Przeskocz do treści

Odszkodowanie za zmarnowany urlop

Sezon urlopowy w pełni. Dla wielu jest to okazja na wypoczynek i relaks. Czasem jedyna w roku. Niestety - wymarzone wakacje w wysokim standardzie nieraz okazują się jedną wielką pomyłką. Na miejscu wszystko jest inaczej, niż sobie to wyobrażaliśmy. W zasadzie zgadza się tylko miejscowość docelowa. Czasem nawet drobiazgi skutecznie mogą popsuć humor. Czy poza przeprosinami należy nam się wówczas jakaś rekompensata od biura podróży ? Odpowiedź nie jest zaskoczeniem - oczywiście tak.

Ale do rzeczy - w oparciu o uzasadnienie Sądu Okręgowego w Gliwicach. Najpierw rzut oka na to, jak pięknie wszystko miało wyglądać

Powodowie mieli zostać zakwaterowani w hotelu (...)/G. B. kategorii 3 (lokalna katgoria C). W umowie zagwarantowano powodom wyżywienie typu „All inclusive”. W części umowy „opis hotelu” zawarto m.in. postanowienia cyt. „Goście hotelu (...) mogą bezpłatnie korzystać z udogodnień kompleksu hotelowego G. (wraz z G. S. (...)+*); recepcji, restauracji, 2 basenów dla dorosłych (1 przy hotelu (...) i 1 przy G. B., przy plaży), basenu dla dzieci (wszystkie baseny ze słodką wodą), leżaków i parasoli słonecznych przy basenie i na plaży należących do hotelu (...)”, „Wyżywienie: All inclusive (posiłki serwowane w hotelu (...), obowiązuje odpowiedni strój, m.in. długie spodnie dla panów)…” „Bar przy basenie hotelu (...) po godz. 23.00 serwuje napoje płatne …”, „Naszym zdaniem: hotel średniej kategorii, lecz bogata formuła all inclusive i możliwość korzystania z udogodnień hotelu pięciogwiazdkowego sprawia, iż propozycja jest wyjątkowo atrakcyjna.„

A tutaj smutna rzeczywistość (smutna dla turystów, bo czytając przygodę z nieświeżym kurczakiem trudno się nie uśmiechnąć).

Na miejscu okazało się, że w hotelu (...) znajdują się dwie restauracje: restauracja główna serwująca posiłki odpowiadające standardowi 5*, jaki oferował hotel (...) oraz restauracja o nazwie (...) oferująca posiłki odpowiadające standardowi 3*. Faktycznie powodowie mogli bezpłatnie korzystać jedynie z restauracji (...) a z restauracji głównej hotelu (...) mogli korzystać wyłącznie za dopłatą w wysokości 5 EUR dziennie od osoby. Wybór posiłków w restauracji (...) był uboższy niż w głównej restauracji hotelu
(...). W restauracji (...) w oknach nie było szyb i klimatyzacja nie była włączana. Zarówno w pokoju powodów oraz na terenie całego hotelu (...), w którym mieszkali powodowie były karaluchy

W dwukondygnacyjnym budynku położonym na sąsiedniej działce, który znajdował się w odległości kilku metrów od drzwi wejściowych do pokoju powodów przez cały okres pobytu powodów przeprowadzany był remont, który polegał m.in. na wyburzaniu ścian działowych, usuwaniu posadzki i okien. Prace remontowe prowadzone były w godzinach od 8.00 do 17.00. Do pokoju powodów dochodziły odgłosy remontu z sąsiedniego budynku, w tym odgłosy wiertarek, młotów pneumatycznych, które wybudzały powodów ranem i nie pozwalały odpocząć w pokoju w ciągu dnia. Od dnia przyjazdu w pokoju powodów zepsuta była spłuczka w ubikacji. Powodowie musieli korzystać z ubikacji hotelowej ogólnodostępnej przy plaży, która była brudna i unosił się tam nieprzyjemny zapach lub z ubikacji w sąsiednich pokojach. Pomimo zgłoszenia przez powodów usterki rezydentce K. G. została ona usunięta dopiero w czwartym dniu pobytu powodów w hotelu (...).

