowych, odszkodowań, nieruchomości, umów), spadkowych, rodzinnych, gospodarczych, administracyjnych, karnych. Radca prawny specjalizuje się w obsłudze prawnej firm, prawie kontraktów, konsumenckim oraz procesowym, związanym ze sprawami sądowymi w Lublinie i okolicach.

Powered by WordPress. Enhanced by Google.