Przeskocz do treści

W przypadku zniesienia wspólności majątkowej małżeńskiej prędzej czy później konieczne staje się dokonanie podziału objętego nią majątku. Mimo, że są to trudne sprawy, to co do zasady opierają się na podobnym schemacie. Wycenia się składniki majątku wspólnego, rozlicza nakłady, odpowiednio rozdysponowuje poszczególne składniki majątku, ustala spłaty, wylicza dopłaty itp. Z własnością rzeczy, czy środkami pieniężnymi jest to więc raczej dość przejrzyste (nie mówimy tutaj o praktycznym wykonaniu tej zasady, bo to zupełnie inna para kaloszy). Więcej wątpliwości mogą natomiast rodzić inne prawa. Takie - na ten przykład - prawo najmu danego lokalu mieszkalnego. Póki małżeństwo trwa, nikt się nad tym zwykle za bardzo nie zastanawia. Ale potem pojawia się dylemat - czy uwzględnić i jak podzielić najem w przypadku podziału majątku małżeńskiego ? Czytaj więcej

Najem lub dzierżawa są z reguły rozliczane okresowo, a ustalone okresy rozliczeniowe mogą być bardzo zróżnicowane. Częste są też płatności z góry. Niekiedy dysponent rzeczy oczekuje od razu zapłaty za kilka miesięcy "do przodu", kusząc nas stosunkowym obniżenie czynszu. Jeśli zapłacimy od razu za więcej miesięcy, to w rezultacie łączna wysokość wpłat będzie mniejsza. Trzeba jednak pamiętać, że umowa stron nie może zmieniać reguł, które wynikają z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. I taka promocja może nieraz być bardzo kosztowna. A tytułowy rok jest tylko przykładowym okresem czasu. Czytaj więcej

PYTANIE
Czy mogę wynająć znajomemu lokal który sam wynajmuję? On by za mnie dokonywał przelewów czynszu. Bardzo mi to mieszkanie odpowiada, ale planuję wyjazd na kilka miesięcy i boję się, że właściciel znajdzie do czasu mojego powrotu innego chętnego. Umowa najmu o tym nie wspomina.

ODPOWIEDŹ
Podnajem jest dopuszczalny po uzgodnieniu tego z właścicielem. Podnajmowanie lokalu mieszkalnego osobie obcej bez konsultowania tego z właścicielem uprawnia tego ostatniego do wypowiedzenia umowy najmu. „Nie później niż na miesiąc naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego, właściciel może wypowiedzieć stosunek prawny, jeżeli lokator wynajął, podnajął albo oddał do bezpłatnego używania lokal lub jego część bez wymaganej pisemnej (dla celów dowodowych) zgody właściciela”.

Prawnik z Lublina
radca prawny
ALEKSANDER KUNICKI
`Prawo w praktyce` stanowi część WWW.LUBELSKIEKANCELARIE.PL . Administratorem Portalu jest Lubelskie Kancelarie - Aleksander Kunicki Kancelaria Radcy Prawnego. Wykorzystywanie prezentowanych tu materiałów i treści bez zgody Administratora i autora jest zabronione. Umieszczanie odniesień i zapożyczeń treści jest dozwolone pod warunkiem podania źródła oraz hiperłącza (link bez atrybutu nofollow) do strony źródłowej.

Treści zamieszczane na stronie mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią pomocy (porady) prawnej, nie są również aktualizowane w przypadku zmiany stanu prawnego. Prezentują jedną z dopuszczalnych wersji interpretacji powszechnie obowiązujących przepisów prawa, przedstawioną zazwyczaj w układzie hipotetycznych pytań i odpowiedzi. Wszelkie wątpliwości związane z treścią bloga, w szczególności w związku z samodzielnie prowadzonymi sprawami sądowymi, należy konsultować z adwokatem lub radcą prawnym w ramach odrębnie zlecanej usługi prawnej. Kancelarie i Administrator nie ponoszą odpowiedzialności za jakikolwiek skutek wykorzystania przedmiotowych treści przez inne osoby. Treść pełnej noty prawnej jest dostępna pod tym odnośnikiem.

Blog `Prawo w praktyce` służy informowaniu w przedmiocie specjalizacji, praktyki oraz form usług i pomocy prawnej świadczonych przez prawników powiązanych z www.lubelskiekancelarie.pl.Oferta Kancelarii dotyczy spraw cywilnych (majątkowych, odszkodowań, nieruchomości, umów), spadkowych, rodzinnych, gospodarczych, administracyjnych, karnych. Radca prawny specjalizuje się w obsłudze prawnej firm, prawie kontraktów, konsumenckim oraz procesowym, związanym ze sprawami sądowymi w Lublinie i okolicach.

Powered by WordPress. Enhanced by Google.