Przeskocz do treści

Trójkąty (prawne) są powodem wielu frustracji i nieporozumień. Gdy na polu bitwy sądowej mamy do czynienia z trzema podmiotami o zróżnicowanym statusie i innym reżimie odpowiedzialności, to łatwo o potknięcia. Wracamy do tematu "współpracy" właściciela, eksmitowanego lokatora oraz gminy niezapewniającej lokalu socjalnego. Skomplikowany obraz tej relacji przedstawiłem w jednym z poprzednich wpisów. W tym miejscu warto więc spojrzeć na kolejny etap. Czy bowiem gmina po prostu zapłaci odszkodowanie właścicielowi i o sprawie zapomni? Czytaj więcej

Spory właścicieli lokali z niesolidnymi najemcami to często także problem gminy. Jeśli konieczne jest zapewnienie lokalu socjalnego, to gmina odpowiada za zaniechanie w tym zakresie. Jest to ciekawa konstrukcja prawna, którą warto przybliżyć na przykładzie typowego procesu o odszkodowanie. Schemat jest prosty - lokator nie płaci czynszu, eksmisja jest wstrzymana do czasu zapewnienia lokalu socjalnego, gmina takiego lokalu nie zapewnia, właściciel pozywa gminę. Albo lokatora. Albo i gminę i lokatora - jak w opisywanym przypadku. Czytaj więcej

W przypadku zniesienia wspólności majątkowej małżeńskiej prędzej czy później konieczne staje się dokonanie podziału objętego nią majątku. Mimo, że są to trudne sprawy, to co do zasady opierają się na podobnym schemacie. Wycenia się składniki majątku wspólnego, rozlicza nakłady, odpowiednio rozdysponowuje poszczególne składniki majątku, ustala spłaty, wylicza dopłaty itp. Z własnością rzeczy, czy środkami pieniężnymi jest to więc raczej dość przejrzyste (nie mówimy tutaj o praktycznym wykonaniu tej zasady, bo to zupełnie inna para kaloszy). Więcej wątpliwości mogą natomiast rodzić inne prawa. Takie - na ten przykład - prawo najmu danego lokalu mieszkalnego. Póki małżeństwo trwa, nikt się nad tym zwykle za bardzo nie zastanawia. Ale potem pojawia się dylemat - czy uwzględnić i jak podzielić najem w przypadku podziału majątku małżeńskiego ? Czytaj więcej

W ostatnim czasie natrafiłem na kilka orzeczeń dotyczących praktycznego stosowania regulacji ustawy o gospodarce nieruchomościami, dotyczących możliwości żądania zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie (po waloryzacji) od osoby bliskiej pierwotnego nabywcy lokalu. Przy czym były to orzeczenia korzystne dla powodów – czyli dla gmin występujących z roszczeniem o zapłatę. Mimo publikacji dostępnych w internecie problem ten nie występuje jak widać dostatecznie wyraźnie w świadomości potencjalnych zainteresowanych. Tym bardziej warto poświęcić temu zagadnieniu choć jeden wpis – ku przestrodze. Czytaj więcej

PYTANIE
Wynajmujący lokalu w umowie najmu okazjonalnego żąda ode mnie wniesienia kaucji przekraczającej wysokość miesięcznego czynszu. Czy to jest dopuszczalne ?

ODPOWIEDŹ
TAK, przy czym kaucja nie może przekraczać sześciokrotności miesięcznego czynszu za dany lokal, obliczonego według stawki czynszu obowiązującej w dniu zawarcia umowy najmu okazjonalnego lokalu.

PYTANIE
Czy mogę wynająć znajomemu lokal który sam wynajmuję? On by za mnie dokonywał przelewów czynszu. Bardzo mi to mieszkanie odpowiada, ale planuję wyjazd na kilka miesięcy i boję się, że właściciel znajdzie do czasu mojego powrotu innego chętnego. Umowa najmu o tym nie wspomina.

ODPOWIEDŹ
Podnajem jest dopuszczalny po uzgodnieniu tego z właścicielem. Podnajmowanie lokalu mieszkalnego osobie obcej bez konsultowania tego z właścicielem uprawnia tego ostatniego do wypowiedzenia umowy najmu. „Nie później niż na miesiąc naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego, właściciel może wypowiedzieć stosunek prawny, jeżeli lokator wynajął, podnajął albo oddał do bezpłatnego używania lokal lub jego część bez wymaganej pisemnej (dla celów dowodowych) zgody właściciela”.

PYTANIE:
Czy podjęcie decyzji o kapitalnym remoncie budynku ze zmianą przeznaczenia piwnic wymaga zgody wszystkich osób mających udziały w tej kamienicy?

ODPOWIEDŹ:
Co do zasady – kodeks cywilny stanowi, iż zgoda wszystkich współwłaścicieli nieruchomości jest wymagana przy czynnościach przekraczających zwykły zarząd, a więc niewątpliwie w opisanym przypadku. Brak zgody wymusza zaangażowanie sądu w rozwiązaniu tego sporu.
Natomiast w przypadku kamienicy, w której zostały wyodrębnione lokale, mają zastosowanie przepisy ustawy o własności lokali, gdzie dla przegłosowania uchwały lokatorów wystarczy większość głosów właścicieli lokali, liczona według wielkości udziałów. Oczywiście przegłosowany właściciel lokalu ma możliwość zaskarżyć taką uchwałę do sądu.

Prawnik z Lublina
radca prawny
ALEKSANDER KUNICKI
`Prawo w praktyce` stanowi część WWW.LUBELSKIEKANCELARIE.PL . Administratorem Portalu jest Lubelskie Kancelarie - Aleksander Kunicki Kancelaria Radcy Prawnego. Wykorzystywanie prezentowanych tu materiałów i treści bez zgody Administratora i autora jest zabronione. Umieszczanie odniesień i zapożyczeń treści jest dozwolone pod warunkiem podania źródła oraz hiperłącza (link bez atrybutu nofollow) do strony źródłowej.

Treści zamieszczane na stronie mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią pomocy (porady) prawnej, nie są również aktualizowane w przypadku zmiany stanu prawnego. Prezentują jedną z dopuszczalnych wersji interpretacji powszechnie obowiązujących przepisów prawa, przedstawioną zazwyczaj w układzie hipotetycznych pytań i odpowiedzi. Wszelkie wątpliwości związane z treścią bloga, w szczególności w związku z samodzielnie prowadzonymi sprawami sądowymi, należy konsultować z adwokatem lub radcą prawnym w ramach odrębnie zlecanej usługi prawnej. Kancelarie i Administrator nie ponoszą odpowiedzialności za jakikolwiek skutek wykorzystania przedmiotowych treści przez inne osoby. Treść pełnej noty prawnej jest dostępna pod tym odnośnikiem.

Blog `Prawo w praktyce` służy informowaniu w przedmiocie specjalizacji, praktyki oraz form usług i pomocy prawnej świadczonych przez prawników powiązanych z www.lubelskiekancelarie.pl.Oferta Kancelarii dotyczy spraw cywilnych (majątkowych, odszkodowań, nieruchomości, umów), spadkowych, rodzinnych, gospodarczych, administracyjnych, karnych. Radca prawny specjalizuje się w obsłudze prawnej firm, prawie kontraktów, konsumenckim oraz procesowym, związanym ze sprawami sądowymi w Lublinie i okolicach.

Powered by WordPress. Enhanced by Google.