Przeskocz do treści

Czy warto płacić czynsz za rok z góry

Najem lub dzierżawa są z reguły rozliczane okresowo, a ustalone okresy rozliczeniowe mogą być bardzo zróżnicowane. Częste są też płatności z góry. Niekiedy dysponent rzeczy oczekuje od razu zapłaty za kilka miesięcy "do przodu", kusząc nas stosunkowym obniżenie czynszu. Jeśli zapłacimy od razu za więcej miesięcy, to w rezultacie łączna wysokość wpłat będzie mniejsza. Trzeba jednak pamiętać, że umowa stron nie może zmieniać reguł, które wynikają z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. I taka promocja może nieraz być bardzo kosztowna. A tytułowy rok jest tylko przykładowym okresem czasu.

Problemy zaczynają się wówczas, gdy ten nasz kontrahent wpadnie w tarapaty finansowe. I to na tyle poważne, że ogłoszona zostanie jego upadłość. Przepisy szczególne zawierają bowiem normy, które mają ograniczać próby dalszego uszczuplenia majątku dłużnika we współpracy z osobami trzecimi. Dotykać mogą jednak także osób postronnych, niewtajemniczonych w plany dłużnika.

Regulacja brzmi następująco:

Art. 106
Pobranie z góry przez upadłego przed ogłoszeniem upadłości czynszu najmu rzeczy ruchomej za czas dłuższy niż sześć miesięcy, licząc od dnia ogłoszenia upadłości, nie zwalnia najemcy od obowiązku zapłaty czynszu do masy upadłości.

Art. 107
2. Pobranie z góry przez upadłego przed ogłoszeniem upadłości czynszu najmu za czas dłuższy niż trzy miesiące, a czynszu dzierżawy za czas dłuższy niż sześć miesięcy, licząc w obu przypadkach od dnia ogłoszenia upadłości, jak również rozporządzanie tym czynszem, nie zwalnia najemcy lub dzierżawcy od obowiązku zapłaty czynszu do masy upadłości.

Jaki jest praktyczny skutek zastosowania tych przepisów? Nieciekawy dla dzierżawcy lub najemcy. Syndyk zapewne upomni się o zapłatę czynszu. A tym samym czynsz, w tym ustawowo wskazanym zakresie, taka osoba uiścić będzie musiała ponownie. I ewentualnie - o poprzednio uiszczone raty występować z żądaniem zwrotu do upadłego. Nie trzeba przy tym być doktorem prawa, żeby założyć teoretycznie, że poziom zaspokojenia roszczeń przez upadłego (zwłaszcza poza samym postępowaniem upadłościowym) nie wynosi 100 % wartości należności ...

 

Ps. Podobne co do kształtu regulacje znajdziemy także w przepisach prawa egzekucyjnego. Tam również zdarzają się pechowcy, którzy muszą płacić po raz drugi - do rąk komornika. Zapłata czynszu z góry jest więc generalnie obarczona dość dużym ryzykiem.

Masz podobny problem prawny ?
Skontaktuj się z nami - postaramy się pomóc !

Jak zlecić sprawę lub umówić się na konsultacje - informacje
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Publikacja komentarza wymaga akceptacji administratora - bez akceptacji komentarz nie będzie widoczny dla innych użytkowników. Dodawanie komentarzy nie wymaga logowania ani podawania jakichkolwiek danych. Aprobowane będą wyłącznie komentarze nawiązujące do tematyki wpisu - uzupełnienia, sprostowania, polemiki, pytania dodatkowe. Odrzucone zostaną wszelkie komentarze naruszające ten wymóg, ale także te stanowiące reklamę, zawierające dane osobowe (nazwisko, adres e-mail), odnośniki, pomówienia lub wulgaryzmy, jak też treści zdublowane lub nic nie wnoszące do dyskusji. Administrator nie jest zobligowany weryfikować komentarzy oczekujących na moderację w żadnym konkretnym terminie, ani też odpowiadać na komentarze. Aprobata komentarza nie oznacza potwierdzenia przez Kancelarię treści objętych komentarzem. Komentarze są publicznie dostępne i mogą być w uzasadnionych przypadkach edytowane lub usuwane przez administratora. Stanowią one wyłącznie wyraz poglądów ich autora, który świadomie i dobrowolnie zdecydował się na zamieszczenie ich w ramach polemiki lub dyskusji na Portalu w celu upublicznienia.
Prawnik z Lublina
radca prawny
ALEKSANDER KUNICKI
`Prawo w praktyce` stanowi część WWW.LUBELSKIEKANCELARIE.PL . Administratorem Portalu jest Lubelskie Kancelarie - Aleksander Kunicki Kancelaria Radcy Prawnego. Wykorzystywanie prezentowanych tu materiałów i treści bez zgody Administratora i autora jest zabronione. Umieszczanie odniesień i zapożyczeń treści jest dozwolone pod warunkiem podania źródła oraz hiperłącza (link bez atrybutu nofollow) do strony źródłowej.

Treści zamieszczane na stronie mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią pomocy (porady) prawnej, nie są również aktualizowane w przypadku zmiany stanu prawnego. Prezentują jedną z dopuszczalnych wersji interpretacji powszechnie obowiązujących przepisów prawa, przedstawioną zazwyczaj w układzie hipotetycznych pytań i odpowiedzi. Wszelkie wątpliwości związane z treścią bloga, w szczególności w związku z samodzielnie prowadzonymi sprawami sądowymi, należy konsultować z adwokatem lub radcą prawnym w ramach odrębnie zlecanej usługi prawnej. Kancelarie i Administrator nie ponoszą odpowiedzialności za jakikolwiek skutek wykorzystania przedmiotowych treści przez inne osoby. Treść pełnej noty prawnej jest dostępna pod tym odnośnikiem.

Blog `Prawo w praktyce` służy informowaniu w przedmiocie specjalizacji, praktyki oraz form usług i pomocy prawnej świadczonych przez prawników powiązanych z www.lubelskiekancelarie.pl.Oferta Kancelarii dotyczy spraw cywilnych (majątkowych, odszkodowań, nieruchomości, umów), spadkowych, rodzinnych, gospodarczych, administracyjnych, karnych. Radca prawny specjalizuje się w obsłudze prawnej firm, prawie kontraktów, konsumenckim oraz procesowym, związanym ze sprawami sądowymi w Lublinie i okolicach.

Powered by WordPress. Enhanced by Google.