W dniu 26 lipca 2011 r. podano powodom i innym osobom korzystającym z restauracji (...) nieświeże mięso z kurczaka, z którego unosił się nieprzyjemny zapach. Powodowie udali się do recepcji hotelu (...), aby skorzystać z telefonu i poinformować rezydentkę K. G. o fakcie podania nieświeżego mięsa. W recepcji nie pozwolono im jednak skorzystać z telefonu. Powodowie zadzwonili z prywatnego telefonu do rezydentki, która przyjechała do hotelu. W międzyczasie w restauracji (...) kelnerzy posprzątali po obiedzie talerze i zabrali resztki nieświeżego mięsa. Jedyny pozostały kawałek mięsa, który powód wyniósł z restauracji na talerzu na dowód, że mięso było nieświeże został zabrany przez kierownika hotelu z talerza trzymanego przez powoda i zjedzony.

Sąd naturalnie zasądził pewne świadczenia na rzecz pechowych turystów. Ale cały wpis dotyczy w istocie aspektu prawnego odpowiedzialności biura podróży. Jest to bowiem specyficzna forma dochodzenia zadośćuczynienia.

Sąd I instancji uznał za zasadne w całości roszczenie powodów o zadośćuczynienie. Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 19 listopada 2010 r., sygn. akt II CZP 79/10 (OSNC 2011/4/41) przepis art. 11 a ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych może być podstawą odpowiedzialności organizatora turystyki za szkodę niemajątkową klienta w postaci tzw. zmarnowanego urlopu. W uzasadnieniu tej uchwały wskazano powołując się m.in. na wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 12 marca 2002 r., S. L. v. TUI Deutschland GmbH, nr C-168/00 (EurLex nr 62000J0168), że skoro Trybunał Sprawiedliwości w przytoczonym orzeczeniu orzekł, że art. 5 dyrektywy 90/314 powinien być wykładany w sposób obejmujący pojęciem szkody także uszczerbek niemajątkowy w postaci "zmarnowanego urlopu", to art. 11a u.u.t., przenoszący art. 5 dyrektywy do polskiego porządku prawnego, musi być wykładany w ten sam sposób. Taka wykładnia, mająca zarazem charakter scalający, pozwala również na wniosek, że rozwiązanie zastosowane w prawie krajowym jest zgodne z dyrektywą. Podkreślono, że żadne istotne względy wypływające z polskiego systemu prawa cywilnego nie przeciwstawiają się takiej wykładni art. 11a u.u.t., a jego znaczenie - w takim rozumieniu - polega na tym, że w zakresie, w którym dopuszcza przyznanie zadośćuczynienia za szkodę wyrządzoną niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy o imprezę turystyczną, stanowi przepis szczególny w stosunku do art. 471 k.c.

Zgodnie z treścią art. 11 a ust 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach turystycznych organizator turystyki odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy o świadczenie usług turystycznych, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane wyłącznie: działaniem lub zaniechaniem klienta, działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nieuczestniczących w wykonywaniu usług przewidzianych w umowie, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć, albo siłą wyższą. Z pewnością okoliczności takie jak brak możliwości korzystania przez powodów z głównej restauracji hotelu (...), występowanie karaluchów na terenie hotelu i w pokoju powodów, niesprawna spłuczka w toalecie, nieświeży posiłek, nieudostępnienie telefonu w recepcji hotelu (...) oraz brak możliwości korzystania z baru przy basenie po godzinie 23.00 stanowią o nienależytym wykonaniu przez pozwaną umowy z dnia 17 listopada 2010 roku. Podzielić należy także stanowisko zaprezentowane w motywach zaskarżonego orzeczenia, że pozwana nie sprostała obowiązkowi wykazania okoliczności, które – stosownie do treści powołanego wyżej przepisu – zwalniałyby ją z odpowiedzialności za nienależyte wykonanie zobowiązania.

