Przeskocz do treści

PYTANIE
Czy brak niekorzystnych informacji w księgach wieczystych gwarantuje mi, że planowana pod zakup nieruchomość nie jest obciążona?

ODPOWIEDŹ
W razie niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym treść księgi rozstrzyga na korzyść tego, kto przez czynność prawną z osobą uprawnioną według treści księgi nabył własność lub inne prawo rzeczowe. Rękojmia ta nie ma jednak charakteru absolutnego i w niektórych wypadkach nie będzie chronić nabywcy (np. zła wola, darowizna). Co więcej – nie działa przeciwko niektórym prawom rzeczowym i obligacyjnym (np. dożywocie, służebność przesyłu). Jeżeli istnieją obawy co do wiarygodności zbywcy, należy zadbać aby w umowie znalazły się odpowiednie zapewnienia zbywcy co do stanu prawnego i faktycznego nieruchomości oraz ewentualnie dodatkowe – wykraczające nawet poza zakres rękojmi kodeksowej – klauzule sankcjonujące ujawnienie się określonych okoliczności i zdarzeń w przyszłości.

W postanowieniu Sądu Najwyższego z dnia 6 lipca 2011 r. I CSK 157/11 poruszony został ważny dla praktyki aspekt zasiedzenia służebności przesyłu. Z uwagi na treść art. 292 kc pewne wątpliwości orzecznicze budziła – w przypadku poprowadzenia przez nieruchomość urządzeń podziemnych – wykładnia zwrotu „widoczne urządzenie”. SN podkreślił, że nie jest wymagane, aby widoczne elementy trwałego urządzenia znajdowały się na nieruchomości mającej podlegać obciążeniu – weryfikacji wymaga jednak okoliczność, czy ich generalne usytuowanie lub oznaczenie stanowią wystarczającą podstawę do ustalenia przez właściciela obciążonej nieruchomości zachodzenia stanu ingerencji w jego prawo własności. Dotyczy to również odpowiednio nabycia przez zasiedzenie służebności gruntowej odpowiadającej treścią służebności przesyłu.

Prawnik z Lublina
radca prawny
ALEKSANDER KUNICKI
`Prawo w praktyce` stanowi część WWW.LUBELSKIEKANCELARIE.PL . Administratorem Portalu jest Lubelskie Kancelarie - Aleksander Kunicki Kancelaria Radcy Prawnego. Wykorzystywanie prezentowanych tu materiałów i treści bez zgody Administratora i autora jest zabronione. Umieszczanie odniesień i zapożyczeń treści jest dozwolone pod warunkiem podania źródła oraz hiperłącza (link bez atrybutu nofollow) do strony źródłowej.

Treści zamieszczane na stronie mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią pomocy (porady) prawnej, nie są również aktualizowane w przypadku zmiany stanu prawnego. Prezentują jedną z dopuszczalnych wersji interpretacji powszechnie obowiązujących przepisów prawa, przedstawioną zazwyczaj w układzie hipotetycznych pytań i odpowiedzi. Wszelkie wątpliwości związane z treścią bloga, w szczególności w związku z samodzielnie prowadzonymi sprawami sądowymi, należy konsultować z adwokatem lub radcą prawnym w ramach odrębnie zlecanej usługi prawnej. Kancelarie i Administrator nie ponoszą odpowiedzialności za jakikolwiek skutek wykorzystania przedmiotowych treści przez inne osoby. Treść pełnej noty prawnej jest dostępna pod tym odnośnikiem.

Blog `Prawo w praktyce` służy informowaniu w przedmiocie specjalizacji, praktyki oraz form usług i pomocy prawnej świadczonych przez prawników powiązanych z www.lubelskiekancelarie.pl.Oferta Kancelarii dotyczy spraw cywilnych (majątkowych, odszkodowań, nieruchomości, umów), spadkowych, rodzinnych, gospodarczych, administracyjnych, karnych. Radca prawny specjalizuje się w obsłudze prawnej firm, prawie kontraktów, konsumenckim oraz procesowym, związanym ze sprawami sądowymi w Lublinie i okolicach.

Powered by WordPress. Enhanced by Google.