Przeskocz do treści

Przedstawienie weksla do zapłaty

Przedstawienie weksla do zapłaty budzi nieraz sporo kontrowersji. Pierwszą trudność rodzi mylenie tej instytucji z przedstawieniem weksla trasowanego do przyjęcia. Kolejne nieporozumienia wiążą się z postrzeganiem skutków zaniechania w tym zakresie – w zależności od sytuacji część praktyków przy niektórych wekslach własnych nie zaprząta sobie nawet głowy przedstawianiem weksla dłużnikowi do zapłaty. Pomyłki zdarzają się także co do samej rzeczywistej realizacji tego wymogu.

Przedstawienie weksla do zapłaty jest jednak czynnością ważną i w niektórych stanach faktycznych może powodować istotne konsekwencje prawne, której uchybienie będzie miało niekorzystne skutki dla wierzyciela wekslowego. Pominąć można w rozważaniach naturalnie niektóre oczywiste przypadki, jak na przykład – czy powinniśmy przedstawiać do zapłaty weksel płatny za okazaniem.

Zaniechanie w tym zakresie stanowi prostą drogę do rozpoznania na własnym przykładzie indywidualnego poglądu sądu orzekającego na temat związku między wytoczeniem powództwa a stwierdzeniem u dłużnika zwłoki w zapłacie. Wpływa to naturalnie także na określenie okresu, za który można dochodzić odsetek. Plus prawidłowego przedstawienia to jednak przede wszystkim możliwość pociągnięcia do odpowiedzialności szerszej grupy dłużników wekslowych (np. indosantów).

Przedstawienia weksla – w braku odmiennego wskazania w wekslu – należy dokonać w lokalu przedsiębiorstwa, a gdyby nie można było znaleźć takiego lokalu – w mieszkaniu osoby, do której wezwanie ma być skierowane. Samej czynności przedstawienia najlepiej dokonywać jest ze świadkiem/świadkami.

Relewantne tezy wyrażone w orzecznictwie :
a) przedstawienie weksla do zapłaty może nastąpić w procesie poprzez złożenie weksla wraz z pozwem V CSK 461/09,

b) w pewnych wypadkach przedstawienie weksla do zapłaty może nastąpić poprzez poinformowanie wystawcy o możności zapoznania się z oryginałem weksla w oznaczonym miejscu IV CSK 132/05

c) przesłanka przedstawienia weksla do zapłaty jest zrealizowana także wówczas, gdy w terminie określonym w art. 38 ust. 1 ustawy prawo wekslowe nie zastano w lokalu, o którym mowa w art. 87 ust. 1 Pr.weksl., wystawcy weksla własnego – V CK 588/04

Masz podobny problem prawny ?
Skontaktuj się z nami - postaramy się pomóc !

Jak zlecić sprawę lub umówić się na konsultacje - informacje
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Publikacja komentarza wymaga akceptacji administratora - bez akceptacji komentarz nie będzie widoczny dla innych użytkowników. Dodawanie komentarzy nie wymaga logowania ani podawania jakichkolwiek danych. Aprobowane będą wyłącznie komentarze nawiązujące do tematyki wpisu - uzupełnienia, sprostowania, polemiki, pytania dodatkowe. Odrzucone zostaną wszelkie komentarze naruszające ten wymóg, ale także te stanowiące reklamę, zawierające dane osobowe (nazwisko, adres e-mail), odnośniki, pomówienia lub wulgaryzmy, jak też treści zdublowane lub nic nie wnoszące do dyskusji. Administrator nie jest zobligowany weryfikować komentarzy oczekujących na moderację w żadnym konkretnym terminie, ani też odpowiadać na komentarze. Aprobata komentarza nie oznacza potwierdzenia przez Kancelarię treści objętych komentarzem. Komentarze są publicznie dostępne i mogą być w uzasadnionych przypadkach edytowane lub usuwane przez administratora. Stanowią one wyłącznie wyraz poglądów ich autora, który świadomie i dobrowolnie zdecydował się na zamieszczenie ich w ramach polemiki lub dyskusji na Portalu w celu upublicznienia.
Prawnik z Lublina
radca prawny
ALEKSANDER KUNICKI
`Prawo w praktyce` stanowi część WWW.LUBELSKIEKANCELARIE.PL . Administratorem Portalu jest Lubelskie Kancelarie - Aleksander Kunicki Kancelaria Radcy Prawnego. Wykorzystywanie prezentowanych tu materiałów i treści bez zgody Administratora i autora jest zabronione. Umieszczanie odniesień i zapożyczeń treści jest dozwolone pod warunkiem podania źródła oraz hiperłącza (link bez atrybutu nofollow) do strony źródłowej.

Treści zamieszczane na stronie mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią pomocy (porady) prawnej, nie są również aktualizowane w przypadku zmiany stanu prawnego. Prezentują jedną z dopuszczalnych wersji interpretacji powszechnie obowiązujących przepisów prawa, przedstawioną zazwyczaj w układzie hipotetycznych pytań i odpowiedzi. Wszelkie wątpliwości związane z treścią bloga, w szczególności w związku z samodzielnie prowadzonymi sprawami sądowymi, należy konsultować z adwokatem lub radcą prawnym w ramach odrębnie zlecanej usługi prawnej. Kancelarie i Administrator nie ponoszą odpowiedzialności za jakikolwiek skutek wykorzystania przedmiotowych treści przez inne osoby. Treść pełnej noty prawnej jest dostępna pod tym odnośnikiem.

Blog `Prawo w praktyce` służy informowaniu w przedmiocie specjalizacji, praktyki oraz form usług i pomocy prawnej świadczonych przez prawników powiązanych z www.lubelskiekancelarie.pl.Oferta Kancelarii dotyczy spraw cywilnych (majątkowych, odszkodowań, nieruchomości, umów), spadkowych, rodzinnych, gospodarczych, administracyjnych, karnych. Radca prawny specjalizuje się w obsłudze prawnej firm, prawie kontraktów, konsumenckim oraz procesowym, związanym ze sprawami sądowymi w Lublinie i okolicach.

Powered by WordPress. Enhanced by Google.