 

Kancelaria oferuje pomoc w negocjacjach lub sporze sądowym z biurem podróży. Najważniejsze jest, aby udokumentować wszelkie zauważone braki oraz niezwłocznie powiadomić o wszystkich zastrzeżeniach rezydenta. Mimo nerwów i emocji należy zadbać o to, aby rok lub dwa lata po powrocie - a tak to może potrwać w sprawie sądowej - było jak przekonać sąd do swoich racji. Jeśli niedogodności dotyczą wielu osób, warto już zawczasu współdziałać w celu dochodzenia swoich praw. Potwierdzenie określonych uchybień przez jedną osobę też ma swój walor, ale wspólne stanowisko całej grupy bardzo trudno jest negować.

Masz podobny problem prawny ?
Skontaktuj się z nami - postaramy się pomóc !

Jak zlecić sprawę lub umówić się na konsultacje - informacje
Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Publikacja komentarza wymaga akceptacji administratora - bez akceptacji komentarz nie będzie widoczny dla innych użytkowników. Dodawanie komentarzy nie wymaga logowania ani podawania jakichkolwiek danych. Aprobowane będą wyłącznie komentarze nawiązujące do tematyki wpisu - uzupełnienia, sprostowania, polemiki, pytania dodatkowe. Odrzucone zostaną wszelkie komentarze naruszające ten wymóg, ale także te stanowiące reklamę, zawierające dane osobowe (nazwisko, adres e-mail), odnośniki, pomówienia lub wulgaryzmy, jak też treści zdublowane lub nic nie wnoszące do dyskusji. Administrator nie jest zobligowany weryfikować komentarzy oczekujących na moderację w żadnym konkretnym terminie, ani też odpowiadać na komentarze. Aprobata komentarza nie oznacza potwierdzenia przez Kancelarię treści objętych komentarzem. Komentarze są publicznie dostępne i mogą być w uzasadnionych przypadkach edytowane lub usuwane przez administratora. Stanowią one wyłącznie wyraz poglądów ich autora, który świadomie i dobrowolnie zdecydował się na zamieszczenie ich w ramach polemiki lub dyskusji na Portalu w celu upublicznienia.
Prawnik z Lublina
radca prawny
ALEKSANDER KUNICKI
`Prawo w praktyce` stanowi część WWW.LUBELSKIEKANCELARIE.PL . Administratorem Portalu jest Lubelskie Kancelarie - Aleksander Kunicki Kancelaria Radcy Prawnego. Wykorzystywanie prezentowanych tu materiałów i treści bez zgody Administratora i autora jest zabronione. Umieszczanie odniesień i zapożyczeń treści jest dozwolone pod warunkiem podania źródła oraz hiperłącza (link bez atrybutu nofollow) do strony źródłowej.

Treści zamieszczane na stronie mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią pomocy (porady) prawnej, nie są również aktualizowane w przypadku zmiany stanu prawnego. Prezentują jedną z dopuszczalnych wersji interpretacji powszechnie obowiązujących przepisów prawa, przedstawioną zazwyczaj w układzie hipotetycznych pytań i odpowiedzi. Wszelkie wątpliwości związane z treścią bloga, w szczególności w związku z samodzielnie prowadzonymi sprawami sądowymi, należy konsultować z adwokatem lub radcą prawnym w ramach odrębnie zlecanej usługi prawnej. Kancelarie i Administrator nie ponoszą odpowiedzialności za jakikolwiek skutek wykorzystania przedmiotowych treści przez inne osoby. Treść pełnej noty prawnej jest dostępna pod tym odnośnikiem.

Blog `Prawo w praktyce` służy informowaniu w przedmiocie specjalizacji, praktyki oraz form usług i pomocy prawnej świadczonych przez prawników powiązanych z www.lubelskiekancelarie.pl.Oferta Kancelarii dotyczy spraw cywilnych (majątkowych, odszkodowań, nieruchomości, umów), spadkowych, rodzinnych, gospodarczych, administracyjnych, karnych. Radca prawny specjalizuje się w obsłudze prawnej firm, prawie kontraktów, konsumenckim oraz procesowym, związanym ze sprawami sądowymi w Lublinie i okolicach.

Powered by WordPress. Enhanced by Google.