Przeskocz do treści

Podbicie tłumaczenia za zgodność z oryginałem

W ramach dokumentów przedkładanych przez wykonawców dla potrzeb wykazania okoliczności wskazanych w art. 22, 24, 26 PZP znajdują się nieraz dokumenty obcojęzyczne, które - zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane – powinny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Ogólna zasada z rozporządzenia stanowi także, że dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Jak zatem należy ocenić sytuację, gdy za zgodność z oryginałem podpisane zostało tłumaczenie, a nie dokument w języku obcym ?

Indywidualną odpowiedź na to pytanie w ramach konkretnego postępowania udzieliła Izba w sprawie KIO 1461/14

Pozostaje do rozważenia zasadność zarzutu naruszenia § 7 ust. 1 zd. 1 rozporządzenia o dokumentach, według którego dokumenty należy składać w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Zarzut opiera się na tym, że rzeczywiście same kopie oryginalnych dokumentów nie zostały potwierdzone za zgodność z oryginałem. W ocenie składu orzekającego Izby nie sposób jednak rozpatrywać tego "błędu formalnego" (używając terminologii odwołania) w oderwaniu od okoliczności opatrzenia każdego z tłumaczeń tych dokumentów adnotacją "Za zgodność z oryginałem" podpisaną przez osobę upoważnioną do tego w imieniu A.. Co charakterystyczne, w odwołaniu okoliczność ta została zupełnie przemilczana, a na rozprawie Odwołujący nie przedstawił żadnych argumentów przemawiających przeciwko uznaniu, że adnotacja umieszczona na tłumaczeniu dotyczy potwierdzenia zgodności z czymś innym niż oryginał dokumentu.

W konsekwencji taki błąd formalny, polegający na najprawdopodobniej przez omyłkę umieszczeniu potwierdzenia za zgodność z oryginałem nie na samej kopii oryginalnego dokumentu a na jego tłumaczeniu, jest nieistotny, gdyż łącznie rozpatrywane dokumenty tworzą wymagany komplet dokumentu w jęz. obcym potwierdzonego za zgodność z oryginałem przedstawionego wraz z tłumaczeniem na język polski, co należy ocenić jako czyniące wymaganiom co do formy składania dokumentów, o których mowa w § 7 ust. 1 i 4 rozporządzenia o dokumentach.

Masz podobny problem prawny ?
Skontaktuj się z nami - postaramy się pomóc !

Jak zlecić sprawę lub umówić się na konsultacje - informacje
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Publikacja komentarza wymaga akceptacji administratora - bez akceptacji komentarz nie będzie widoczny dla innych użytkowników. Dodawanie komentarzy nie wymaga logowania ani podawania jakichkolwiek danych. Aprobowane będą wyłącznie komentarze nawiązujące do tematyki wpisu - uzupełnienia, sprostowania, polemiki, pytania dodatkowe. Odrzucone zostaną wszelkie komentarze naruszające ten wymóg, ale także te stanowiące reklamę, zawierające dane osobowe (nazwisko, adres e-mail), odnośniki, pomówienia lub wulgaryzmy, jak też treści zdublowane lub nic nie wnoszące do dyskusji. Administrator nie jest zobligowany weryfikować komentarzy oczekujących na moderację w żadnym konkretnym terminie, ani też odpowiadać na komentarze. Aprobata komentarza nie oznacza potwierdzenia przez Kancelarię treści objętych komentarzem. Komentarze są publicznie dostępne i mogą być w uzasadnionych przypadkach edytowane lub usuwane przez administratora. Stanowią one wyłącznie wyraz poglądów ich autora, który świadomie i dobrowolnie zdecydował się na zamieszczenie ich w ramach polemiki lub dyskusji na Portalu w celu upublicznienia.
Prawnik z Lublina
radca prawny
ALEKSANDER KUNICKI
`Prawo w praktyce` stanowi część WWW.LUBELSKIEKANCELARIE.PL . Administratorem Portalu jest Lubelskie Kancelarie - Aleksander Kunicki Kancelaria Radcy Prawnego. Wykorzystywanie prezentowanych tu materiałów i treści bez zgody Administratora i autora jest zabronione. Umieszczanie odniesień i zapożyczeń treści jest dozwolone pod warunkiem podania źródła oraz hiperłącza (link bez atrybutu nofollow) do strony źródłowej.

Treści zamieszczane na stronie mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią pomocy (porady) prawnej, nie są również aktualizowane w przypadku zmiany stanu prawnego. Prezentują jedną z dopuszczalnych wersji interpretacji powszechnie obowiązujących przepisów prawa, przedstawioną zazwyczaj w układzie hipotetycznych pytań i odpowiedzi. Wszelkie wątpliwości związane z treścią bloga, w szczególności w związku z samodzielnie prowadzonymi sprawami sądowymi, należy konsultować z adwokatem lub radcą prawnym w ramach odrębnie zlecanej usługi prawnej. Kancelarie i Administrator nie ponoszą odpowiedzialności za jakikolwiek skutek wykorzystania przedmiotowych treści przez inne osoby. Treść pełnej noty prawnej jest dostępna pod tym odnośnikiem.

Blog `Prawo w praktyce` służy informowaniu w przedmiocie specjalizacji, praktyki oraz form usług i pomocy prawnej świadczonych przez prawników powiązanych z www.lubelskiekancelarie.pl.Oferta Kancelarii dotyczy spraw cywilnych (majątkowych, odszkodowań, nieruchomości, umów), spadkowych, rodzinnych, gospodarczych, administracyjnych, karnych. Radca prawny specjalizuje się w obsłudze prawnej firm, prawie kontraktów, konsumenckim oraz procesowym, związanym ze sprawami sądowymi w Lublinie i okolicach.

Powered by WordPress. Enhanced by Google.