Przeskocz do treści

Stare powiedzenie podpowiada, że kradzione nie tuczy. O ile jednak większość osób łączy konsekwencje czynów zabronionych wyłącznie z odpowiedzialnością karną, to często mamy tu do czynienia także z inną sferą dolegliwości. Kradzież z reguły skutkuje szkodą osoby okradzionej. A szkodę taką trzeba przecież naprawić. Kiedy zatem z danym delikwentem skończy już prokurator, to "w obroty" bierze go potem komornik. Jest to już jednak mniej medialne, więc dla niektórych przestępców może być to pewna nowość. Omówmy ten wątek na przykładzie procederu kradzieży akumulatorów, który trafił na wokandę Sądu Apelacyjnego w Warszawie. Czytaj więcej

Przekroczenie granic obrony koniecznej to kluczowa i zazwyczaj sporna kwestia w sprawach oskarżonych o przestępstwo z art. 157 kodeksu karnego. Tego typu zdarzenia cechują się zazwyczaj bardzo dużą dynamiką i mają złożony i wielostopniowy przebieg. Jeśli ofiara jest w stanie się bronić, to często działa instynktownie. W stanie wzburzenia nie ma zwykle czasu na chłodne kalkulacje. A stąd już mały krok do przejęcia inicjatywy i odwdzięczenia się agresorowi z nawiązką. Prawidłowa ocena takiego czynu wymaga zwykle bardzo wnikliwych analiz, gdzie nawet drobny element stanu faktycznego może rozstrzygnąć, jak będzie ostateczny werdykt. Czytaj więcej

Udział dobrego adwokata po stronie oskarżyciela posiłkowego nie sprowadza się jedynie do wspierania oskarżyciela publicznego w celu uzyskania wyroku skazującego. Powinien on obejmować także refleksję w zakresie aspektów cywilistycznych, związanych z określoną formą odszkodowania. Optymalnie jest, gdy zawodowy pełnomocnik posiada wiedzę i doświadczenie także w sprawach odszkodowawczych - łączy zatem w swojej praktyce materię karną i cywilną. Uzyskanie zadośćuczynienia w wyroku karnym nie zawsze jest możliwe, niemniej często pozwala uniknąć pokrzywdzonym konieczności wytaczania kolejnego procesu - tym razem w sądzie cywilnym. Czytaj więcej

Prawidłowa kwalifikacja prawna czynu zabronionego zależy od wielu przekrojowych czynników oraz elementów analizowanego stanu faktycznego. Niekiedy główna „oś sporu” pomiędzy oskarżycielem a profesjonalnym obrońcą, dotyka płaszczyzny niematerialnej - ujętej w instytucję zamiaru, weryfikowanego także przez pryzmat skutków. Problem ten często występuje przy aktach agresji zakończonych uszkodzeniem ciała innej osoby. Konieczne jest wówczas ustalenie, czy mamy do czynienia „tylko” z umyślnym spowodowaniem poważnych obrażeń, czy już jednak z usiłowaniem zabójstwa. Czytaj więcej

Prawnik z Lublina
radca prawny
ALEKSANDER KUNICKI
`Prawo w praktyce` stanowi część WWW.LUBELSKIEKANCELARIE.PL . Administratorem Portalu jest Lubelskie Kancelarie - Aleksander Kunicki Kancelaria Radcy Prawnego. Wykorzystywanie prezentowanych tu materiałów i treści bez zgody Administratora i autora jest zabronione. Umieszczanie odniesień i zapożyczeń treści jest dozwolone pod warunkiem podania źródła oraz hiperłącza (link bez atrybutu nofollow) do strony źródłowej.

Treści zamieszczane na stronie mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią pomocy (porady) prawnej, nie są również aktualizowane w przypadku zmiany stanu prawnego. Prezentują jedną z dopuszczalnych wersji interpretacji powszechnie obowiązujących przepisów prawa, przedstawioną zazwyczaj w układzie hipotetycznych pytań i odpowiedzi. Wszelkie wątpliwości związane z treścią bloga, w szczególności w związku z samodzielnie prowadzonymi sprawami sądowymi, należy konsultować z adwokatem lub radcą prawnym w ramach odrębnie zlecanej usługi prawnej. Kancelarie i Administrator nie ponoszą odpowiedzialności za jakikolwiek skutek wykorzystania przedmiotowych treści przez inne osoby. Treść pełnej noty prawnej jest dostępna pod tym odnośnikiem.

Blog `Prawo w praktyce` służy informowaniu w przedmiocie specjalizacji, praktyki oraz form usług i pomocy prawnej świadczonych przez prawników powiązanych z www.lubelskiekancelarie.pl.Oferta Kancelarii dotyczy spraw cywilnych (majątkowych, odszkodowań, nieruchomości, umów), spadkowych, rodzinnych, gospodarczych, administracyjnych, karnych. Radca prawny specjalizuje się w obsłudze prawnej firm, prawie kontraktów, konsumenckim oraz procesowym, związanym ze sprawami sądowymi w Lublinie i okolicach.

Powered by WordPress. Enhanced by Google.