Przeskocz do treści

Prowadzenie sporu sądowego nie zawsze skupia się wyłącznie na rozstrzygnięciu problematyki podnoszonej wyraźnie przez strony. Szeroka analiza sprawy przez sąd skutkuje nierzadko przywołaniem ubocznych wątków i aspektów, opierających się o mniej popularne instytucje prawne. Sąd Okręgowy w Szczecinie odniósł się na ten przykład w swoim uzasadnieniu do tematyki umowy o dowód. Temat ten – z uwagi na długi weekend - przedstawiam bez dodatkowego komentarza, jako ciekawostkę z praktyki sądowej. Czytaj więcej

Swoboda umów ma swoje ograniczenia. Zgodna wola stron to jeszcze za mało. Co ważne - nawet strona, która była inicjatorem aktu kontraktowania, może potem podnosić zarzut nieważności zawartej przez siebie umowy. I nic nie da tłumaczenie, że umowę zawierano u notariusza, a jej treść dodatkowo konsultował prawnik. Tak jak to wyszło w procesie opisanym w niniejszym poście. Co nas w tej sprawie zaciekawiło ? To po kolei. Prawo do grobu, jako przedmiot transakcji ?  Coś nietypowego. Transakcja przygotowywana przez zawodowych prawników ? Zawsze miło podpatrywać inwencję kolegów po fachu. Problemy z tak zawartą umową i roszczenie odszkodowawcze do prawnika ? Trzeci plus - i temat zakwalifikowany do umieszczenia na blogu. W istocie jednak - główny aspekt zagadnienia to kwestia pozywania adwokata (to samo dotyczy radcy prawnego) za niewłaściwie wykonaną usługę. Czyli temat, którego różne oblicza i postacie powinny zainteresować każdego mecenasa. Czytaj więcej

W powszechnym przekonaniu wykupiona polisa OC dla pojazdu w pełni zabezpiecza przed cywilnymi skutkami kolizji drogowej. Nie jest to do końca prawda, choć - statystycznie patrząc - zapewne teza ta znajdzie potwierdzenie w faktach. Jednym z zagadnień związanych z tą materią jest limit odpowiedzialności ubezpieczyciela. Czy przeciętny właściciel pojazdu zdaje sobie sprawę, że taki limit w ogóle istnieje? Słysząc w reklamach lub mediach o ogromnych odszkodowaniach wypłacanych przez firmy ubezpieczeniowe, można odnieść wrażenie, że to studnia bez dna. Takie ograniczenia jednak obowiązują, a próby ich zwiększania należą do bardzo ciekawych przypadków, idealnych dla teoretycznych rozważań. Czytaj więcej

Poruszając różne wątki związane z roszczeniami odszkodowawczymi, nie wypada pominąć milczeniem zagadnienia, które dotyczy bezpośrednio własnej grupy zawodowej. Każdy, kto zawodowo wykonuje jakiekolwiek usługi, styka się w końcu z niezadowolonym klientem. Powody mogą być różne - od faktycznego błędu w sztuce, poprzez niedoskonałość w komunikacji, która wywołuje określone i nieprawdziwe wyobrażenie, aż nawet po brak stabilności emocjonalnej u klienta (eufemizm) lub czyste życiowe cwaniactwo (poparte tupetem) w celu wyłudzenia usługi. Tzw. "trudny klient" zdarza się wszędzie. Ile osób, tyle możliwości. Ile decyzji, tyle potencjalnych błędów. Nie da się zadowolić wszystkich. Do usług zaliczamy także oczywiście usługi prawne i tego dotyczy ten krótki wpis. Czytaj więcej

W nawiązaniu do treści poprzedniego wpisu warto rozszerzyć nieco wątek ograniczenia odpowiedzialności operatora pocztowego. Nie można bowiem zapominać, że określone zachowanie może stanowić podstawę do zaistnienia zbiegu podstaw prawnych. Odpowiedzialność kontraktowa może iść w parze z odpowiedzialnością deliktową. Jeśli nałożymy to na reżim przepisów szczególnych prawa pocztowego, to wówczas powstaje wstęp do interesujących rozważań teoretycznych, o mocnym przełożeniu na praktykę. Mając oczywiście na uwadze zmiany stanu prawnego, jakie zachodzą na przestrzeni lat. Czytaj więcej

Odwołanie darowizny jest, wbrew społecznemu postrzeganiu, instytucją bardzo rygorystyczną i w praktyce dość trudną do skutecznego przeprowadzenia. Obiektywną ocenę określonych zdarzeń przez osoby zainteresowane z pewnością utrudniają emocje, które są nieodzownym elementem stanów faktycznych stanowiących podstawę do oceny prawnej. Poza wykładnią pojęcia „rażąca niewdzięczność” , niemożliwą do jednoznacznego zdefiniowania na potrzeby generalnego wpisu, istotne nieraz są także inne elementy, co do których orzecznictwo przyjęło pewne ogólniejsze i bardziej uniwersalne podejście. Czytaj więcej

Wiele firm oraz osób prywatnych wykupuje ubezpieczenie na wypadek kradzieży pojazdu. Oczywiście standardem jest, że OWU regulujące warunki ubezpieczenia określa także przypadki wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela. Niektóre są bardziej dotkliwe, inne mniej prawdopodobne. Jest jednak okoliczność, która dość często przewija się w sporach sądowych z ubezpieczycielami, zwłaszcza w przypadku samochodów firmowych (rotacyjnych lub flotowych, w których stosunkowo często występuje zmiana kierujących), a mianowicie : pozostawienie dowodu rejestracyjnego w samochodzie, który następnie został skradziony. Czytaj więcej

Prawnik z Lublina
radca prawny
ALEKSANDER KUNICKI
`Prawo w praktyce` stanowi część WWW.LUBELSKIEKANCELARIE.PL . Administratorem Portalu jest Lubelskie Kancelarie - Aleksander Kunicki Kancelaria Radcy Prawnego. Wykorzystywanie prezentowanych tu materiałów i treści bez zgody Administratora i autora jest zabronione. Umieszczanie odniesień i zapożyczeń treści jest dozwolone pod warunkiem podania źródła oraz hiperłącza (link bez atrybutu nofollow) do strony źródłowej.

Treści zamieszczane na stronie mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią pomocy (porady) prawnej, nie są również aktualizowane w przypadku zmiany stanu prawnego. Prezentują jedną z dopuszczalnych wersji interpretacji powszechnie obowiązujących przepisów prawa, przedstawioną zazwyczaj w układzie hipotetycznych pytań i odpowiedzi. Wszelkie wątpliwości związane z treścią bloga, w szczególności w związku z samodzielnie prowadzonymi sprawami sądowymi, należy konsultować z adwokatem lub radcą prawnym w ramach odrębnie zlecanej usługi prawnej. Kancelarie i Administrator nie ponoszą odpowiedzialności za jakikolwiek skutek wykorzystania przedmiotowych treści przez inne osoby. Treść pełnej noty prawnej jest dostępna pod tym odnośnikiem.

Blog `Prawo w praktyce` służy informowaniu w przedmiocie specjalizacji, praktyki oraz form usług i pomocy prawnej świadczonych przez prawników powiązanych z www.lubelskiekancelarie.pl.Oferta Kancelarii dotyczy spraw cywilnych (majątkowych, odszkodowań, nieruchomości, umów), spadkowych, rodzinnych, gospodarczych, administracyjnych, karnych. Radca prawny specjalizuje się w obsłudze prawnej firm, prawie kontraktów, konsumenckim oraz procesowym, związanym ze sprawami sądowymi w Lublinie i okolicach.

Powered by WordPress. Enhanced by Google.